Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2007.

Monument Rakvere linnakalmistul avati 13. augustil 1912. Avamine oli osaks tuletõrjeseltsi 35. juubeli tähistamisest. 

Organiseeritud tuletõrje alguseks Rakveres loetakse 13. augusti 1877. Sellel kuupäeval sai linnavalituse ruumides kokku umbes 50 linnakodanikku. Nende hulgas oli nii kaupmehi, majaomanikke ja käsitöölisi. Tuleohutust selgitava kõnega esines Rakvere kreiskooli õpetaja Heinrich Jahnentz. Loodi Rakvere Vabatahtlik Tuletõrje Selts koos juhtorganitega. Paari nädalaga oli tuletõrjega liitunud kokku umbes 100 huvilist. Kasutada oli neil 2 käsipritsi.

Rakvere tuletõrjujate esindajad Tartus/Rakvere tuletõrje seltsi juhatus. Ees vasakult: M. Schoelisch, N. Dehio. Seisavad: C. Baldemann, B. Nude, W.W.Trellin. Foto: Carl Borchardt, 1879. RM F 132:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1925488.
Rakvere tuletõrjujate esindajad Tartus/Rakvere tuletõrje seltsi juhatus. Ees vasakult: M. Schoelisch, N. Dehio. Seisavad: C. Baldemann, B. Nude, W.W.Trellin.  Foto: Carl Borchardt, 1879. RM F 132:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1925488.

Linn andis tuletõrjele aastal 1893 Pikale tänavale krundi. Selts ehitas  siia torni voolikute kuivatamiseks ja ronimiste harjutamiseks. 1929 valmis siin ka oma seltsimaja.  

 Rakvere tuletõrje aed, 1912. RM F 670:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1840120.
Rakvere tuletõrje aed, 1912. RM F 670:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1840120.

Tuletõrje tegemistest on juttu mitmetes ajalehe "Punane Virumaa" ja "Punane Täht" artiklites:

 • 12.12.1940 - algasid tuletõrjujate 2-kuulised kursused. 
 • 13.08.1957 - eramajade valdajad peavad sõlmima korstnapühkimistööde lepingud Rakvere Vabatahtliku Tuletõrje Ühinguga.
 • 24.06.1958 - tulekul on tuletõrjujate võistlused.
 • 18.08.1962 - Rakvere vabatahtlikku tuletõrje 85. aastapäev. Artikli lõpus on kirjas, et juubeli tähistamise raames asetatakse pärg tuletõrjekalmistule.
 • 15.09.1964 - maakonna vabatahtlikud tuletõrjujad on käesoleval aastal saanud mitmesugust uut tehnikat.
 • 17.04.1965 - lühike ajaloojutt ja üleskutse tuletõrjeühing ajaloo koostamiseks ja mitmesuguste esemete kogumiseks.
 • 13.04.1967 - ülevaade maailma ja ka Eesti ja maakonna tuletõrje ajaloost. 
 • 13.04.1967  - lühike ülevaade tuletõrjetehnikast ja komandodevahelisest sotsialistlikust võistlusest.
 • 19.08.1967 - tuletõrje ajaloost ja tänasest päevast.
 • 19.08.1967 - nõukogude ajal tehtud aktiivsest tööst noortega. Tuletõrje noortesalgad olid paljudes koolides.
 • 19.08.1967 - asutuste/majandite tuletõrjesalkade omavahelisest sotsialistlikust võistlusest.
 • 19.08.1967 - pikem intervjuu kauaaegse vabatahtliku tuletõrjujaga.
 • 19.08.1967 - teadaanne tuletõrjealase näituse avamisest.
 • 10.08.1972 - Rakvere Tuletõrjeühingu 95. aastapäeva tähistamise päevakava (kavas ka pärgade viimine kalmistule).
 • 12.08.1972 - 95. aastapäevaga seoses kaks artiklit ajaloost (kas esimene neist on poolik?).
 • 17.02.1977 - tähistati Rakvere vanima tuletõrjuja Magnus Baumanni sünnipäeva (tuletõrjuja 75 aastat).
 • 19.04.1977 - valmis Rakvere tuletõrje ajaloo 300-leheküljeline käsikiri.
 • 19.04.1977 - tulemas tuletõrjeühingu 100. juubel. Ürituste kavas on ka tõrvikutega rongkäik kalmistule. Kogutakse teemakohaseid esemeid.
 • 4.08.1977 - tuletõrje ajaloost, parimate tuletõrjujate autasustamine, juubeliürituste ajakava.
 • 18.08.1977 - fotod ja jutt 100. juubeliürituselt.

Rakvere Tuletõrjeühingu 100 aastapäeva tähistamine 6.08.1977, pärja asetamine sõjas langenute ausamba jalamile. Autor. Heino Arro. TTM F 9283, Eesti Tuletõrjemuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1929618.
Rakvere Tuletõrjeühingu 100 aastapäeva tähistamine 6.08.1977, pärja asetamine sõjas langenute ausamba jalamile (Rakvere vennashaud). Autor. Heino Arro. TTM F 9283, Eesti Tuletõrjemuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1929618

Rakvere Tuletõrjeühingu 100 aastapäeva tähistamine 6.08.1977, tuletõrjujate auvalve langenute ausamba juures. Autor: Heino Arro. TTM F 9284, Eesti Tuletõrjemuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1929619.
Rakvere Tuletõrjeühingu 100 aastapäeva tähistamine 6.08.1977, tuletõrjujate auvalve langenute ausamba juures (Rakvere vennashaud). Autor: Heino Arro. TTM F 9284, Eesti Tuletõrjemuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1929619

 

Rakvere tuletõrje tegevusest on juttu ka "Virumaa Teataja" artiklites: 

 • 2.09.1997 - põhjalik ülevaade. 
 • 16.04.2003 - Rakvere tuletõrjeühingu auliige Leenart Üllaste on surnud. 
 • 19.04.2006 - foto vanast tuletõrjeühingu hoonsest ja selle tänasest vaatest. 

Virumaa Teataja, 19.04.2006.

 • 8.08.2007 - tuletõrjeseltsi 130. aastapäeva puhul on muuseum avatud, intervjuu MTÜ Rakvere Tuletõrjeühing juhatuse esimehega. 
 • 11.01.2014 - 20. novembril 1864 anti välja tsaari-Venemaa nuhtlusseaduse 7. peatükk, mis määras karistused tuleohutuseeskirjade rikkumise eest. 

 

13. augustil 1912 tähistati suure pidulikkusega Rakvere Tuletõrjeühingu 35. aastapäeva. Sellel puhul avati ka tuletõrjujate matmispaigas mustast graniidist mälestussammas.

 Rakvere Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi matuseplatsil mälestussamba avamine, RM F 1232:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1474474.
Rakvere Vabatahtliku Tuletõrje Seltsi matuseplatsil mälestussamba avamine, RM F 1232:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1474474.

Rakvere Tuletõrje Seltsi aastapäevapidustused, RM F 440, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1838549.
Rakvere Tuletõrje Seltsi aastapäevapidustused, RM F 440, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1838549

Rakvere Tuletõrje Ühingu 35. aastapäeva pidustused, RM F 749:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1664915.
Rakvere Tuletõrje Ühingu 35. aastapäeva pidustused, RM F 749:20, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1664915.

 Rakvere Tuletõrje Ühingu 35. aastapäeva pidustused, RM F 749:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1664916.
Rakvere Tuletõrje Ühingu 35. aastapäeva pidustused, RM F 749:21, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1664916.

Rakvere tuletõrje seltsi 35.aastapäev, RM F 132:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2563205.
Rakvere tuletõrje seltsi 35.aastapäev, RM F 132:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2563205.

 

Rakvere tuletõrje endises seltsimajas (Pikk tänav 51) asub tuletõrje muuseum (http://www.tukimees.ee/).

Foto: Heiki Koov, märts 2011. Foto: Heiki Koov, märts 2011.  

Foto: Heiki Koov, märts 2011. Foto: Heiki Koov, märts 2011.  

Foto: Heiki Koov, märts 2011. Foto: Heiki Koov, märts 2011.

 Foto: Heiki Koov, märts 2011.

 

 

Kirjaniku ja endise Rakvere linnapea Jakob Liivi matused Rakvere Tuletõrje Seltsi majas. RM F 55:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2104553.
Kirjaniku ja endise Rakvere linnapea Jakob Liivi matused Rakvere Tuletõrje Seltsi majas. RM F 55:11, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2104553.

 

Lääne-Virumaal on tuletõrjeteemalised monumendid ka:

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2007. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.