Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Büst avati 10. oktoobril 1992. See asub Rakvere Gümnaasiumis, esimesel korrusel, muusikaklassi kõrval. 

Avamise fotod? Kutse?

Jaan Pakk (26.11.1901 - 8.12.1979) oli Rakveres tuntud muusikamees (koorijuht, muusikaõpetaja, muusikakooli direktor), siinse muusikaelu edendaja. Kõige olulisemad elulooandmed:

 • Ta sündis Vohnja vallas Kallukse külas käsitöölise perekonnas.
 • Ta õppis kohalikus algkoolis, Kadrina kihelkonnakoolis ja Tapa reaalgümnaasiumis. 1922 alustas Jaan Pakk õpinguid Tallinna Konservatooriumi viiuliklassis, hiljem laulu- ja muusikaõpetajate klassis. 1932 lõpetas ta konservatooriumi helikunstniku diplomiga.
 • 1925 alustas ta tegevust laulu- ja muusikaõpetajana Läänemaa Õpetajate Seminaris. 1932 asus ta õpetama Tartu Pedagoogiumis, 1934 sai temast muusikaõpetaja Rakvere koolides. Rakvere I Keskkooli muusikaõpetajana töötas ta kuni aastani 1962.
 • Peale Teist maailmasõda oli ta rajooni laulupäevade üldjuht ja Rakvere rajooni laulupeokomisjoni liige.
 • Jaan Pakk töötas Rakvere Lastemuusikakooli juhatajana 1945-1963, õpetajana siin kuni kevadeni 1979.
 • Jaan Pakk oli tunnustatud koori- ja orkestrijuht. Ta juhatas lisaks koolikooride ka Laulumeeste Seltsi meeskoori ja mängis rahvamaja sümfoniettorkestris, Ta oli naiskoori "Viru" audirigent
 • Ta on mitmekümne koori- ja soololaulu autor.
 • Teda autasustati Lenini ordeniga, Tööpunalipuordeniga ja haridustöö eesrindlase rinnamärgi, NSV Liidu Kultuuriministeeriumi aukirja ja mitmete Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi, Eesti NSV Kultuuriministeeriumi ja Vabariikliku Üldlaulupeo  Peakomisjoni aukirjadega.
 • Talle on antud Eesti NSV teenilise õpetaja aunimetus.
 • Jaan Pakk on maetud Kadrina kalmistule.

Jaan Pakust saab lugeda näiteks veebilehtedelt: http://www.opleht.ee/Arhiiv/2008/21.03.08/elu/2.shtml, http://rakveremuusikakool.edu.ee/?mid=11 või http://vana.www.virumaateataja.ee/index.html?op=lugu&id=1461&number=74.

Foto: Enno Kapstas. Rakvere Laste Muusikakooli direktor Jaan Pakk, RM F 173:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1941738.
Foto: Enno Kapstas. Rakvere Laste Muusikakooli direktor, RM F 173:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1941738.

Nõukaajal avaldati temast ja ta ka ise kirjutas mitmeid artikleid ajalehes "Punane Täht", näiteks: 

1. Jaan Paku kirjutatud artiklid Rakvere Laste Muusikakoolist ja rajooni laulupäevast:

 • 21.03.1957 - kool on töötanud 12 aastat, ülevaade kooli tänasest päevast.
 • 19.03.1959 - kool on töötanud 14 aastat, ülevaade kooli tänasest päevast, tuntumad lõpetanud.
 • 19.07.1960 - Rakvere laulupäevade ajaloost.
 • 23.04.1963 - kool on töötanud 18 aastat, ülevaade kooli tänasest päevast.
 • 28.05.1964 - vaja on tõsiselt valmistuda rajooni laulupäeva viimaseks eelprooviks.
 • 20.03.1965 - kool on töötanud 20 aastat, ülevaade ajaloost ja tuntumatest lõpetanutest.
 • 9.09.1975 - artikkel koorijuht Arno Kasemaast. 

2. Teiste autorite artiklid muusikakoolist:

 • 26.03.1970 - lühikokkuvõtte minevikust seoses muusikakooli 25nda juubeliga.
 • 20.03.1975 - pikem artikkel ja fotod muusikakooli 30nda juubeli puhul.

3. Autasustamistest:

 • 30.09.1954 - autasustamine Tööpunalipu ordeniga.
 • 9.01.1958 - Jaan Pakk oli esimene muusikaõpetaja, kellele anti Eesti NSV teenelise õpetaja aunimetus (1956).
 • 4.10.1960 - autasustamine Lenini ordeniga. 
 • 2.12.1976 - autasustamine Eesti NSV Ülemnõukogu presiidiumi aukirjaga.

4. Juubeliartiklid:

 • 25.11.1961 - 60. sünnipäev.
 • 26.11.1966 - 65. sünnipäev.
 • 27.11.1971 - 70. sünnipäev.
 • 2.12.1971 - 70. sünnipäeva puhul toimus juubelikontsert Rakvere teatris.
 • 25.11.1976 - 75. sünnipäev.
 • 2.12.1976 - 75. sünnipäeva puhul toimus juubelikontsert Rakvere teatris.
 • 26.11.1981 - 80. sünniaastapäev. Rakvere Rajooni Kultuurimajas toimub mälestuskontsert.
 • 4.12.1986 - 85. sünniaastapäev.

5. 18.01.1941 ajalehes  "Punane Virumaa" - Jaan Pakk määrati Rahvamaja meeskoori juhiks. 

5. 2.02.1974 - Jaan Pakk oli külas Väike-Maarja Keskkoolis.

6. Matused

 • 11.12.1979 - Jaan Pakk on surnud. Nekroloogis on juttu tema elulugu ja olulisemad saavutused.
 • 22.12.1979 - foto Jaan Paku matustelt.

Punane Täht 22.12.1979. 

Juubeliartikleid avaldati ka hilisematel aegadel ja teistes ajalehtedes:

Artiklid ja reklaamid ajalehes "Virumaa Teataja": 

 • 28.01.2001 - dirigendid Hirvo Surva ja Hando Põldmäe said tehtud töö eest "Paku viiuli". 
 • 13.10.2001 - 100. sünniaastapäeva üritustest. 
 • 22.11.2001 - Rakvere Muusikakool austab Jaan Pakku. 
 • 24.11.2001 - tulemas on konverents muusikaõpetusest ja muusikaõpetaja missioonist, galakontsert, bankett. 
 • 24.11.2001 - positiivne teade. 

Virumaa Teataja, 24.11.2001

 • 24.11.2001 - tütre meenutused isast. 
 • 28.11.2001 - idee on korraldada noorte muusikute rahvusvaheline konkurss. 
 • 4.12.2001 - kadrinlased mälestasid Jaan Pakku. 
 • 19.11.2003 - novembris toimuvad II Jaan Paku nimelised rahvusvahelised noormuusikute päevad "Rakvere - 2003" (noorteorkestrite foorum ja kammeransamblite festival). 
 • 22.11.2003 - ülevaade festivalil toimuvast.
 • 28.11.2003 - reklaam. 

Virumaa Teataja, 28.11.2003

 • 9.12.2003 - Jaan Paku mälestuseks peetud laulukonkursist Rakvere Gümnaasiumis. 
 • 20.11.2004 - tulemas on kolmandad noormuusikute rahvusvahelised muusikapäevad. 
 • 27.11.2004 - muusikapäevadel toimuvast. 
 • 20.11.2007 - reklaam. 

Virumaa Teataja, 20.11.2007

 • 19.11.2008 - reklaam.

Virumaa Teataja, 19.11.2008

 • 24.11.2009 - reklaam. 

Virumaa Teataja, 24.11.2009

 • 24.11.2010 - reklaam.

Virumaa Teataja, 24.11.2010

 • 19.11.2011 - reklaam.

Virumaa Teataja, 19.11.2011

 • 21.11.2012 - reklaam

Virumaa Teataja 21.11.2012

 • 22.11.2013 - reklaam.

Virumaa Teataja, 22.11.2013

 • 29.11.2013 - alanud festivalist kirjutab kauaagene žürii liige Anne Peäske. 
 • 25.11.2014 - reklaam. 

Virumaa Teataja, 25.11.2014

 • 4.12.2014 - kokkuvõte toimunud festivalist. 
 • 27.11.2015 - reklaam.

Virumaa Teataja, 27.11.2015

 • 1.12.2015 - toimus XIV noorte muusikute festival. 
 • 3.12.2016 - tulekul on XV noorte muusikute festival. 
 • 23.11.2017 - reklaam

Virumaa Teataja, 23.11.2017

 • 24.11.2017 - tulekul on XVI noorte muusikute festival. 
 • 28.11.2017 - kokkuvõte ja fotod toimunud festivalist. 
 • 22.11.2018

Virumaa Teataja, 22.11.2018

 

Jaan Pakk perega, RM F 1058:292, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1684561.
Perega, RM F 1058:292, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1684561.

Pidulik aktus Rakvere I Keskkooli aulas Jaan Pakule Tööpunalipu ordeni saamise puhul. Õnnitleb direktor V. Lõugas. Presiidiumis õpetajad S. Koov, Graf, H.Grossthal, 1954, RM F 1058:90, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1690017.
Pidulik aktus Rakvere I Keskkooli aulas Jaan Pakule Tööpunalipu ordeni saamise puhul. Õnnitleb direktor V. Lõugas. Presiidiumis õpetajad S. Koov, Graf, H.Grossthal, 1954, RM F 1058:90, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1690017.

 Jaan Paku 60. sünnipäev, RM F 1058:93, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1690023.
Jaan Paku 60. sünnipäev, RM F 1058:93, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1690023.

Jaan Paku 70. sünnipäev, RM F 1058:111, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669760.
Jaan Paku 70. sünnipäev, RM F 1058:111, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669760.

Plakat, Jaan Paku juubelikontsert, RM _ 2949 Ar1 114:1, Virumaa Muuseumid SA, http://muis.ee/museaalview/1939090.
Plakat, Jaan Paku juubelikontsert, RM _ 2949 Ar1 114:1, Virumaa Muuseumid SA, http://muis.ee/museaalview/1939090.  

Jaan Paku 75. sünnipäev, RM F 1058:117, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669768.
75. sünnipäev, RM F 1058:117, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669768.

Jaan Paku 75. sünnipäev, RM F 1058:120, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669771.
Jaan Paku 75. sünnipäev, RM F 1058:120, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1669771.

Jaan Paku matused, RM F 1058:306, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685962.
Jaan Paku matused, RM F 1058:306, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1685962.

Veebilehel http://www.muis.ee/search on veel mitukümmend fotot Jaan Pakust (juubelid, matused ja muud teemad). Otsingusse kirjutada Jaan Pakk või Jaan Paku.

 

Monumendi saamislugu

Ajalehes "Viru Sõna" 17.11.1990 on juttu ideest püstitada Jaan Pakule büst ja antakse teada, et annetuste kogumine on alanud. Lisaks vilistlastele kogutakse raha ka lastevanemate vahendusel. Veel ei teata, kas panna büst koolimaja ette või hoonesse sisse. 

Büsti saamist korraldas kooli vilistlasnõukogu, autoriks on skulptor Tõnu Maarand. Büsti avamine toimus Rakvere Gümnaasiumi (avamise ajal Rakvere 1. Keskkool) 80. juubeli tähistamise ürituste raames 10. oktoobril 1992. Avamisel osalasid ka Paku tütred Helle ja Virve. Pakku meenutasid vilistlasnõukogu aseesimees Odette Kirss, professor Kuno Areng, akadeemik Juhan Ross.

Kooli juubelist avaldati kaks artiklit ajalehes "Viru Sõna" 1.09.1992 (kooli kokkutuleku ja büsti avamise eelteade), 17.10.1992 (fotod ja ülevaade juubeliüritusest ja büsti avamisest).

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.