Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Mälestustahvel Rakvere Internaatkoolile (praegusel Rakvere Ametikooli hoonel, Piiri 8) avati 1. juulil 2006. Avamine toimus kooli 50. juubeli tähistamise raames.

Kokkutuleku auks kirjutas Sulev Kool artikli ajalehte "Virumaa Teataja" 1.07.2006

Hea ülevaate kooli ja koolimaja ajaloost annab Harald Rahupõllu ettekanne (pdf) 2015. aastal toimunud konverentsil (pühendatud hoonete 100. aastapäevale). 

Dokumentaalfilm koolist 1956: https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/14369 

 

Avamisürituse fotod:

Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kooli lipu taha on end peitnud vilistlaskogu esimees Alex Trope.Lillekimbuga kunagise direktori Tiit Aruste selja taha on kogunenud iga lennu esindaja alates 1961.a. 1.lennust (järjekorras Sulev Põldoja, Tõnu Maripuu, Rein Reivelt. Volli Kalam, Rein Sillar, Arvo Tambur jt.
Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kooli lipu taha on end peitnud vilistlaskogu esimees Alex Trope. Lillekimbuga kunagise direktori Tiit Aruste selja taha on kogunenud iga lennu esindaja alates 1961.a. 1.lennust (järjekorras Sulev Põldoja, Tõnu Maripuu, Rein Reivelt. Volli Kalam, Rein Sillar, Arvo Tambur jt.

Foto: autor??? Mälestustustahvli avamine 1.06.2006.

Foto: ??? Õie???

Foto: autor??? Mälestustustahvli avamine 1.06.2006.

Foto: ??? Õie ???

Foto: Ene Kruusmaa, mälestustahvli avamine 1.06.2006. Kõneleb viimane direktor Tiit Aruste, lipuga kooli vilistlaskogu esimees Alex Trope.
 Foto: Ene Kruusmaa, mälestustahvli avamine 1.06.2006. Kõneleb viimane direktor Tiit Aruste, lipuga kooli vilistlaskogu esimees Alex Trope. 

Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kõigist 19-st lennust on üks esindaja.
Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kõigist 19-st lennust on üks esindaja. 

Mälestustahvli avamise video (alates 19:35) https://www.facebook.com/video.php?v=578275752304368&set=o.553709148097857&type=2&theater.

Tahvli autor: Silver Ervart (?

Peale tahvlilt katte eemaldamist esines sõnavõtuga viimane direktor Tiit Aruste, kes meenutas lühidalt kahte eelmist direktorit ja rääkis pikemalt kooli likvideerimisest. 

Rakvere Internaatkooliks olnud hoone minevikust on juttu Rakvere Õpetajate seminari mälestuskivi tutvustuse juures, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-opetajate-seminar.

Hästi palju huvitavat infomaterjali ja fotosid on veebilehtedel http://www.hot.ee/rakvereik/, http://web.zone.ee/rakvereik/ ja eriti palju (ja kogu aeg tuleb juurde) Facebooki lehel https://www.facebook.com/groups/RAKVEREIK/?fref=ts

Nõukogudeaegses maakonnaajalehes "Punane Täht" ilmus koolielu tutvustavaid artikleid üsna sageli. Suurtes piirides saab artikleid jagada kahte gruppi:

1. Ametlikumad artiklid:

 • 6.11.1956 - NLKP XX kongress võttis 1956. aastal vastu otsuse rajada uut tüüpi õppe-kasvatusasutusi - kool-internaate. Samal aastal rajatigi esimesed sellised koolid ka Eestisse (Rakverre ja Narva). Artiklis on põhjalik ülevaade kooli olemusest. Siin on kaks fotot.
 • 4.06.1957 - kooliaasta kokkuvõte (palju infot õppimisest, spordist, huvitegevusest jms).
 • 5.09.1957 - uue õppeaasta algusest (remont, töökasvatusest jms).
 • 27.02.1958 - õppe ja kasvatustööst koolis.
 • 20.03.1958 - õpetajad õpivad.
 • 15.11.1958 - kokkuvõtte õppeaasta esimesest veerandist (õppetulemused, huvitegevus).
 • 23.12.1958 - internaatkoolide vajadusest, koolis toimuvast.
 • 25.12.1958 - õpetajad tegelesid poliitilise enesetäiendamisega.
 • 30.12.1958 - koolireformist ja kehalisest kasvatusest.
 • 1.09.1959 - uus õppeaasta võib alata (remont tehtud, õppevahendid olemas).
 • 25.07.1961 - koolil valmis uus õppe- ja magamiskorpus.
 • 22.05.1962 - koolis saab õppida vanempioneerijuhiks.
 • 23.01.1964 - 21 õpilast IX ja X klassist said passid.
 • 17.02.1966 - tähistati kooli 10. juubelit.
 • 4.06.1966 - kellele on kool mõeldud ja kuidas siia õppima tulla.
 • 23.05.1967 - viimase koolikella üritusest.
 • 1.07.1967 - artiklis "Esimest korda Rakveres ..." kirjutatud, et vabariigi esimene internaatkool rajati Rakveres 1956. aastal.
 • 1.02.1968 - kooli endisest lõpetajast Rein Vahtrast, kes on tubli töö- ja spordimees.
 • 4.05.1968 - kaks õpilast said kõrged kohad vabariiklikul tuletõrjealaste kirjandite võistlusel.
 • 21.04.1970 - kooli direktor Ants Sillar räägib Leninist, pedagoogiks saamisest ja internaatkooli probleemidest.
 • 2.06.1970 - kellele on kool mõeldud ja kuidas siia õppima tulla.
 • 8.07.1971 - kooli õppima asumise tingimused ja foto kooli teise korruse koridoris August Lillaka ja Villem Soo mälestustahvli avamisest (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-august-lillakas-ja-villem-soo).
 • 6.06.1972 - kooli õppima asumise tingimused.
 • 23.02.1974 - kooli direktori Ants Sillari surmateade.
 • 22.06.1974 - kooli õppima asumise tingimused.
 • 19.09.1974 - Vaeküla ja Rakvere internaatkoolide ning Rakvere III Keskkooli komsomoliaktivistid on ühises laagris Toolsel.
 • 29.10.1974 - väga põhjalik kooli tutvustus (A3 formaadis), 4 fotot.
 • 5.11.1974 - kasvatusrühmadest.
 • 29.03.1975 - õpilaste esteetilisest kasvatusest.
 • 3.07.1975 - koolis toimunud sõprusfestivalist (osalesid õpilased sarnastest koolidest Lätist, Leedust, Valgevenest, Pihkva oblastist).

2. Koolielu tutvustavad artiklid:

 • 3.01.1957 - ülevaade toimunud nääripeost.
 • 5.12.1958 - tantsukursused.
 • 20.12.1958 - koolis on oma filmide näitamise aparaat.
 • 6.01.1959 - sportimisest.
 • 3.10.1959 - vanemate klasside õpilastele peeti loeng mõõtühikute ajaloost ja mõõtmisest.
 • 19.10.1961 - artikkel seoses alanud NLKP XXII kongressiga ja ülevaade koolis toimunust. Külastatakse Tõrma kalmistul kooli pioneerimaleva nimikangelase Aksel Laanese hauda, avatakse mälestustahvel. 

Punane Täht, 19.10.1961.

 • 25.01.1964 - kooli direktor külastas Aluvere 8-kl. Kooli. Ta jutustas oma Rootsi reisist.
 • 2.02.1967 - koolis toimuvast klassivälisest tööst (ringid, isetegevus).
 • 23.11.1963, 6.10.1966 - kooli ujulast.
 • Külalised koolis: 4.01.1964 kirjanik Silvia Rannamaa, 1.02.1968 laeva "Rakvere" meremehed, 17.05.1966 kunstiasjatundja Põld, 26.04.1966 NLKP XXIII kongressist Moskvas osavõtnud, 23.04.1966 Buchenwaldi koonduslaagri endine vang Loik, 12.12.1967 Rahvaste sõpruse päeva puhul külalisi Pärnust, Vaekülast ja Sverdlovskist.
 • 23.04.1966 "Lõbusate Leidlike Klubi" võistlus, 10.10.1970 luuleõhtu.
 • Partei, komsomoli ja pioneeride tegevus: 23.02.1957 pioneerimaleva koondusest, 19.10.1961 NLKP XXII kongressi avapäeva puhul toimuvad koolis mitmed pidulikud sündmused, 31.10.1968 õpilaste külaskäik kooli pioneerimaleva nimikangelase Aksel Laanese hauale, 20.05.1969 pioneeride rivivõistlus, 4.03.1967 komsomoli korraldatud kõnevõistlus, 22.01.1974 avatakse Lenini tuba.
 • 7.03.1967 artiklis on kolm teemat: kohtumine küberneetika asjatundja, pioneerimaleva rivivõistlusest, kirjandusringi korraldatud kirjanduslik kohus.
 • 25.03.1967 artiklis on neli teemat: inglise keele õhtul osalesid õpilased Tallinnast, komsomolikoosolekust, pioneerimaleva korraldatud deklamaatorite ja pioneerilaulude konkursist.
 • 27.02.1971 - ettevalmistused ekskursiooniks Moskvasse.
 • 26.04.1975 - tagasi ekskursioonilt Leedumaale.

Ajalehes "Viru Sõna" 13.02.1993 oli artikkel toredatest juhtumistest koolis.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 31.10.1996 - ülevaade kooli algusest, koolielust, direktoritest ja tuntumatest õpilastest on ajalehes "Virumaa Teataja"-
 • 1.11.2001 - haridusminister Tõnis Lukase artikkel internaatkoolidest tänases Eestis. 
 • 8.12.2001 - täna tähistatase pidulikult Rakvere Internaatkooli 45. aastapäeva. Artikli autor väidab, et selline kool oli mõeldud vaestele, pättidele ja ilma vanemateta lastele. Kooli saatusest ja muutumisest sanatoorseks internaatkooliks. 
 • 13.12.2001 - artikli autor ei nõustu kooli kohta 8.12.2001 lehes avaldatud kriitikaga ja toob välja palju toredat, mis oli aastatel 1966-1977. 
 • 18.12.2001 - artikli autor õppis siin koolis 1962-1973. Ka tema ei nõustu kooli kohta 8.12.2001 lehes avaldatud kriitikaga ja esitab omapoolsed seisukohad, mis veenvalt lükkavad ümber esialgse kriitika. 
 • 13.11.2004 - möödub sada aastat maakonnas tuntud õpetaja Pear Rootalu sünnist. Siin koolis oli ta aastatel 1957-1958 õpetaja ja kasvataja. 

Ajalehes "Punane Täht" 11.08.1979 on artikkel, milles teatatakse 1.09.1979 tööd alustavast Rakvere Sanatoorsest Metsakoolist. Kooli asukohaks on endine Rakvere Internaatkool. Artiklis on juttu kooli õppima asumise tingimustest.

Sanatoorne kool kuigi kaua ei tegutsenud. Juba 9.07.1981 lehes on artikkel Rakvere 38. Kutsekeskkooli loomisest. Tulevikus saavad siin väljaõppe mööblitislerid, lukksepaseadistajad, remondilukksepad, lukksepp-elektrikud, õmbleja-motoristid. Esimene vastuvõtt, kus õppima tulevad 8-klassilise haridusega noored, tuleb järgmise aasta sügisel. 1981 sügisel võetakse õppima ühe aastasele kursusele lukksepp-elektrikuid ja maalreid. Need õppijad on ka abiks kooli kordategemisel. Siin artiklis on ka juttu riigi suurtest plaanidest seoses kutseharidusega. 1.08.1981 - esimene õppima kutsumise reklaam (erialad, vajalikud dokumendid). 4.09.1982 - kool alustas tööd kutsekeskkoolina. Ülevaade esimesest koolipäevast.

 Vaja uuemaid fotosid. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Pink paigutati koolimaja ette 31. juulil 2019 ja tahvlike kinnitati 17. augustil 2019 toimunud kooli kokkutulekul. Pingi mõtte algataja oli III lennu vilistlane Ants Parm. Kulud kaeti vilistlaste annetustest.  Fotode autor?

Foto: autor? Foto: autor?

Foto: autor? Foto: autor?

Foto: autor?

Fotod august 2021: 

Foto: Heiki Koov, august 2021.  Foto: Heiki Koov, august 2021.

Foto: Heiki Koov, august 2021.

 

Seonduvad monumendid: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.   Foto: Heiki Koov, juuni 2010.