Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Mälestuskivi kunagise linnakalmistu asukohas avati 30. mail 1991. 

Tahvel kivil lõhuti ... ja asendati uuega ...  Väike erinevus on uue ja vana tahvli kujunduses (vaata fotosid allpool).

 

Rakvere linna ja kihelkonna eestlaste matmispaik asus siin, Karja ja Vabaduse tänavate ristumiskohas, alates aastast 1777. Viimased matmised toimusid peale Teist maailmasõda (kõige viimane 1948). Kalmistu likvideeriti 1960. 

 

Raamatu "Jalutaja teejuht. Rakvere" (Tallinn 2007) andmetel on suure tõenäosusega siia maetud:

  • aastal 1823 F. R. Kreutzwaldi isa Juhan,
  • 1925-1926 kaubandus-tööstusministrina töötanud,  kalandusteadlane ning ajakirja "Kalaasjandus" toimetaja ning väljaandja Ernst Constantin Vebermann. Ta  suri Patarei vanglas ja maeti sealsesse ühishauda, kuid maeti siia ümber 1941. aasta sügisel.

Ajalehes "Virumaa Teataja" 14.10.1998 on teade sellest, et linnakalmistu serval torutrassi kaevamise käigus tulid välja suur hulk konte ja pealuid. Need olid maetud ühtse kihina umbes ühe meetri sügavusele. Need olevat praeguse Ly poe taga olnud kalmistu kabelist 1900. aastal ümber maetud Rakvere kihelkonna aadlike kondid. Vanasti oli ühishaual olnud malmristiga kivi. Kalmistu ümber oli paekivimüür ja tagaotsas asus kabel. Siin oli ka palju raudaedu ja malmriste. Peale tasandamist käisid siis kitsed karjas ja mängiti palli. Kontide leiukohta on kavas panna ristiga kivi, nagu see oli 1961. aastani. 

Kalmistu võeti riikliku kaitse alla 22.04.1999 "Rakvere saksa kalmistu" nime all, http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=22301

 

Mälestuskivi avamine oli üheks osaks "Virulaste päevad 1991 Rakvere päevad" üritustest, mis toimusid 30. maist kuni 2. juunini. 

Päevade avamine toimus 30. mail kell 19 Rakvere I Keskkooli ees. Siit suunduti järgmisele üritusele - kell 20 algas vana linnakalmistu mälestuskivi avamine Vabaduse ja Karja tänava ristumiskoha kõrval olevas pargis. 

Rakvere Kolmainu kiriku õpetaja Enn kivinurm tuletas meelde, et kalmistuid võib hävitada, aga inimeste mälu hävitada ei saa. 

Foto: A. Seidelberg, "Viru Sõna", 4.06.1991

Foto: A. Seidelberg, "Viru Sõna", 4.06.1991

 

Fotod juuli 2021: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2021.  Foto: Heiki Koov, juuli 2021.

Foto: Heiki Koov, juuli 2021.

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.
Algne tahvel. Foto on tehtud aprillis 2007.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.
Uus tahvel. Foto on tehtud juunis 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.
Kuni aastani 1960 oli skulptor Voldemar Melliku tehtud mälestussammas "Ecce homo" ("Ennäe inimest") Vebermannide hauaplatsil. Nüüd asub see Linnakalmistul.