Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Vabadussõja mälestustahvel Rakvere 3. Algkoolis, ERM Fk 2813:387, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/546203.

Foto: Vabadussõja mälestustahvel Rakvere 3. Algkoolis, ERM Fk 2813:387, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/546203.

 

Mälestustahvel avati kooli 125. aastapäeva ürituste raames 14. septembril 1930.

Millal mälestustahvel eemaldati, kas Teise maailmasõja ajal pandi tagasi, kuhu kadus? Mälestustahvel on taastamata.

Kas mälestustahvel oli mõeldud selle kooli hukkunud vilistlastele või mälestati üldse kõiki Vabadussõjas hukkunud õpilasi Aga nimed, kuhu maetud?

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Pilte koolist ja kooli ajaloost vaata http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-faehlmann-ja-kreutzwald-koolis.

 

Ajalehes "Postimees" 19.08.1930 kirjutatakse saabuvast kooli 125. juubelist.

 • Mälestustahvli kohta kirjutatatakse, et sellel on Vabadussõjas langenud endiste õpilaste nimed.
 • Tahvli kavandi tegi kunstnik Wihwelin (Vihvelin). Tahvel tuleb valgest marmorist.
 • Samaks ajaks tehakse korda surnuaedadel endiste õpetajate hauad.
 • Praegu käivad harjutamised: endistest õpilastes kooris esineb umbes 100 liiget Grustami juhtimisel, puhkpillide orkestrit juhatab Bergmann.
 • Artiklis on ka nimekiri tuntumatest kooli vilistlastest.

Ajalehes "Postimees" 12.09.1930 on juttu peagi saabuvast kooli juubelist ja loetletakse need tähtsad isikud, kes peaksid siia kohale tulema. Juubeliks tehakse ka album ja märk. Koosviibimisel osaleb 300 inimest, mis on üldse Rakvere suurim sellelaadne sündmus.

 

Virumaa Teataja, 13.09.1930
Ajalehes "Virumaa Teataja" 13.09.1930 on mitu artiklit seoses saabuvate juubelipidustustega. Siin on ka juubelipidustuste ajakava (sh mälestustahvli avamine algusega kell 10).

 

Ajalehes "Vaba Maa" 16.09.1930 on põhjalik ülevaade juubeliüritusest:

 • Aktusel osales umbes 800 külalist, kellest enamik olid endised õpilased.
 • Kell 10 saabus autol riigivanem Strandman, haridusminister Hünerson, Riigikogu aseesimees Penno, koolimaja ees oli ülesseatud autokompanii, kohal olid ka linnapea, maavalitsuse esimees jt kohalikud tegelased.
 • Aktuse avas juubelikomisjoni esimees, 3. Algkooli juhataja Andresson. Ta rääkis lühidalt kooli ajaloost ja komisjoni tööst.
 • Vaimuliku talituse pidas praost Rutopõld Tartust.
 • Lahkunud õpilastele ja õpetajatele lauldi mälestuseks "Ligemal Jumal sul", järgnes palve.  
 • Riigivanem tervitas vabariigi valituse nimel ja ka isiklikult, kui endine selle kooli õpilane.
 • Hümn.
 • Tartu Ülikooli poolt tervitas dotsent Mark. Ka tema on endine selle kooli õpilane.
 • Maavalitsuse haridusosakonna juhataja Rosenberg tervitab Maavalitsuse poolt.
 • Tervitused edastavad kohalike kesk- ja algkoolide esindajad.
 • Esines kirjanik Jakob Liiv.
 • Tervitas linnapea.
 • Tervitavad organisatsioonide esindajad.
 • Loetakse ette mitmed saabunud telegrammid.
 • Mälestustahvel avatakse südamliku lauluga juubelikoorilt "Puhake, langenud kotkad".
 • Kooli aeda, Vallimäe veerule istutab riigivanem mälestustamme.
 • Rongkäigus minnake kalmistule - lahkunud õpilaste ja õpetajate haudadele. Ees marsivad tütarlapsed valgete lillesületäitega, järgneb endistest õpilastest koosnev orkester.
 • Kell 14 jätkub üritus aiapeoga Rahvaaias. Siin esines pikema kõnega riigivanem Strandman. Ta selgitas praegust poliitilist olukorda, sidudes selle juubelipäevaga ja viru meestele omase visadusega.
 • Õhtul on käsitööliste seltsimajas ligi 300 osavõtjaga koosviibimine. Esines Jakob Liiv. Keskööks olid põhisündmused lõppenud ja hakati koju minema.

 Rakvere Linna III Algkool 1805-1930, RM _ 875 Ar 1168, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2360379.
Rakvere Linna III Algkool 1805-1930, RM _ 875 Ar 1168, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2360379.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640104.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640104.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640105.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640105.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640106.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:4, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640106.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640107.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:5, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640107.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640108.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640108.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640109.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640109.

 

Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640196.
Rakvere Linna III algkooli 125.aastapäeva pidustused, RM F 1073:8, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640196.

 

akvere Linna III algkooli hoone, RM F 1073:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640209.
Rakvere Linna III algkooli hoone, RM F 1073:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640209.

 

Rakvere Linna III algkooli hoone, RM F 1073:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640211.
Rakvere Linna III algkooli hoone, RM F 1073:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640211.