Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, september 2009.

Bareljeef Rakvere Gümnaasiumi peasissekäigu kõrval avati 16. oktoobril 1982, kui tähistati kooli 70. juubelit. 

Alar Kotli oli kooli vilistlane (lõpetas 1922) ja Rakvere Gümnaasiumi hoone projekti autor. Õppetöö algas siin 1. novembril 1938. Tol ajal oli see esimene koolimaja Eestis, kus olid eraldi võimla ja aula. Hoone maksumus oli 240 000 krooni. Koolimaja ajaloost on tutvustus Rakvere Gümnaasiumi veebilehel http://www.rakgym.edu.ee/koolist/vaade#ajalugu ja ka artiklites "Virumaa Teataja" 11.10.1997, 24.10.1998.

 Rakvere Gümnaasium. Arhitekt Alar Kotli, EAM Fk 13110.1, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736493.
Rakvere Gümnaasium. Arhitekt Alar Kotli, EAM Fk 13110.1, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736493

Palju vanu fotosid nii koolimaja ehitusest kui ka hilisemast ajalest leiad, kui https://www.muis.ee/search lehel kirjutad Nimetus väljale "rakvere gümnaasium". Näiteks https://www.muis.ee/museaalview/2142914

Gümnaasiumi hoonest ja selle seosest Alar Kotliga on avaldatud mitmed artiklid, näiteks ajalehes "Virumaa Teataja":

  • 29.11.2013 - koolimaja valmimisest on möödas 75 aastat. 
  • 26.02.2014 - Rakveres tutvustatakse Kotli loomingut (koolimaja ja kirik). 
  • 2.11.2018 - gümnaasium tähistas koolimaja 80. juubelit. 
  • Artiklites 5.09.2017 ja 20.03.2018 on taaskord koolimaja kesksel kohal. Seekord on teemaks koolimaja ette (ringteele) uue riigigümnaasiumi  ehitamine (õigemini küll selle uue kavandatava koolimaja mitte sobimine sellesse kohta). 

Virumaa Teataja, 2.11.2018

  • 15.11.2018 - kooli praeguse direktori artikkel uuest koolimajast, siia kolimisest, kohanemisest 80 aastat tagasi. 

 

Alar Kotlist on põhjalikum info:

 

Mälestustahvli saamislugu ja avamine on kirjas ka kooli kroonikas seoses kooli 70. aastapäevaga. Bareljeefi mõtte algatajad olid vilistlased.

 

Rakvere Gümnaasiumi arhiiv

Rakvere Gümnaasiumi arhiiv

Mälestustahvel avati Rakvere Gümnaasiumi (avamise ajal oli kool nimega Rakvere I Keskkool) 70. juubeli tähistamise raames. Bareljeefi autoriteks on Eha ja Kalju Reitel ja selle kinkisid koolile vilistlased ja lastevanemad.

Bareljeefi teksti kinnitamine. Muinsuskatseameti arhiiv.
Bareljeefi teksti kinnitamine. Muinsuskatseameti arhiiv. 

a
Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Juubelipidustused algasidki mälestustahvli avamisega. Katte tahvlilt eemaldasid Kotli klassikaaslased Richard Leemets ja Arved Palgi (vilistlased aastast 1922). Arved Palgi rääkis kokkutulnuile Kotli elu- ja loometeest.

Tahvli avamisel osales hästi palju huvilisi, sh Kotli omaksed, rajooni (maakonna) juhtkond, õpilased ja vilistlased.

Ajalehes "Punane Täht" avaldati mitu teemakohast artiklit: mälestustahvli avamise/kooli juubeli eelteated 14.09.1982 ja peaaegu sama kuulutus ka 18.09.1982 (avamine täna kell 12) ja Kotli lühike elulugu 16.10.1982 ja avamisüritusest ja mõned fotod 4.11.1982.

Fotod Rakvere Gümnaasiumi arhiivist:

Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Katte eemaldavad vilistlasnõukogu liikmed, Kotli klassikaaslased A. Palgi ja R. Leemets.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Katte eemaldasid vilistlasnõukogu liikmed, Kotli klassikaaslased A. Palgi ja R. Leemets.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.
Kotli sugulased avamisel.

 Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv. Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

Foto: 1982, Rakvere Gümnaasiumi arhiiv.

 

Foto: H. Kõlar, 1983? Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: H. Kõlar, 1983?. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: 1986. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: 1986. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: 1986. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: 1986. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2008.
Alar Kotli ja tema abikaasa Ilse Kotli hauad Tallinna Metsakalmistul.

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.
Infotulp koolimaja ees 2009.  

Stend näituselt "Alar Kotli 70" Rakvere 1. Keskkoolis, koostatud Odette Kirsi. Foto: Pear Rootalu, 1974. RM F 838:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1664366.  
Stend näituselt "Alar Kotli 70" Rakvere 1. Keskkoolis, koostatud Odette Kirsi. Foto: Pear Rootalu, 1974. RM F 838:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1664366

Stend näituselt "Alar Kotli 70" Rakvere 1. Keskkoolis, koostatud Odette Kirsi. Foto: Pear Rootalu, 1974.  RM F 838:2, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1664358.  
Stend näituselt "Alar Kotli 70" Rakvere 1. Keskkoolis, koostatud Odette Kirsi. Foto: Pear Rootalu, 1974.  RM F 838:2, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1664358

Stend näituselt "Alar Kotli 70" Rakvere 1. Keskkoolis, koostatud Odette Kirsi. Foto: Pear Rootalu, 1974. RM F 838:1, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1664270.

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.
Stend Rakvere Gümnaasiumis 2009.

Fotod 2009: 

 Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.

Foto: Heiki Koov, september 2009. Foto: Heiki Koov, september 2009.