Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: H. Joonuks, Muinsuskaitseameti arhiiv, 1976.

Foto: H. Joonuks, Muinsuskaitseameti arhiiv, 1976.

 

Mälestustahvel endisel Virumaa Tööliskeskusel avati 19. juunil 1965.

 

Vanasti oli siin mõisa hobusetall. 20. sajandi algul hoone rekonstrueeriti ja sellest sai nn puumõis ehk hoone mõisa noorhärra tarbeks. 1940 olid siin Rakvere Rahvamaja ja Hariduse Seltsi ruumid (aadressiks Rahvamaja 2, tänasel päeval Kreutzwaldi 2). Tänasel  päeval kuulub hoone teatrile. Ka on selle välisilme paljuski muutunud. Teisel pool teed asub Kreutzwaldi monument (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-friedrich-reinhold-kreutzwald).

Tööliskeskus ei olnud konkreetse asutuse ametlik nimi. Siin asusid mitmed partei, komsomoli ja tööliste organisatsioonide kontorid, koosolekute ruumid.

Ajalehes "Punane Täht" avaldati palju artikleid nimetatud asutuste ajaloost ja tänasest tegevusest, näiteks:

 • Ametiühingute kujunemisest 1940. aastal on juttu 30.06.1964.
 • Esimest nõukogude aastat meenutab Magda Korb 19.02.1976.
 • Virumaa ja Rakvere rajooni parteiorganisatsiooni võitlusteest on pikk artikkel 28.11.1980.

 

Tahvli avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 22.06.1965:

 • Üritus algas rajooninõukogu istungjärguga. Kohal viibisid paljud 1940. aasta sündmustes osalenud (19 nime). 
 • Istungjärgu avas rajooninõukogu täitevkomitee esimees Mikker. 
 • Päevakohase ettekandega esines EKP Rakvere Rajoonikomitee I sekretär Keer. 
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitja Arnold Green edastas EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu poolt saadetud tervitused. 
 • Vanade veteranide-revolutsionääride nimel tervitas EKP Viljandi Rajoonikomitee I sekretär Harri Raag (tema oli 1940. aastal Rakvere linnavalituse juht). 
 • Võitluskaaslastelt Leningradi oblasti Kingissepa rajoonist tõi tervitusi ja mälestuseseme sealse rajooni täitevkomitee esimees Provtšina. 
 • Lätis asuva Dobele rajoonist saabunud tervitustelegrammi luges ette Mikker.
 • Peale istungit koguneti miitingule Kreutzwaldi maja nr. 2 juurde.
  • Miitingu avas rajooni täitevkomitee esimees Mikker.
  • Sõna sai Johannes Seilenthal. Ta kirjeldas 1940. aasta juunisündmusi Rakveres ja sellest, kuidas siia majja koondusid 1940. aastal inimesed, kes esindasid töötava rahva võimu.
  • Harri Raag ja Johannes Seilenthal vabastasid tahvli kattest.
  • Kõlasid NSV Liidu ja Eesti NSV hümnid.

 

Tahvli avamisest ilmus veel teinegi artikkel ajalehes "Punane Täht", 21.07.1966.

 • Avamisest võtsid osa paljud 1940-1941. aastatel aktiivsed punategelased: EKP Virumaa Komitee II sekretär Rudolf Jurtom, propagandaosakonna juhataja Magda Korb (Tunnel), instruktorid Leida Lausik (Kuusk) ja Albert Sendre, komsomolitöö juhendajad Isak Seman, büroo liikmed Bernhard Tinnuri ja Otto Milder, komsomoliaktivistid Arnold Green, Erik Liim, Vello Ranne, Boris Tamm, Villem Gross ja Aleksander Kuldma, tolleaegsest Virumaa Täitevkomiteest sekretär Peeter Grüner, haridusosakonna juhataja Johannes Seilental ja rahandusosakonna juhataja Harri Raag, linna täitevkomitee esindajana sotsiaalkindlustusosakonna juhataja Voldemar Lukksepp, Kunda Linna Täitevkomitee sekretär Harald Tunnel, ametühinguorganisaator Leonhard Kuivkaev jt.
 • Pidulike orkestrihelide saatel eemaldasid tahvlilt katte Johannes Seilenthal ja Harri Raag. 

 

Ajalehes "Punane Täht" 20.07.1967 on samuti juttu mälestustahvli avamisest kaks aastat tagasi.

 Ajalehes "Punane Täht" 30.07.1963 avaldati foto hoone kesklinna poolsest otsast.

Kas midagi on "Punane Täht" 26.09.1978?

 

Arvatavasti mälestustahvel eemaldati 90-ndate algusel. Kes teab midagi selle tahvli saatusest?

 

Foto: ?? Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: ?? Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto: ?? Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: ?? Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto: H. Joonuks, Muinsuskaitseameti arhiiv, 1976.

Foto: H. Joonuks, Muinsuskaitseameti arhiiv, 1976.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.