Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Ilme Post, http://www.virumaateataja.ee/462332/modriku-kulakool-raiuti-kivisse/.
Foto: Ilme Post, http://www.virumaateataja.ee/462332/modriku-kulakool-raiuti-kivisse/.

Mälestuskivi Mõdriku koolile avati 22. mail 2011.

Kool

Siin asunud esimene koolimaja oli lihtne talutare, kus oli üks tuba klassiruumiks ja üks tuba koolmeistrile. Klassiruumis olid laud ja iste koolmeistrile ning üks pikk laud õpilastele, kus poisid istusid ühel pool ja tüdrukud teisel pool lauda.

Algul õpetati koolis ainult lugemist. Alates 1853 alustati kirjutamise õpetamist. 1865 lisandus piiblilugu ja katekismus. 1883 lisandusid vene keel ja rehkendamine.

Kooli algusest peale kuni 23. märtsini 1901 pidas kooli ülal kohalik mõisnik, hiljem vallavalitsus.

1905 ehitati vana kooli asemele uus hoone. Maja on praegugi alles ja kasutatakse elamuna. Hoone oli ümaratest palkidest seinte ja õlgkatusega ehitis, kuid vana majaga võrreldes tunduvalt avaram. Siin oli üks klassituba ja kaks tuba koolmeistrile. Lisaks oli arvestatud ka palvemaja ja Mõdriku valla kohtumaja vajadusi. Koolimaja keskele oli ehitatud kartsaruum. Koolimaja ehitus läks mõisnikule maksma 300 rubla.

Koolimaja avamisel kinkis mõisnik harmooniumi. Kasutusele võeti tint ja sulg, vihikud, gloobus, maakaardid, seinakell ja püstine arvelaud. õpperaamatutest Kampmanni lugemise raamat, piiblilood jm.

Siin peeti luule- ja viiuliõhtuid, tegutses küla noortest koosnev näiteselts, viiuliorkester ja segakoor, raamatulugejate selts, korraldati näidendiga õpilaspidusid.

1922-1923 töötas kool kaheklassilisena, õppis 42 last.

Kooli viimasel õppeaastal, 1929/1930 töötas kool kolmeklassilisena ning 23 õpilasega. Viimaseks õpetajaks oli siis 1909 kuni 1930 õpetanud Ants Laeks.

Peale kooli likvideerimist (põhjuseks majanduskriis) hakkasid õpilased käima Rägavere 6-klassilises Algkoolis.

"Virumaa Teataja" 10.07.2020 on juttu 90 aastat tagasi alanud koolireformist, mille käigus suleti mitmed koolid ka Lääne-Virumaal (sh Mõdriku kool). 

 

Mõdriku algkooli hoone, RM F 669:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1839274.
Mõdriku algkooli hoone, RM F 669:10, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/portaal/museaalview/1839274.

 

Mälestuskivi

Mälestuskivi saamisel olid põhitegijad Helgi Pundi (Lepiku) ja Elvi Sild (Erilt). Rahastasid Vinni vald ja 17 inimest (nimed avamise kaval). Kivi leidmise ja paikapanekuga tegelesid valla majandusspetsialist Vladimir Kostap ning kohalikud elanikud Lembit Lehova ja Kalle Toomel.

Mälestuskivi avamisest võtsid osa Mõdriku vana küla endised ja praegused elanikud.

  • Üritus algas hümni laulmisega.
  • Vinni-Tudu naisansambli toetusel kõlanud lipu laulu ajal eemaldasid kivilt katte küla põliselanik Helgi Pundi (Lepiku) ja Nelja tamme talu peremees Lembit Lehova.
  • Avasõnad lausus Pallase pere järeltulija Linda Pallas.
  • Maie Männik kõneles Mõdriku külakoolist.
  • Tervitusega esines Vinni vallavanem Toomas Väinaste.
  • Vaadati Meeta Toomeli ja Helgi Pundi käsitööd, heietati mälestusi.
  • Avamisüritus jätkus Lembit Lehova talus. Siin esinesid kapelli saatel naisansambel ja Tudust kohale tulnud meessolist.

August Kondoja fotod avamisüritusest:

Foto: August Kondoja. Vinni-Tudu naisansambli toetusel kõlanud lipu laulu ajal eemaldasid kivilt katte küla põliselanik Helgi Pundi (Lepiku) ja Nelja tamme talu peremees Lembit Lehova. Foto: August Kondoja. Kõneleb Maie Tammik.

Foto: August Kondoja. Kõneleb vallavanem Toomas Väinaste.  Foto: August Kondoja.

Foto: August Kondoja.  Foto: August Kondoja.

Artiklid ajalehtedes ja raamatutes: 

 

Fotod 2011: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2011. Foto: Heiki Koov, oktoober 2011.
Foto: Heiki Koov, oktoober 2011. Foto: Heiki Koov, oktoober 2011.
Foto: Heiki Koov, oktoober 2011. Foto: Heiki Koov, oktoober 2011.
Foto: Heiki Koov, oktoober 2011.