Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Millal avati mälestustahvel hoonel Pikk 40 pole päris täpselt teada. Algselt oli tahvel pühendatud ainult Kreutzwaldile. Kreutzwaldi muuseumis on fotod aastast 1967, 1968 ja Muinsuskaitseameti arhiivis 1971. aastal tehtud fotodel on mälestustahvel juba olemas. 

Foto: Helmut Joonuks, 1971, Muinsuskaitseamet
Foto: Helmut Joonuks, 1971, Muinsuskaitseamet. 

Mälestustahvel Rakvere kreiskooli hoone seinal., DrKM F 226:5/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/973954, fotograaf A. Kaurit, 1968.
Mälestustahvel Rakvere kreiskooli hoone seinal. Foto: A. Kaurit, 1968. DrKM F 226:5/n, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/973954.

Koolimaja aastal 1966. DrKM F 213:13, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972997.
Koolimaja aastal 1966. DrKM F 213:13, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972997.

Rakvere Pikk tänav. Foto. Helmut Joonuks, 1971. RM F 757:18, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1673893.
Rakvere Pikk tänav. Foto. Helmut Joonuks, 1971. RM F 757:18, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1673893

 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Muinsuskaitseameti arhiividokumentide põhjal avati Kreutzwaldi ja Faehlmanni mälestustahvel 1972. Juba 1981. aastal toimunud mälestustahvli ülevaatuse kohta on märgitud, et tekst on tuhmunud.  

Mis võeti kaitse alla? Hoone või mälestustahvel? 

  • ..... on võetud riikliku kaitse alla Eesti NSV MN määrusega 31.12.1964 nr 573 2Kultuurimälestste kaitse korraldamsie kohta Eesti NSV-s". Või ..... on riikliku kaitse all nr 518/1974. 
  • ..... võeti kohaliku kaitse alla Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee korraldusega 27. veebruaril 1974, nr 44-k. 

Tsaar Aleksander I ajal aastal 1804 kehtestati Venemaal neljaastmeline koolisüsteem:

  • Esimeseks astmeks olid elementaarkoolid/kihelkonnakoolid, mis olid mõeldud kogu rahvale linnas ja maal.
  • Kreiskool oli koolisüsteemi teiseks astmeks. Need asusid kreisi(maakonna)linnas, õppetöö kestis kaks aastat ja siin saadi ettevalmistus gümnaasiumis edasiõppimiseks.
  • Kolmas aste olid gümnaasiumid kubermangulinnades.
  • Neljandaks olid ülikoolid.

Koolihoonest on juttu https://register.muinas.ee/public.php?menuID=photolibrary&action=view&id=14730

Pikka tänavat võib nimetada ka hariduse või koolide tänavaks. Asus ju siin aegade jooksul kümneid koole. Pikk tänav 40 on arvatavasti rakverlastele kõige tuntum. Hoone on ehitatud aastal 1796. Algselt oli see ühekorruseline ja kasutati elamuna. 1805 rajati Kreiskool ja siis osteti maja koolile. 1866 ehitati teise korruse keskmine osa.

Õppetöö Kreiskoolis algas 7. augustil 1805 ja kestis kuni aastani 1886. Õppetöö toimus saksa keeles. Kooli ajaloost on põhjalikult kirjutatud raamatutes "400 aastat rahvaharidust Rakveres" (Tallinn 1997), "Rakvere koolid aegade lõikes" (Tallinn 2000), ajalehes "Viru Sõna" 24.06.1989. Nii saame teada, et lisaks mälestustahvlil nimetatud Kreutzwaldile (õppis siin 1817-1818) ja Faehlmannile (õppis siin 1810-1814) on siin majas õppinud mitmed tuntud tegelased, näiteks kunstnikud Ludvig Maibach, Carl Timoleon Neff, Kristjan ja Paul Raud (mälestuskivid Viru-Jaagupis ja Koeraveres), keeleteadlane Kaarel Leetberg, helilooja Konstantin Türnpu (monument Keila vallas Tuulna külas), teatrimees Aleksander Trilljärv, Eesti Vabariigi ajal kohtuministrina ja rahu- ja riigikohtunikuna töötanud Rudolf Georg Gabral jt.

Koolielust ja ajaloost on juttu ka ajalehes "Punane Täht" 25.03.1965, 5.08.1965. Artiklites 23.04.1960 (ka koolimaja foto) ja 29.12.1973 on kirjutatud Faehlmannist lähtuvalt.  Lehekülg Rakvere kreiskooli hinneteraamatust, kus on esitatud Fr. R. Kreutzwaldi edasijõudmine jaanuar-märts 1817. Tekst lahtritesse paigutatud, käsikirjaline, saksakeelne. DrKM F 204, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972317.
Lehekülg Rakvere kreiskooli hinneteraamatust, kus on esitatud Fr. R. Kreutzwaldi edasijõudmine jaanuar-märts 1817. Tekst lahtritesse paigutatud, käsikirjaline, saksakeelne. DrKM F 204, Dr.Fr.R.Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/972317.

Rakvere Kreiskooli 125.aastapäeva näitus (aastal 1930?). RM F 707:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1708647.
Rakvere Kreiskooli 125.aastapäeva näitus (aastal 1930?). RM F 707:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1708647.

Raamatus "400 aastat rahvaharidust Rakveres" on lk. 16 joonis koolimajast aastatel 1867-1886.
Raamatus "400 aastat rahvaharidust Rakveres" on lk. 16 joonis koolimajast aastatel 1867-1886.

1888 ehitati välja kogu teine korrus. Viimati asus hoones Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž. Enne seda Mainori Kõrgkooli esindus, õppekeskus Norax, Rakvere 3. Lasteaed ja enne seda väga erinevate nimetustega koole (vt. allpool viidatud kirjandust).

Rakvere Linna III algkooli hoone. Foto: J. Kiiber, 1930-ndad. RM F 1073:9, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640209.  
Rakvere Linna III algkooli hoone. Foto: J. Kiiber, 1930-ndad. RM F 1073:9, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640209

Rakvere Linna III algkooli hoone. Foto: J. Kiiber, 1930-ndad. RM F 1073:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640211.
Rakvere Linna III algkooli hoone. Foto: J. Kiiber, 1930-ndad. RM F 1073:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640211

Rakvere Linna III algkooli hoone, 1930-ndad. RM F 1073:11, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640212. 
Rakvere Linna III algkooli hoone, 1930-ndad. RM F 1073:11, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1640212

 

Siinse maja saalis avati Vabadussõja mälestustahvel 14. septembril 1930, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-3-algkool-vabadussoda.

Ajalehes "Viru Sõna" 18.10.1945 - Rakvere Linna 3. Mittetäielik Keskkool on üks vanimaid koole Virumaa ja tähistas hiljuti 141. aastapäeva. Kooli ajaloost ja tuntumatest õpilastest ja õpetajatest. 

Ajalehes "Punane Täht" 1.10.1974 on juttu koolimaja vastas asuvast majast (Pikk tänav 21). 7. mail 1805 osteti see hoone hiljuti avatud Rakvere kreiskooli õpetajate korteriteks. 

Lääne-Virumaal on mõlemale mehele veel teisigi mälestusmärke:

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.