Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Foto: Helmut Joonuks, 1976, Muinsuskaitseameti arhiiv.

Mälestustahvel punakomandörile August Lillakale ja Villem Soole avati Rakvere Internaatkooli teise korruse koridoris kevadel 1971. Tahvel eemaldati tõenäoliselt 1980ndate lõpus - 1990ndate algusel. 

Kas tahvel oli valmistatud plekist?

 Foto: Helmut Joonuks, 1977. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1977. Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010
Tänane Rakvere Ametikool, endine Rakvere Internaatkool ja veel varasemalt Rakvere Õpetajate Seminar.

Foto mälestustahvli avamisest on ajalehes "Punane Täht" 8.07.1971. Foto on lisatud artikli juurde, mis kirjeldab Rakvere Internaatkoolis õppimist ja õppima asumist.

Punane Täht, 8.07.1971.

August Lillakas (1844-1924) oli tuntud punakomandör. Ta langes peale 1. detsembri 1924. aasta ülestõusu läbikukkumist vangi ja hukati. Temast on pikemalt juttu talle pühendatud monumentide juures:

Villem Soo viimane töökoht oli EK(b)P Rakvere Rajoonikomitee TSN täitevkomitee maaosakonna juhataja. Ta sündis 27.12.1912 ja hukkus lahingus Illuka vallas 28.08.1941. Ajalehes avaldati (nõukogudeaegses käsitluses) Villem Soost mitmeid artikleid:

"Punane Virumaa": 

 • 18.10.1940 - Soo määrati maanõunikuks. 
 • 21.10.1940 - maareformi käigust. 
 • 23.10.1940 - Soo kommenteerib maareformi. 
 • 23.10.1940 - maareformi kommenteerib Nõukogude Liidu kultuurinsener Perõskin. 
 • 18.11.1940 - Soo esines Vaeküla koolis noorkommunistide punanurga avamisel. 
 • 10.12.1940 - Soo esineb kõnega Arkna põllunduskooli lõpuaktusel. 
 • 11.02.1941 - Soo (kohaliku tööstuse osakonna juhataja) teatab eraettevõtete ümberkorraldamise otsusest. 
 • 20.02.1941 - Soo vabastati omal soovil Viru maakonna täitevkomitee kaubandusosakonna juhataja ametikohalt. Ta jätkab ainult maaosakonna juhatajana. 
 • 25.02.1941 - Soo tutvustas valdade täitevkomiteede juhatajatele põllumajanduslikku tootmisplaani. 
 • 15.05.1941 - Soo esines Vaivara rahvamajas rahvakoosolekul, kus selgitas praeguseid põllumajanduslikke päevaküsimusi. 
 • 26.06.1941 - Soo osales Kiiklas kolhoosi asutamiskoosolekul. 

"Punane Täht":

 • 30.07.1963 - põhjalik Villem Soo elulugu.
 • 19.06.1965 - põhjalik Villem Soo elulugu. 
 • 8.09.1966 - üks osa järjejutust, mis käsitleb Rakvere koolinoorte pahempoolset liikumist 1930-ndatel aastatel. Selles osas on juttu Villem Soost ja tema parteilisest tegevusest.

"Rahva Hääl":

Tänapäevase käsitluse leiab raamatust "Suvesõda Virumaal", http://www.lugeja.ee/record/928. Erinevatest allikatest kogutud info põhjal on Villem Soo eluloo koostanud Iisaku muuseum.

Ka siinses monumentide e-kataloogis on Villem Soost mitmes kohas juttu. Oli ju tema üks põhiinitsiaator Vabadussõja monumentide lõhkumisel.

Ajalehes "Virumaa Teataja" avaldas Villem Soost oma mälestusi eksiilminister Aksel Mark http://www.virumaateataja.ee/140605/esileht/arvamus/15024778.php.

Kas temast on juttu ajalehes "Noorte Hääl" 27.08.1982?

Kommunistlikust maareformist on juttu näiteks "Virumaa Teataja" 17.08.2000.  

Fotod Villem Soost:

 Villem Soo portree, 7.11.1932. RM F 423:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1820124.
Villem Soo portree, 7.11.1932. RM F 423:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1820124.

Villem Soo portree, 1940. RM F 87:115, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2016648.
Villem Soo portree, 1940. RM F 87:115, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2016648.

Villem Soo portree, RM F 464:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1843134.
Villem Soo portree, RM F 464:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1843134.

Villem Soo algne hauakoht endise Pärnassaare metsavahikoha lähedal (Metsaküla, Mäetaguse vald, Ida-Virumaa). Foto: Iisaku muuseum.
Villem (kivil Vilhelm) Soo algne hauakoht endise Pärnassaare metsavahikoha lähedal (Metsaküla, Mäetaguse vald, Ida-Virumaa). Foto: Iisaku muuseum.

Villem Soo ümbermatmine Rakveres, RM F 423:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1820136.
Villem Soo ümbermatmine Rakveres, RM F 423:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1820136. Millal toimus ümbermatmine?

Rakvere kalmistu, mälestustahvel Villem Soole, 1980. aastad. RM F 1329:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421229.
Rakvere kalmistu, mälestustahvel Villem Soole, 1980. aastad. RM F 1329:24, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421229.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010
Villem Soo haud Rakvere linnakalmistul. Siin ümbruskonnas asuvad punaarmee sõdurite hauad. Millal pandi uusi mälestustahvel?

 

Huvitav kas Villem Soo matmiskoht on ikka seal, kuhu on pandud tema hauaplaat? Näiteks Soost vasakul asuv hauaplaat on aja jooksul muutunud: oktoobris 2007 oli selle koha peal nimetahvlil leitnant Seregini, aga juunis 2010 oli vasakul asuval nimetahvlil jefreitor Šapovalenko nimi. 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2007. Foto: Heiki Koov, juuni 2010

Foto: Heiki Koov, oktoober 2007. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.