Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Mälestuskivi kunagise Rakvere Õpetajate Seminari ees avati 8. juulil 1989. Praegu asub Piir 8 hoonetes Rakvere Ametikool. 

Siin asunud koolide ajaloost on jutu veebilehel https://www.rak.ee/kooli-ajalugu/

RÕS-is (ja üldse siin Rakveres, Piiri tänav 8 asuvas koolimajas) toimunust on ilmunud maakonnalehes palju artikleid (näiteks "Punane Täht" 20.03.1962, 28.01.1988, "Virumaa Teataja" 31.10.1996). Aastal 1991 ilmus kirjastuselt "Eesti Raamat" raamat "Meie kool" ("Viru Sõna" 14.05.1992) ja "Rakvere Õpetajate Seminar 1912-1957" (2002).

Ajalehes "Punane Täht" 27.08.1974 on artikkel hoonest aadressil Pikk tänav 17. Lisaks muule ajaloolisele infole on siin ka viide õpetajate seminarile: "Pikk 17 kivimajas on tegutsenud ka kool. Nimelt leidis hoone II korrusel mõneks aastaks ruumid Rakvere ministeeriumikool, mis kujutas endast tegelikult kohaliku õpetajate seminari harjutuskooli. Kui 1915.a. valmisid seminari uued hooned, kolis ka harjutuskool sinna üle."

Ka ajalehtedes "Punane Täht" 23.04.1960, 20.03.1962 on põhjalikum ülevaade kooli ajaloost. Mõned olulisemad andmed neist artiklitest:

 • 1912 otsustati luua Baltimaadesse kooliõpetajate ettevalmistamise õppeasutus. Algselt kavandati kooli Narva, aga Rakvere linnavalitsus tegi parema pakkumise: suur krunt linna servas tasuta. Vastutasuks sooviti mõned õpilaste kohad kohalikest rahvustest õpilastele.
 • 1912 alustatigi ehitustöid:
  • Vasakpoolsesse hoones oli kavandatud esimesele korrusele direktori eluruumid, teine korrus ambulantsiks ja muudeks abiruumideks.
  • Keskmine korpus oli mõeldud õppe-, ameti- ja internaadiruumideks.
  • Parempoolsesse hoonesse olid planeeritud õpetajate korterid, keldrikorrusele aga saun ja pesukoda.
 • Kuna tsaarivalitus tahtis oma võimu Baltimaades kindlustada, siis üheks abinõuks oli Kesk- ja Lõuna-Venemaa kubermangudest meessoost õpilaste (ehk tulevaste õpetajate) siia saatmine. Kool oli kinnine ja nii oli õpilastel väga vähe kokkupuuteid ümbritseva eluga. Koolis õppimine oli kroonu (riigi) kulul: vormiriietus, majutus, toit ja õppevahendid olid tasuta. Tasuks pidid nad neli aastat teenima õpetajana samas õpperingkonnas, kus asus seminar. Eesti ajalehtedes  sisseastumiskuulutust ei ilmunudki. Mõned eestlased said siiski õppima, kuna õpilasi tuli vähem, osa langes välja ja osa arvatavasti seoses maakokkuleppest linnaga. Kool oli mõeldud 120 õpilasele. Päevarežiim oli range. Noori kasvatati tsaari- ja jumalakartuse vaimus.
 • Kuni hooned valmisid, tegutses kool aadressil Tartu tänav 21.
 • Kuna juba ehituse ajal oli sõjaohtu tunda, siis kärbiti osaliselt hoonete projekte. Tegemist oli siiski väga moodsa hoonega (eriti just keskkütte, elektri ja ventilatsiooni osas). Hooned valmisid 1914. aasta sügisel.
 • Uues hoones tegutses kool 1914 kuni 1918. Tsaariaegse seminari lõpetas kolm lendu, 68 lõpetajat. Direktoriks oli marurahvuslane Orlovski.
 • Järgmine õppeperiood oli 1919 kuni 1932. Nüüd valmistati 6-klassilise kooli õpetajaks ette üle 1000 õpetaja.
 • Järgnevatel aastatel oli ruumid sõjaväe kasutuses ja need ehitati ümber diviisi staabiks. Kool viidi üle Tartusse, kus ta saatis välja viimased lennud.
 • 15. märtsil 1945  alustas kool tegevust Rakvere Õpetajate Seminari nime all ja Rakvere I Keskkooli ruumes.
 • 15. augustil 1947 saadi kätte oma endised ruumid. Sõjategevuses olid need saanud suuri kahjustusi. Ühe kuuga tehti suurt remonti ja nii saadi õppetööd alustada 15. septembril. Edaspidi arendati kooli veelgi (valmisid staadion, liuväli, mängudeväljak, rajati aed jne). 
 • Koolis õpetati algklasside õpetajaid ja vanempioneerijuhte. Statsionaarses õppevormis valmistati 322 vanempioneerijuhti ja 485 algkooliõpetajat. Kaugõppes oli 436 ja eksternina 53 lõpetajat.
 • Õpetajad olid enamikus kõrgema haridusega ja pika staažiga spetsialistid, metoodikud. Kooli kõrghetkel, 1955. aastal oli neid 60.
 • 1957 lõpetas kool töö. Kokku sai siin väljaõppe üle 2000 pedagoogi.
 • Õpetajad jätkasid tööd Rakvere Internaatkoolis (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-internaatkool).
 • Ajalehes "Punane Täht" 11.08.1979 on artikkel, milles teatatakse siinsetes hoonetes 1.09.1979 tööd alustavast Rakvere Sanatoorsest Metsakoolist. Artiklis on juttu kooli õppima asumise tingimustest.

 • Sanatoorne kool kuigi kaua ei tegutsenud. Juba 9.07.1981 lehes on artikkel Rakvere 38. Kutsekeskkooli loomisest (tänane Rakvere Ametikool). Tulevikus saavad siin väljaõppe mööblitislerid, lukksepaseadistajad, remondilukksepad, lukksepp-elektrikud, õmbleja-motoristid. Esimene vastuvõtt, kus õppima tulevad 8-klassilise haridusega noored, tuleb järgmise aasta sügisel. 1981 sügisel võetakse õppima ühe aastasele kursusele lukksepp-elektrikuid ja maalreid. Need õppijad on ka abiks kooli kordategemisel. Siin artiklis on ka juttu riigi suurtest plaanidest seoses kutseharidusega. 1.08.1981 - esimene õppima kutsumise reklaam (erialad, vajalikud dokumendid). 4.09.1982 - kool alustas tööd kutsekeskkoolina. Ülevaade esimesest koolipäevast.

 • Heiki: parempoolse hoone keldrikorrusel olid (vähemalt aastatel 1984-1987) Rakvere 3. Keskkkooli poiste tööõpetetuse klassid.

 Veel artikleid ajalehest "Punane Täht":

 • 2.06.1953 - põhjalikumalt on kirjeldatud õpetaja-vanempioneerijuhiks õppimise võimalusi. Sügisel alustab õppetööd 150 uut 7-kl. kooli lõpetanud õpilast: 90 põhikursusele ja 60 vanempioneerijuhiks.
 • 7.04.1955 - Rakvere pedagoogika kooli juures asuv Vabariikliku Vanempioneerijuhtide Kooli lõpetas 18 vanempioneerijuhti.
 • 8.06.1954 - kooli õppima kutse. Vastu võetakse 150 uut õpilast (7-aastase kooli lõpetajat).
 • 19.04.1956 - artiklist võib aru saada, et kool korraldab ka 3-kuulisi vanempioneerijuhtide kursuseid. Kursustel osalejad töötavad (vanem)pioneerijuhtidena. Arvatavasti sama, mis 7.04.1955 artiklis?

  Kooli kokkutulekute teated ajalehes "Punane Täht":

 • 31.03.1955 - kooli 10. aastapäeva pidustused (kooli nimi: Fr. R. Kreutzwaldi nimeline Rakvere Pedagoogiline Kool).
 • 20.03.1962 - 50. aastapäev
 • 14.03.1957 - kooli 12. aastapäev.
 • 11.08.1983 - 70. aastapäev. Toimus kooli 12. kokkutulek. Fotol neli kooli lõpetajatest Eesti NSV teenelised õpetajat.

Fotod Rahvusarhiivi  fotode andmebaasis.

 

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 473:15, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1859504.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 473:15, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1859504.

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 483:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1872973.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 483:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1872973.

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 592:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1751105.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 592:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1751105.

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 592:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1751094.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 592:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1751094.

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 714:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1718328.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 714:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1718328.

Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 1336:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1365197.
Rakvere Õpetajate Seminar, RM F 1336:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1365197.

Õpetajate koolitus Rakveres jätkus ka edaspidistel aastatel: 1972. aasta märtsist kandis Rakvere Majandustehnikum uut nime - Rakvere Pedagoogikakool. Uuest õppeaastast õpetatakse raamatupidajate asemel lasteaiakasvatajaid. Õppima saavad asuda nii kaheksa klassilise (õpe 3 aastat 6 kuud) kui ka keskkooli haridusega (1 aasta 10 kuud).

Artiklid ajalehest "Punane Täht":

 • 23.05.1972 - kuulutus ja lühidalt õppest.
 • 20.06.1974 - kuulutus ja õppest lühidalt.
 • 27.05.1978 - koolis õppimisvõimaluste kuulutus (eriala: koolieelsete lasteasutuste kasvataja).
 • 8.04.1982 - kooli 10. juubel. Kooli on diplomi on saanud 478 lõpetajat. Tublimate õpetajate nimed. 
 • 13.04.1982 - kuulutus.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 13.06.2002 - Õpetajate seminar 90. Ülevaade kooli ajaloost ja tuntumatest vilistlastest. Tulemas on vilistlaste kokkutulek. 
 • 29.07.2004 - endine RÕSi õpilane ja tuntud õpetaja Ernst Allese (1922-2004) on surnud. Ta on koostanud uurimuse "Rakvere õpetajate Seminar" ja tutvustanud kooli ka mitmetes teistes raamatutes, ta on korraldanud kooli vilistlaste kokkutulekuid. 
 • 13.11.2004 - 100 aastat õpetajate õpetajate Pear Rootalu sünnist. Siin koolis õppis ta aastatel 1920-1926 ja aastatel 1945 kuni 1957 täitis siin erinevaid ülesandeid (õppealajuhataja, direktori asendaja, õppepraktika korraldaja, pedagoogika õpetaja). 
 • 13.03.2007 - Rakveres räägitakse 35 aastat kestnud lasteaiaõpetajate koolitusest. 
 • 13.12.2011 - fotod ja põhjalik ülevaade kooli ajaloost aastatel 1912-1940. 
 • 23.03.2012 - konverentsil tähistati Rakveres järjepideva lasteaiaõpetajate koolituse 40. aastapäeva. Siin on oluline osa ka Rakvere õpetajate seminaril, sest siin saadud kogemusi sai kasutada ka lasteaednike koolitamisel. Rakvere majandustehnikum (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-kaubandus-majanduskool) reorganiseeriti 14. märtsil 1972 Rakvere pedagoogikakooliks ning koolis hakati andma koolieelset kasvatust. 
 • 3.04.2012 - põhjalik artikkel õpetajate seminari teisest eluringist (1918-1932) ja selle direktorist Voldemar Raamist. Fotod. 
 • 16.01.2014 - põhjalik ülevaade kooli tegevusest aastatel 1912-1914. 
 • 26.09.2015 - koolimaja valmimisest möödus 100 aastat. Toimus pidulik üritus. 
 • 26.11.2015 - ilmus raamat "Saja-aastane koolimaja Rakveres". Raamat tutvustab hoone sajandipikkust ajalugu. 

26.06.2012

Virumaa Teataja, 26.06.2012

 

Mälestuskivi avamine toimus 8. juulil 1989. See toimus kooli 70. aastapäeva ürituste raames (kivi avamise teade ja juubelipäeva lühikava "Viru Sõna" 6.06.1989, toimunud üritusest "Viru Sõna" 1.08.1989). 

Juubeliüritus algas piduliku aktusega kooli aulas (8.07.1989 oli kooli nimeks Rakvere 38. Kutsekool, tänane Rakvere Ametikool). Osales 300 inimest.

Peale aktust mindi õue, kus eemaldati kate kooli mälestuskivilt ja avati ka kooli peahoone sissepääsu kõrval mälestustahvel kooli kunagisele direktorile Voldemar Raamile (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-voldemar-raam).

(kes avas RÕS-i kivi, kas olid kivide juures sõnavõtud, lauldi laule vms?)

Kivil on esitatud seminari töötamise ajad: 

 • tsaari ajal 1912-1918,
 • vabariigi ajal 1919-1932,
 • sõjajärgsel ajal 1945-1957.

 Foto: varaseima lennu lõpetajad mälestuskiv avamisel (???). Erakogu.
Varaseima lennu lõpetajad mälestuskivi avamisel (???). Erakogu.

Kevadel 1971 avati Rakvere Internaatkooli teise korruse koridoris mälestustahvel siinses seminaris õppinud punategelastele, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-august-lillakas-ja-villem-soo:

 • August Lillakas õppis siin koolis 1912-1916
 • Villem Soo 1930-1932.

 

Vaja uuemaid fotosid. Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.