Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaal on koolidele pühendatud ca 70 monumenti. Kui siia lisada veel koolides asuvad mälestustahvlid, mis on enamasti selles koolis õppinud või õpetanud inimestele, siis tuleb arv juba palju suurem. Mõnes kohas on mälestuskivi pühendatud nii koolile kui ka külale. Nii tuleb arvuks juba 100 ehk umbes veerand Lääne-Virumaa monumentidest.

 

Järgnev jutt on kirjutatud Lääne-Virumaa nõukaaegse ajalehe "Punane Täht" artiklite põhjal. Kogusin need artiklid, mis oma sõnumis tundusid erilised. Tegelikult on muidugi koolidega seonduvaid artikleid siin veebilehel kordades rohkem, aga need on esitatud konkreetsetele koolidele pühendatud monumentide juures. Näiteks Roela kooli (http://www.monument.ee/vinni-vald/roela-kool) mälestuskivi tutvustuse juures on 55 artiklit ja Rakvere Internaatkooli mälestustahvli (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-internaatkool) kirjeldamisel on abiks 57 artiklit. Lisaks on veel mitmed koolidega seonduvad artiklid koduloouurimise rubriigis (http://www.monument.ee/koduloo-uurimisest),

 

Ma olen koostanud mitu numbrit Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli (veebi)ajalehte. Lehes on rubriik kooli ajaloost. Siia ma olen kogunud hulgaliselt artikleid Mõdriku tehnikumist.   

 

1. Koolide algus

Rakvere III Keskkooli ehk tänase Rakvere Reaalgümnaasiumi algus:

 • 7.07.1973 - kooli direktor Matti Piirimaa kirjutab uuest koolist:
  • Ehitus pidi juba varem valmis saama, aga loodetavasti vähemalt augustiks on kool avamisvalmis.
  • IX klassi spetsialiseerumised: vene keel, raadiotehnika ja keemia. Kooli õppima asumiseks on vaja esitada lapsevanema avaldus, VIII klassi lõputunnistus, eelmisest koolist saadud iseloomustus ja terviseleht ning sünnitunnistus.
  • Võimalik on kasutada Rakvere I Keskkooli internaati (ühiselamut).
  • Alanud on ka registreerimine I klassi. Linnavalitsus on määranud need piirkonnad, kus elavad lapsed on siia kooli õppima oodatud.
 • 1.09.1973 - intervjuu kooli direktoriga Matti Piirimaaga. Just täna avatakse lindilõikamisega uus kool. Projektijärgne õpilaste hulk (1392) tähendab, et klassis on õpilasi 43-44, kui tegelikult piirdutakse 40 õpilasega klassikomplekti kohta. Õppimist alustab 1163 last, mis on jagatud 33 klassikomplekti. Õpetama asub 60 pedagoogi. Osad I, II, ja III klassid on õhtuses vahetuses. Koolimaja ehitusele anti hinne "rahuldav", mis tähendab, et kvaliteediga oli mitmeid probleeme.
 • 6.09.1973 - fotod ja jutt kooli avamisest.
 • 15.11.1973 - raamatusõprade tegemistest (raamatukogu avamine, raamatute müük, vanade ja uute raamatute näitus, pioneeride kirjanduslik puhkeõhtu, šeffid kinkisid koolile raamatuid ja grammofoni, esines piirivalvurite estraadiorkester, külas kirjanik Holger Pukk). 

 

Kas mäletate, millal avati Rakvere 38. Kutsekeskkool (tänane Rakvere Ametikool)? Mõned alguse ajaleheartiklid:

 • 9.07.1981 - kool hakkab tegutsema Rakvere Sanatoorse Metsakooli ruumides. Väljaõppe saavad mööblitislerid, lukksepaseadistajad, remondilukksepad, lukksepp-elektrikud, õmbleja-motoristid. Esimene vastuvõtt, kus õppima tulevad 8-klassilise haridusega noored, tuleb järgmise aasta sügisel. 1981 sügisel võetakse õppima ühe aastasele kursusele lukksepp-elektrikuid ja maalreid. Need õppijad on ka abiks kooli kordategemisel. Siin artiklis on ka juttu riigi suurtest plaanidest seoses kutseharidusega. 
 • 1.08.1981 - esimene kooli õppima kutsumise reklaam (erialad, vajalikud dokumendid).
 • 4.09.1982 - kool alustas tööd kutsekeskkoolina. Ülevaade esimesest koolipäevast. 

 

Kes aga mäletab Väike-Maarjas asunud kutsekooli nr. 27 algusaegu ja mis oli see eriala, mida alguses õpetati? Ajalehe 16.08.1962 andmetel tehakse sügisel algust põllumajandusasutuste jaoks mõeldud elektrikute väljaõppega.

 

7.07.1959 lehes on teade kolme kooli üleminekust 7-klassilisest koolist 8-klassiliseks. Nendeks koolideks on Kohala, Tudu ja Põlula koolid.

 

2. Kutseõpe

Kas tuleb tänasel päeval tuttav selline jutt, et firmad ei leia sobivaid töötajaid ja töötajad ei leia sobivat tööd? Päris palju oli artikleid tänaste kooliõpilaste ehk tulevaste töötajate ettevalmistusest.

 • 1.11.1945 - Viljandis ja Rakveres avatakse meditsiini keskkoolid medõdede ettevalmistamiseks, õppeaeg 2 aastat. 
 • 2.07.1959 - vastavalt seadusele kooli ja elu sidemete tugevdamisest ning haridussüsteemi edasiarendamisest Eesti NSV-s viiakse 1959 kuni 1962 kogu meie koolisüsteem uuele alusele ning koolid hakkavad töötama järk-järgult uute õppeplaanide ja -programmide järgi. Kadrina Keskkooli on üks neist uuetüübilisest koolist, kus IX klassid alustavad sügisel tööd uuetüübilise üldharidusliku polütehnilise tootmisõpetusega töökeskkooli klassid. Kolme aastaga omandatakse lisaks keskharidusele ka kutsetunnistus. Erialadeks on põllumajanduse mehhaniseerimine, agro-zootehnikud, meditsiiniõed ja õed-perenaised.
 • 12.06.1962 - Kadrina Keskkooli hakkavad lõpetama need õpilased, kes aastal 1959 astusid siin IX klassi - tootmisõpetuse klassi. 
 • Maakoolidel ja arvatavasti ka linnakoolidel olid omad aiad, kus aedvilja kasvatati ja iluaiandusega tegeleti. Vähem on juttu olnud, et koolides ka loomi kasvatati. 19.05.1959 lehes on juttu Rakvere II Keskkooli pioneeridest ja õpilastest, kes kasvatavad koolis ja kodudes küülikuid. Eks sellinegi tegevus oli abiks tublide tööinimeste kasvatamisel.
 • 11.09.1962 - Rakvere I Keskkoolis viidi tootmisõpetus sisse eelmisel aastal. Õpitakse ehitajaks, tisleriks, lukksepaks, õmblejaks ja kaubandust. Paraku ei ole õppetööks vajalikke õppetsehhe ja paviljone.
 • 4.07.1963 - Tamsalu Keskkoolis anti samuti lõpetajatele koos lõputunnistusega ka kutsetunnistus õmblemise või remondilukksepa erialal.
 • 19.05.1964 - Rakvere Rajooni Tarbijate Kooperatiivide Liidu juurde asutatud kaupluskooli lõpetas esimesed õpilased. Lõpetajad said III järgu müüja kutse. Õppima on oodatud uued õpilased.

Mul on meeles, kuidas ma VIII klassis (1986/87) käisin iga nädal neli tundi n-ö tööd õppimas. Osad poisid olid fotoateljees, mõned mööbliremondis jne. Tüdrukud nähtavasti ka mingites teenindusasutustes. Mina ja veel üks poiss ja kaks tüdrukut aga käisime iga nädal abiks Rakveres Pikal tänaval asunud matusebüroos.

 

3. Šeflus

Igale koolile oli määratud sovhoos/kolhoos või mingi (šeflus)ettevõtte, kellega toimus mitmesugune koostöö. Näiteks käsid õpilased sügisel kolhoosis tööl ja vastutasuks saadi kolhoosist ekskursiooniks buss. Või teine näide - ettevõttes käidi vaatamas, mis moodi tehas töötab. Sageli oli ka nii, et šeffid abistasid kooli remonditöödes või mingite asjade hankimisel. Näiteks 13.03.1958 lehes on juttu, kuidas lihakombinaat kingib Rakvere II 7-klassilisele koolile televiisori. 24.10.1957 lehes on teade Aruküla algkoolist. Siia hangiti hiljuti mitmete organisatsioonide ja isikute koostöös pianiino.

Šefluseks võib pidada ka laste/õpilaste vanemate abitöid. Näiteks 19.05.1964 lehes kutsutakse lastevanemaid appi remonditöödele (4 tundi ühiskondlikkus korras).

 

4. Koolide juubelid ja ajalugu

Ajalehes avaldati palju artikleid erinevate koolide juubelite puhul. Peaaegu kõik need artiklid on siin veebilehel üleval, kui koolile on pühendatud monument. Kui aga monumenti ei ole (näiteks Kundas, Kadrinas või Tapal asuvad gümnaasiumid, ka Rakvere Gümnaasium), siis ma ei hakanud kõiki neid artikleid kopeerima-skaneerima. Mõned näited:

 • 10.06.1961 - Kloodi Algkoolil on 100-aastane juubel.
 • 24.10.1961 - Võipere 8-klassiline Koolil on 100-aastane juubel.
 • 2.03.1963 - artikkel Rakveres asunud tütarlastekoolidest XIX sajandil. 16.07.1959 lehes on aga väike kokkuvõte Rakvere Tütarlaste Zeeh Kommertsgümnaasiumi XI lennu lõpetajate kokkutulekust (25 aastat kooli lõpetamisest).
 • 5.10.1967 - Rakvere I Keskkool tähistab kooli 55. juubelit. Artiklis on ülevaade kooli ajaloost.
 • 22.07.1986 - tutvustatakse Rakvere ümbruse koolidest vanemal ajal.

 

5. Õppemaks

Kas keegi oskab täpsemalt selgitada õppemaksude teemat? Igatahes 14.06.1956 lehes on teade, et alates 1.09.1956 on keskhariduse omandamine ilma õppemaksuta.

 

6. Reklaam

 • 12.06.1962 - teade õppimisvõimalustest Tartu Riikliku Ülikooli Majandusteaduskonnas.
 • 12.06.1962 - teade õppimisvõimalustest Tihemetsa Põllumajanduse Mehhaniseerimise Tehnikumis.
 • Tänasel päeval me oleme harjunud, et uute õpilaste saamiseks on koolide vahel tõsine konkurents.  Iga kool püüab leida "komme", mis aitaksid õppijad enda juurde meelitada. Tegelikult oli nii ka nõukaajal. 5.03.1983 lehes on Rakvere rajoonis toimuvate E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi päevade ajakava. Mis muud see siis ikka oli, kui koolile reklaami tegemine.

 

7. Üleskutsed

Üks 1950-ndate aastate omapäraks oli koolide üleskutsed. Näiteks 21.05.1957 lehes teeb Rägavere 7-klassilise kooli kollektiiv üleskutse teistele rajooni koolidele. Kool võtab endale erinevaid kohustusi (100-protsendiline koolikohustuse täitmine, õppeedukuse ja kasvatustöö parandamine, õpetajad osalevad elanikkonna harimisel, õpilased osalevad ühiskondlikult kasulikus töös, luuakse sõprussidemed naaberkoolidega ja kõige tähtsam - "organiseerida kodulooring, kes võtab oma hoole alla kõik kooli ringkonnas olevad mälestusmärgid, nende korrashoiu, ja asutada kooli muuseum").

 

8. Ajalugu

Mis aastal eemaldati Rakvere I Keskkooli esimese korruse akende ees olnud Teise maailmasõja ajal ehitatud kivimüür. Mäletate, peaukse juures oli üks väike osa müürist veel mitte päris ammu alles? 26.06.1962 lehes on artikkel ja foto sellest müürist. Asi on selles, et müür küll lammutati, aga tükid on endiselt ära vedamata.

 

9. Lastekodud

Ma märkasin väga vähe artikleid lastekodudes toimuvast. Näiteks 19.02.1972 lehes on juttu Saksi lastekodust. Juttu on pioneeride tegemistest, huvialaringidest jms.

 

10. Kirjanduslikud kohtud

18.04.1967 - Tamsalu Keskkoolis toimus kirjanduslik kohus Raimond Kaugveri romaani "Nelikümmend küünalt" peategelase Villem Alavainu üle. Kirjanduslikest kohtutest avaldati tegelikult päris mitmeid artikleid (ka näiteks 30.06.1959 Karepa rahvamajas) ja põhiline alusmaterjal oli seejuures Osvald Toominga raamat "Perekond Kirretid".

 

11. Viktoriin

 • 23.01.1964 - Tamsalu Keskkoolis toimus puhkeõhtu (diplomid parimatele suusatajatele, vestlus religioossete igandite kahjulikkusest, viktoriin, tants). Viktoriinid olid väga sageli kõikvõimalike ürituste üheks osaks.
 • 23.01.1969 - Rakvere I Keskkoolis on saanud traditsiooniks korraldada igal aastal klassidevaheline viktoriin "Kes on kes?".

 

12. Külalised koolis

 • 3.11.1973 - Rakvere III Keskkooli armeesõprade ringi juhendaja Veera Liiger kirjutab koostööst piirivalvuritega.
 • 13.03.1976 - Rakvere I Keskkoolis on naistepäeva puhul kooli kutsutud I kuni IV klasside õpilaste vanaemad. Kas selline üritus muutus traditsiooniks, nagu artiklis loodeti?

 

13. Muud teemad

 • 17.07.1951 - Rakvere III 7-kl. Koolis (direktor S. Koov) käib aktiivne remonditöö.
 • 10.07.1952 - üsna sageli korraldati külanõukogudes, rahvamajades, raamatukogudes kõikvõimalikel teemadel loenguid. Näiteks Viru-Jaagupis toimus loeng teemal "Vene kirurgia rajaja Pirogov". Kuulajateks olid ümbruskonna elanikud.
 • 30.09.1954 - ajalehes on 14 Rakvere rajooni kooliõpetaja nime, keda NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium autasustas ordenite ja medalitega. Serafima Koov ja Jaan Pakk (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-jaan-pakk) Rakvere I Keskkoolist ja Alma Allikaga Tammiku koolist (http://www.monument.ee/vinni-vald/tammiku-kool) said Tööpunalipu ordeni.
 • 12.10.1954 - mitmeid õpetajaid autasustatakse medalitega (sh S. Koov ja Jaan Pakk).  
 • 18.05.1957 - Rägavere 7-klassilise kooli radiofitseerimisest ja muude vajalike tehnikaseadmete hankimisest ja kasutamisest. Raadiosüsteemi hankimine toimus seejuures ainult kooli enda kogutud rahast.
 • 17.06.1958 - üks  päev Palmse mõisas asuvas pioneerilaagris.
 • 17.09.1959 - Rakvere pioneerimajas toimuvast (töö hoogustamise võimaluste arutelu, kaastöönõukogu moodustamine). 
 • 19.08.1972 - Vohnja vallas Kõrveküla koolis 1892-1931 töötanud tublist õpetajast Jaan Wahrbergist (maetud Kadrina vanale kalmistule).
 • 23.07.1974 ja 27.08.1983 artiklites on ülevaade koolide suvisest näost ehk mis olukorras on koolide ümbrused ja kuidas on koolid valmis uueks õppeaastaks.