Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Nõukogudeaegses maakonnalehes "Punane Täht" oli põllumajandus väga oluliseks teemaks. Võib liialdamata öelda, et vähemalt pool ajalehe mahust oligi sellel teemal kirjutatud. Kirjutada oli kogu aeg millegist, mis seostus võitlusega suurte saakide nimel: ettevalmistused, külv, heinategu, saagi koristus, tööde lõpetamine, tehnika hooldustööd, kokkuvõtted, jälle ettevalmistused ... ja nii terve aasta ja ka järgmised aastad.

Põllumajandusele, metsandusele ja maaparandusele pühendatud Lääne-Virumaa monumendid on kokku kogutud lehele http://www.monument.ee/pollumajandus-mets-maa. Ka nende monumentide kirjelduste juues on hästi palju artikleid (mis on analoogsed siin esitatutele).

Ajalehes "Punane Täht" 21.06.1955 on lugu seltsimees Hruštšovi 

Jagasin põllumajandusega seonduvad artiklid kolme gruppi:

1. Kolhoosi- või sovhoosikorda ülistavad artiklid

 • 18.10.1940 - Virumaal on maareform teostatud juba 14 vallas. 
 • 20.11.1940 -Nõukogude Liidu kultuuriinseneri külaskäik Virumaale. Kulaku mõiste täpsustused. 
 • 10.08.1946 - Mahu Kalurite Ühistu täidab korralikult oma kohustused. 
 • 24.04.1948 - Neerutis loodi põllumajanduslik artell "Esimene Mai". 
 • 14.12.1950 - suurenevad kolhoosnikute sissetulekud. 
 • 21.06.1955 - Hruštšovi külaskäik Eestisse, sh 17. juunil Tapa rajoonis asuva "Kaardiväelase" kolhoosi külastamine. 
 • 20.09.1956 - edusammudest maaparanduses.
 • 30.12.1958 - sõja ajal Rootsi läinud kalur tuleb tagasi Eestisse elama. 
 • 8.07.1961 - kokkuvõte Roela sovhoosi kommunistide aruande-valimiskoosolekust. 
 • 29.11.1962 kirjeldatakse Nõukogude võimu esimesi agraarabinõusid Virumaal aastatel 1940-1941.
 • 16.01.1964 on juttu põllumajanduse olukorrast aastal 1947 ehk enne kolhooside loomist järgnevatel aastatel.
 • 15.08.1964 on artikkel muutustest põllumajanduses 1949. aastal. Loomulikult ei ole siin juttu 25.03.1949 toimunud suurest küüditamisest. Küll aga on palju positiivseid numbreid. Aasta lõpuks oli maakonnas üle 300 kolhoosi ja ainult 17,6% taludest jäi individuaalsektorisse.
 • 20.04.1971 tutvustatakse olukorda põllumajanduses aastal 1945.
 • 21.02.1985 on juttu sovhoosidest aastail 1940-1941. Enamik sovhoose moodustati Saksamaale ümberasunud isikuilt ostetud majapidamistest. Väiksem osa moodustati natsionaliseeritud suurmajapidamistest.

Ma soovitan vaadata ka http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/aburi-kolhoos-uus-elu. Siin on juttu Väike-Maarja lähedal Aburis 2. aprillil 1948 asutatud Virumaa esimese kolhoosi mälestustahvlist. Suurem osa jutust ja paljud fotod on kolhoosi tegemiste kajastamisest tolleaegses ajakirjanduses. Mõned artiklid on ka Narva ümbruses veelgi varasemalt asutatud kolhoosidest. 

2. Rägavere sovhoosis toimuvast

Ma ei hakanud iga kolhoosi kohta materjale koguma. Tahan siinsete mõnede artiklitega näidata, kui omapärastel teemadel artikleid avaldati. Miks Rägavere sovhoos (asus Ulvis ja Põlulas)? Minu vanaisa oli seitsmekümnendatel aastatel sovhoosi peazootehnik ja praegugi on mul mitmeid tuttavaid, kes sealsete tegemiste vastu huvi tunnevad.

 • 12.02.1952 - Põlula külanõukogus ühinesid kolhoosid "Kalda" ja "Ühendus". Ühinenud kolhoosile pandi nimeks Mitšurini nimeline kolhoos.
 • 19.04.1956 - Ulvis hakati ehitama uut elamut siinsele Rakvere masina-maaparandusjaama töötajatele. 
 • 13.05.1958 - ülevaade Rägavere sovhoosi aiandist (siin on rajooni suurim puuviljaistandus - 1500 puud).
 • 14.01.1959 - sovhoosi kanalatest ja tublidest linnutalitajatest.
 • 17.02.1959 - sovhoosis toimus sõnnikuveo hoogtööpäev. Osalesid kohalikud noored ja komsomolid rajoonikomiteest. Kokku veeti 112 tonni sõnnikut. Õhtul toimus teelaud, tantsiti, lauldi, mängiti.
 • 14.05.1959 - tööst kanalas. 
 • 26.07.1962 - Põlula tellisetehases toimuvast. 
 • 15.06.1963 - Rägavere sovhoosi I laulupäeva kava. 
 • 22.10.1966 - Põlula telliskivitsehh loodetakse taas tööle panna. 
 • 16.04.1968 - sovhoosis keskuses valmis söökla. 
 • 24.04.1969 - Põlula osakonnas süttis sigala. 
 • 18.04.1972 - sovhoosis toimus laupäevak.
 • 23.06.1983 - toimus Rägavere sovhoosi III laulupäev (tähistati majandi 25. aastapäeva). 

 

3. Kõik muud põllumajandusega seonduvad artiklid (eesrindlikkest töövõtetest, uutest seadmetest, probleemidest jms ehk kõik ikka selleks, et saada suuremat saaki väiksemate kulutustega. Näiteid on nii Eestist kui ka teistest vennasvabariikidest.

 • 17.05.1949 - tee- ja sidrunikasvatusest Eestis, linakülvist, kanepist. 
 • 4.08.1949

Viru Sõna, 4.08.1949

 • 28.01.1950 - Krasnodari krais annab pirnipuu kaks saaki aastas. 
 • 8.08.1950 - reeglid kolhoosnikute kolhoositurul kauplemisest. 
 • 7.09.1950 - talumajandite maksustamisest põllumajandusmaksuga 1950. 
 • 10.10.1950 - uus karusloom - jaanotkoer - Virumaal ja Tartumaal. 
 • 31.12.1951 - Küti traktorijaam on saanud mitmeid uusi masinaid.
 • 29.01.1952 - Ukrainas külvatakse rukki või odra põllule ka porgandeid ja nii saadakse ühelt põllult kaks saaki.
 • 31.01.1952 - Altai krais tehakse lume kinnipidamiseks vagusid. Foto.   
 • 23.02.1952 - lume kogumise vajalikkusest. Joonistused.
 • 10.04.1952  - akadeemik Lõssenko soovitab kevadist seemnevilja idanemise parandamiseks õhutada ja soojendada.
 • 6.05.1952 - kartuli ruutpesitsi kasvatamise kogemustest Räpina rajooni J. V. Stalini nimelises kolhoosis.
 • 22.05.1952 - Küti traktorijaama poliitosakonna ülema abi naistöö alal H. Sussi kirjutatud artiklis on juttu tublidest naistraktoristidest.
 • 23.05.1953 - Stavropoli krais kasutatakse elektritraktorit. Foto.

Punane Täht, 23.05.1953.

 • 3.11.1953 - ETKVL Rakvere Tööstuskombinaadi aiandis tahetakse saada kurkidelt neli saaki aastas.
 • 14.11.1953 - tööpink turba-kõdusõnniku kuubikute valmistamiseks. Vajadus seisneb selles, et nendes kuubikutes kasvatatavatel istikutel on paremad tingimused kiireks kasvuks ja arenguks.  Foto. 
 • 24.11.1953 - masin köögiviljaistikute ruutpesitsi istutamiseks. Fotod.
 • 15.12.1953 - kartuli ruutpesitsi paneku demonstratsioon Rakvere traktorijaamas. Järgmine aasta pannakse rajoonis üle poole kartulist ruutpesitsi.
 • 10.07.1954 - Ukrainas valmistatakse elektritraktoreid. Foto. 

Punane Täht, 10.07.1954.

 • 13.07.1954 - Taganrogis on katsetusel iseliikuv elektrikombain.
 • 20.11.1954 - Tallinnas avati põllumajanduse eesrindlaste (erinevate asutuste) vabariiklik autahvel. Foto.

Punane Täht, 20.11.1954.

 • 20.01.1955 - vitamiinirikkad okas- ja lehtpuuoksad on heaks loomasöödaks. Põhjalik ülevaade okste kogumisest, söötmiseks ettevalmistusest, söötmiskogustest jms.
 • 19.02.1955 - Ulvis asuvas Rakvere masina-maaparandusjaamas hoitakse tehnikat eriti lohakalt.
 • 26.11.1955 - Küti masina-traktorijaama direktor sm. Erilt ei vasta kriitikale ja ei tee midagi probleemse olukorra parandamiseks.
 • 3.12.1955 - Küti masina-traktorijaama juhtkonna tegevusetuse naeruvääristamine.
 • 19.05.1956 - Harju rajooni "Tuleviku" kolhoosis väetatatakse põlde lennukilt. Foto.

Punane Täht, 19.05.1956.

 • 10.08.1957 - Vinni sovhoosis ehitati virtsaveoauto ümber nii, et sellega võib ka tulekahju kustutada. Foto.

Punane Täht, 10.08.1957.

 • 19.08.1958 - Roela sovhoosi tudu osakonnas on palju probleeme.
 • 25.09.1958 - Lätis juhib üks inimene korraga kolme traktorit.
 • 13.11.1958 - Palmse kolhoosis tähistati Suure Oktoobri 41. aastapäeva (päevakohane ettekanne, parimatele anti kingitusi, esinesid Võhma isetegevuslased).
 • 14.05.1959 - Auküla tibulas on probleeme süügi- ja jooginõudega.
 • 18.06.1960 - Põlula kalakasvatusest.
 • 8.12.1960 - Põllumajanduse Mehhaniseerimise Üleliidulise Teadusliku Uurimise instituudis valmis tandemtraktor. Foto.

Punane Täht, 8.12.1960.

 • 25.09.1962 - Lätis asuval ristikupõllul karjus ja vehkis tigedalt esikäppadega emajänes, kes polnud rahul tema poja kohtlemisega kohaliku töölise poolt.
 • 8.08.1963 - kombainerite töötasu arvutamine.
 • 17.10.1963 - Rakveres toimunud põllumajandusnäitust külastas üle 6000 huvilise. Foto.

Punane Täht, 17.10.1963.

 • 19.03.1964 - Hulja sovhoosi kogemus tõestab, et oksajahu on väärtuslik loomasööt.
 • 16.04.1968 - eelmisel aastal oli meie majandites esmakordselt Eesti Õpilaste Töömalev Viitna ja Salla sovhoosis. Nii on see ka käesoleval aastal. Tööperioodiks on kuus nädalat. 
 • 28.07.1970 - Mäiste järve kalakasvatusest.
 • 23.05.1972 - suvel algab jälle töö Eesti Üliõpilaste Ehitusmaleva rühmades. Ülevaade meie rajoonis kavandatud töödest.
 • 15.03.1973 - Tõrma lähedal asuvast haudejamaast viidi lennukiga 27.000 tibu Gruusiasse.
 • 20.11.1976 - Salla Käruveski kalakasvatusest.
 • 11.11.1979 - Aino Põntson on tuntud mitmesuguste taimede toiduks kasutamisel (tammetõrud, hiirekõrvad jt).
 • 15.01.1980 - Injus alustati individuaalloomapidajaile mõeldud 40-kohalise ühislauda ehitamist. Iga pere loomadele on ette nähtud omaette latter, kuhu saab paigutada sea, lambad ja kanadele õrred. Foto.
 • 25.11.1980 - Injus valmis laut kolhoosnike loomadele. Foto.
 • 9.07.1981 - Salla õpilasmalevast (läheb 15. hooaeg).
 • 11.08.1981 - Balti Soojuselektrijaama sooja vee äravoolukanalisse ehitatakse kalakasvatus. Siinsetes oludes hakkab forell, tuur ja karpkala kasvama palju kiremini kui looduslikes oludes. Foto.
 • 22.08.1981 - Roela-Liival asuvast Rakvere Metsamajandi hobubaasist.
 • 24.09.1981 - asutati Rakvere rajooni agraar-tööstuskoondis.
 • 30.06.1983 - teatatakse valminud maaparandusest Vinni-Mõdriku maadel. 
 • 31.05.1984 - meenutused Suurest Isamaasõjast. Stavropoli oblasti kolhoosi mesinik ostis teenitud raha eest sõjalennuki ja kinkis selle võidu heaks.