Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestusmärk endise maavalitsuse maja ees aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 avati ....

Mida tähistab kuupäev 02.11.1989? Kas Rägavere mõisas koostöölepingu allkirjastamise kuupäeva?  

Monument jääb sageli pildile, kui tahetakse jäädvustada maakonnahoonet või maja ees kasvavat suurt ebatsuugat, näiteks "Virumaa Teataja" 16.11.2000. 

Virumaa Teataja, 16.11.2000

Lääne-Virumaa ja Saksamaal asuva Plöni maakonna koostööst on juttu mitmetes artiklites.

Artiklid ajalehes "Viru Sõna":

 • 23.03.1991 - 2. aprillil toimub Lääne-Viru ja Plöni koostööühingu asutamiskoosolek. 
 • 6.04.1991 - ülevaade Lääne-Viru - Plöni koostööühingu asutamiskoosolekust, ühingu juhtidest, liikmetest ja võimalustest tulevikus ühinguga liituda, koostööprojektidest. 

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

 • 17.10.1997 - Lääne-Virumaal toimuvad Saksa kultuuripäevad. Intervjuu Plöni kreisi maavanema dr. Volkram Gebeliga. 
 • 19.12.2003 - sõprussidemete algusaastatel tuli Saksa poolelt Virumaale humanitaarabi, said alguse õpilasvahetused, sõlmiti isiklikke tutvusi. Praeguseks on suhtlemine soiku jäänud, sest humanitaarabi vajadust enam ei ole. Suhted jätkuvad perede vahel isiklikul tasandil, mõnede valdade ja gümnaasiumide vahel. Kahe maakonna sõprusühing eriti ei tegutse. Kuna on tulekul sõprussuhte 15. aastapäev, siis algavad ettevalmistuse selle väärikaks tähistamiseks. Pidustused peaksid toimuma 2004. aasta novembris Rakveres. Kui ühingu esimees Valdur Liiv näeb ühe võimalusena ka ühingu likvideerimist, siis sakslased näevad vajadust kootöösuhete jätkamiseks, näiteks ühised seminarid, kultuurigruppide vahetus. 
 • 4.11.2004 - Plön pikendas koostööd Lääne-Virumaaga. keskendutakse mitmele projektile. 
 • 22.11.2005 - Lääne-Virumaale saabusid Plöni maakonna sõprusühingu esindajad. 
 • 30.08.2006 - traditsioonilistel sõpruspäevadel Plöni kreisis esindas Lääne-Virumaad Virumaa Trio. Kahe nädala jooksul anti 19 kontserti.
 • 6.10.2006 - Plöni delegatsioon on Lääne-Virumaal külas. Lühiülevaade töös olevatest projektidest. 
 • 2.08.2008 - Lääne-Viru maavalitusele tulevad külla tulevad esinduslik delegatsioon Plöni kreisist Saksamaalt. 
 • 14.08.2008 - Lääne-Virumaad külastas Plöni delegatsioon. Järgmine aasta täitub 20 aastat sõprussuhete loomisest. Lühikokkuvõte möödunust. 
 • 20.11.2009 - sellel aastal täitus 20 aastat sõprussidemetest Plöniga. Külas olid sakslased. Suhete tänasest ja homsest päevast. 
 • 23.09.2011 - maavalitsuse esindajad külastasid Plöni uut maavanemat. Arutati edasist koostööd. 
 • 6.03.2012 - Lääne-Virumaa ja Plöni kreis panevad sõprussidemete 25. aastapäevaks kokku koostöökroonikat. Kroonika keskendub aastatele 1999-2014 ja läheb trükki 2013 sügisel. 
 • 11.09.2012 - Plöni delegatsioon oli visiidil Lääne-Virumaal. Ülevaade varasematest suhtetest ja koostöövõimalustest tulevikus. 
 • 3.07.2014 - juulis tähistatakse koostöö 25. aastapäeva. Maakonda on tulemas ligi 60 külalist. Muu tegemiste hulgas toimub koostöökroonika esitlus ja konverents. Ülevaade koostööst. 
 • 12.07.2017 - ülevaade Lääne-Virumaa delegratsiooni külaskäigust Plöni kreisi. 
 • 7.09.2018 - Rakvere linna juhid käisid Plönis. 
 • 2.07.2019 - sõbrad Plönist tulevad külla, tähistatakse omavahelise koostöö 30. aastapäeva. 
 • 5.07.2019 - tähistati 30 aastat kestnud sõprust. 

Fotod 2010:

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.