Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2014.

Metsapunkti autähis avati Tudu päevade ja ühtlasi ka Tudu metsapunkti asutamise 65. aastapäeva tähistamise raames 3. augustil 2013. Autähis asub Rakvere poolt Tudusse sõites esimene suurema ristmiku (Rakvere maantee ja Jaama tänava ristmik) juures.

Tudu päevad algasidki autähise avamisega kell 12. Hiljem toimus kontsert (esinesid Avinurme puhkpilliorkester ja Avinurme naiskoor), Tudu triatlon ja teised üritused.

Tudu metsapunkt tegutses 1.10.1948 kuni 31.12.2001.

Veebilehel http://eestielu.delfi.ee/eesti/laane-virumaa/vinni/kultuur/tudu-paevadel-avatakse-autahis-tudu-metsapunktile.d?id=66510628 on eelteade autähise avamisest. Teemakohased artiklid ilmusid ka ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 29.07.2013
 • 3.08.2013 - täna ja homme tähistatakse Tudu päevi, ühtalsi tähistatakse metsapunkti avamise 65. aastapäeva. Metsapunkti ajaloost ja toimuvatest üritustest. Fotot mälestusmärgi tegemisest. 

Jämedatest palkidest koosnevale autähisele on paigaldatud käsisaed kõikide metsapunkti juhtide nimedega. Saagidega tähistatakse metsapunkti algusaegu, kui kõik tööd tuli teha kirveste, saagide ja hobustega.

Autähise kõrvale istutati noored puud, mis on pühendatud igale metsapunkti juhatajale. Puude kõrval avati infotahvlid juhatajate nimedega.

Tudu metsapunkti on läbi aegade juhatanud: Avo Lill, Rudolf Lepp, Ernst Ellermäe, Aleksander Lepik, Simo Nõmme, Avo Lill, Heldur Ahman, Olev Põdersalu, Mati Pihlak, Rein Strauch, Tõnis Siil, Uno Muruvee, Hillar Leer, Tõnu Ploom.

Autähise avasid kunagised metsapunkti juhatajad ....

 Avamise fotod ...

 

Tudu on alati olnud väga tihedalt metsaga seotud. Nii võis nõukogude ajal öelda, et enamik Tudus toimuvast oli ikka kuidagi metsaga või vähemalt metsandusega tegelevate inimestega seotud. Tudu ja ka metsapunkti ajaloost on juttu kooliõpialaste uurimistöös http://www.vinnivald.ee/documents/1431677/2196217/tudu_ajalugu.pdf/8f209b31-e300-4d72-adcd-f0b863b3fac0?version=1.0&inheritRedirect=true.   

 

Nõukogude ajal avaldati maakonnaajalehes Tudu metsanduse teemadel palju artikleid, näiteks:

"Punane Virumaa":

 • 27.03.1941 - Tudu metskonnale on määratud suur plaan puude saagimiseks ja metsast väljaveoks. 

"Punane Täht": 

 • 1.05.1956 - fotod ja lühidalt juttu metsapunkti tänastest plaanidest ja ka Tudu asula arengust.
 • 14.11.1957 - ülevaade metsapunkti kollektiivi Oktoobrirevolutsiooni 40. aastapäeva tähistamisest.
 • 7.06.1958 - uue lasketiiru valmimisest ja Venevere rahvamaja näiteringi külaskäigust.
 • 24.06.1958 - lühidalt juttu parkkoore kogumisest ja klubi toob varsti lavale uue näidendi.
 • 18.09.1971 - fotod ja jutt metsapunkti tänaste töötajatega.
 • 22.09.1973 - fotod ja jutt metsapunkti ajaloost võrrelduna tänase päevaga.
 • 25.02.1982 - kirjeldatakse metsapunkti tänast päeva, muresid, rõõme.
 • 25.02.1982 - metsa tähtsusest Tudule, asula arengust, parteialgorganisatsioonist.

"Virumaa Teataja":

Kõik Tudus toimuv mõjutas ka metsapunkti tööd või siinseid elanikke.

 

"Punane Virumaa"

"Punane Täht": 

 • 7.08.1958 - Tudu metsapunkti ametiühingu klubis toimuvast.
 •  4.09.1958 - kurdetakse kehva bussiühenduse üle - vaja on suuremat bussi ja tihedamat sõidugraafikut.
 • 19.08.1958 - Roela sovhoosi Tudu osakonna kehvast olukorrast.
 • 15.04.1961 - probleemid elektriga ja ka raadio kuulamisega on raskusi.
 • 6.05.1961 - Tudu raadiosõlme tööst, saateid antakse eetrisse kaks korda nädalas. (artikkel on poolik?)

Aastal 1952 on Tudu metsapunkt esindatud ringvaates "Nõukogude Eesti" http://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/8060/.

Tudu metsapunktist on ca 50 fotot Rahvusarhiivi fotode andmebaasis. Hulgaliselt on fotosid ka Muuseumide Infosüsteemis http://www.muis.ee/search (kirjuta Nimetus väljale sõna "tudu" või "tudu mets*"). Mõned näited fotodest:

 

Tudu metsapunkt, 1963. RM F 375:12, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855045.
Tudu metsapunkt, 1963. RM F 375:12, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855045.

 Tudu metsapunkti töölised autobussi juures, 1970. aastad. RM F 1344:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1385738.
Tudu metsapunkti töölised autobussi juures, 1970. aastad. RM F 1344:7, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1385738

  Tudu metsapunkti eesrindlased O. Põldmaa, vanemmehhaanik O. Põdersalu ja motoristi abi K. Aado mootorsaega "Družba". EPM FP 151:29, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1341792.
Tudu metsapunkti eesrindlased O. Põldmaa, vanemmehhaanik O. Põdersalu ja motoristi abi K. Aado mootorsaega "Družba". EPM FP 151:29, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1341792.

Puidu väljavedu mootorveokiga Tudu metsapunktist, 1955. EPM FP 151:40, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1342051.
Puidu väljavedu mootorveokiga Tudu metsapunktist, 1955. EPM FP 151:40, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1342051.

Tudu metsapunkt, Tüvede kokkuvedu traktoriga DTD-40. Traktori kabiinis Olev Kübar; 1963. RM F 375:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855042.
Tudu metsapunkt, Tüvede kokkuvedu traktoriga DTD-40. Traktori kabiinis Olev Kübar; 1963. RM F 375:9, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855042.

Tudu metsapunkti tsehhi töölised, RM F 333:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1870111.
Tudu metsapunkti tsehhi töölised, RM F 333:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1870111.

Tudu metsapunkti alumise lao poolautomaatliin, 1963. RM F 375:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855034.
Tudu metsapunkti alumise lao poolautomaatliin, 1963. RM F 375:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855034.

 Tudu Metsapunkti taaratsehh, RM F 355:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879641.
Tudu Metsapunkti taaratsehh, RM F 355:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1879641.

Osake Tudu metsapunkti töölisasulast, kus tööliste kasutada on mugavad korterid., EPM FP 672:27, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1216614.
Osake Tudu metsapunkti töölisasulast, kus tööliste kasutada on mugavad korterid., EPM FP 672:27, Eesti Põllumajandusmuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1216614.

Tudu Metsapunkti puhkpilliorkester, 1963. RM F 375:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855049.
Tudu Metsapunkti puhkpilliorkester, 1963. RM F 375:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1855049.

 

Fotod 2014: 

Foto: Heiki Koov, august 2014.   Foto: Heiki Koov, august 2014.

Foto: Heiki Koov, august 2014.   Foto: Heiki Koov, august 2014.

Foto: Heiki Koov, august 2014.   Foto: Heiki Koov, august 2014.