Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel endisele Muuga kooli direktorile ja kohaliku elu edendajale avati 18.09.2010, Emil Langi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeval. 

Emil Langist saab põhjalikuma ülevaate kogumikust http://www.laekvere.ee/index.php?pg=270. (eluloolised faktid, meenutused kaastöötajatelt, pereliikmetelt jt, lõpus fotod). Muuga kooli ajaloost saab ülevaate ajalehest "Virumaa Teataja" 18.05.1996 või kooli veebilehelt http://muugakool.laekvere.ee/.

Foto: Muuga Põhikooli arhiiv.
Foto: Muuga Põhikooli arhiiv.

 

Emil Lang sündis 19. septembril 1910 Käru külas Avanduse vallas. Ka tema ise oli koolimees - Käru Algkooli juhataja.

Õpetajakutse omandas Emil Lang Rakvere Õpetajate Seminaris, mille lõpetas 1932. aastal. Tema töökohtadeks olid Venevere ja Rahkla Algkoolid. Alates 1. oktoobrist asus ta tööle 1944 Muuga Algkooli, mis hiljem muudeti 7-klassiliseks. Direktoriametit pidas ta kuni oma surmani 20. aprillil 1960.

Tema eestvõttel võeti koolina kasutusel Muuga mõisahoone. Kuna eelmine koolihoone oli 19. septembril 1944 lennukilt põlema süüdatud ja suur osa kooli varast hävinud. Mõisahoone oli väga halvas seisus. Õppetööga suudeti siiski 1. novembril alustada. Mõisa juurde mõõdeti uus maa-ala, millest 2 hektarit oli põldu ja 9 hektarit endine mõisa park. Vähehaaval remonditi koolihoonet ja hangiti uut mööblit, rajati spordiväljak. Püsiv elektrivalgustus toodi majja 1955 ja keskküte paigaldati 1957.

Ajalehes "Punane Täht" 24.04.1958 on juttu Väike-Maarja rajooni Muuga rahvamaja segakoori kontserdist Roelas. Koorijuhiks on märgitud seltsimees Lang. 

 Foto: Heiki Koov, august 2023
Emil Langi haud Simuna kalmistul. 

 

Emil Langi eestvõttel paigaldati 1959.a. parki Eduard Vilde monument.

Õpetajad 1959. aastal püstitatud samba juures. Emil Lang fotol paremal. Muuga Põhikooli arhiiv.

Õpetajad 1959. aastal püstitatud samba juures. Emil Lang fotol paremal. Muuga Põhikooli arhiiv.

 

Fotod mälestustahvli avamisürituselt on saadud Muuga Põhikooli arhiivist.

Foto: Muuga kool, september 2010. Foto: Muuga kool, september 2010.

Foto: Muuga kool, september 2010. Foto: Muuga kool, september 2010.

Foto: Muuga kool, september 2010. Foto: Muuga kool, september 2010.

Foto: Muuga kool, september 2010. Foto: Muuga kool, september 2010.

Foto: Muuga kool, september 2010. Foto: Muuga kool, september 2010.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.