Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Rakvere linnakalmistul avati fašismiohvrite mälestuskivi 18.12.1970.

Mälestuskivil on tekst: „FAŠISMI OHVRID 1941-1944 EI UNUSTA, EI ANDESTA”.

See ei ole päris klassikaline vennashaud. Kalmistu ühte osasse on (ümber)maetud sõja ajal ja ka hilisemal ajal hukkunud või surnud sõjaväelased (sh 1970-1980. aastatel). Maetute arv on tõenäoliselt umbes 50 või enam, neist sõjaperioodist 1941-1944 vaid mõned ja tõenäoliselt võitluses metsavendadega ja kõikvõimalike õnnetusjuhtumite läbi (aastatel 1945-1950) hukkunud ca 30 sõdurit. 

Ajalehes "Punane Täht" 3.09.1957 on juttu õnnetusjuhtumi tagajärjel hukkunud Rakvere rajooni sõjakomissari I. N. Fjodorovi matmisest Rakvere linnakalmistule.

Muinsuskaitseameti arhiivis on ajaloomälestise 11.06.1985 koostatud ülevaatuse akt:

 • Siia on maetuid 57 (22 sõjaperiooadist ja 35 hilisemast ajast (1946-1976, ühel puudub hauaplaat ja teisel hauatähisel puuduvad andmed). 
 • Kalmistul on kaks teeviita  tekstiga "Vennashaud". 
 • Haudu hooldavad sõjaväeosa ja Rakvere Eriinternaatkooli õpilased. 

Mälestuskivi avamisüritusest on juttu ajalehes "Punane Täht" 22.12.1970:

 • Osales palju rahvast.
 • Miitingu avas EKP Rakvere Rajoonikomitee teine sekretär Niisuke.
 • Kõlasid NSV Liidu ja Eesti NSV hümn.
 • Mälestuskivilt eemaldati kate.
 • Kalmule asetati pärjad.
 • Endiste fašismivangide Rakvere sektsiooni nimel esines Lutsik.
 • Mäesak, Rootalu ja Uustalu meenutasid viibimist fašistlikes koonduslaagrites.
 • Luuletusi deklameerisid Rakvere II 8-klassilise kooli õpilased ja Rakvere I Keskkooli õpilane Imbi Süvalepp.
 • Miitingu lõppsõnad ütles Niisuke.
 • Kõlas "Internatsionaal".

 

Leinamiitingust linnakalmistul on juttu ajalhes "Punane Täht" 14.09.1971

Ajalehes "Punane Täht" 9.05.1985 on artikkel "Vangina Rakvere koonduslaagris", kus on juttu ka mitmetest isikutest, kes maha lasti. Kas osad neist on siia maetud?

Nõukogude ajal hooldasid hauaplatse Rakveres asunud sõjaväeosa sõdurid ja Rakvere Eriinternaatkooli õpilased.

Foto: Muinsuskaitseameti arhiiv. Foto: Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Foto: SA Virumaa Muuseumid kogu.
SA Virumaa Muuseumid kogu.

 

Tänased fotod:

 Foto: Heiki Koov, juuni 2010.
Siin on ka üksikud eesti nimedega maetud (näiteks Villem Soo http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-august-lillakas-ja-villem-soo).

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 5.07.2017 on juttu (puna)veteranide Lääne-Virumaa ühingu juhist Georg Kostjukist, kes on korda teinud punasõdurite haud ja kavatseb ka fašismiohvrite mälestuskivi õigesse asendisse traktori abil tõsta. 

 

Fotod juuli 2021: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2021.  Foto: Heiki Koov, juuli 2021.

 

Juulis 2019 on hauad korras.  

Foto: Heiki Koov, juuli 2019. Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

Foto: Heiki Koov, juuli 2019.

 

Varasematel aastatel oli mälestuskivi päris halvas seisus – iga hetk ümber kukkumas. 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.