Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2012.

Mälestuskivi avati 2. juunil 2012. Kivi avamise fotod, kivi siia saamise fotod jms?

 

Kivi saamisloost ja avamisüritusest on juttu veebilehel www.roela.ee:

  • Kivi leiti Toomas Moori talumaadelt. Sepp Riho Mäe koos sellidega kujundasid, sepitsesid ja kinnitasid kivile teksti.
  • Kodukandi päeva ürituste raames avati ka mälestuskivi. Avamine toimus 2.06.2012, kell 16.00. Peale avamist mindi ühises rongkäigus kivi juurest lauluväljakule, kus toimusid ühismängud ja -tantsud, loterii, ühiskatlas keedetud külasupi söömine. Mängis ansambel "MPS". 

Veebilehel http://www.siseministeerium.ee/public/toetused2011/Toetused_2011_Laane-Virumaa.docx on kirjas, et Kohaliku omaalgatuse programmi raames on antud külakivi tegemiseks MTÜ-le Roela Kodukant 971 eurot. 

Roelast on hea ülevaade https://www.roela.ee/ajalugu.  

Artiklid ajalehest "Virumaa Teataja": 
  • 24.10.2006 - Roela on üks 765 aasta eest kirja pandud küladest. Ümberkaudsete küladega peeti rahvapidu. Toimus ajalookonverents ja käsitöönäitus. 
  • 31.05.2013 - Roelas toimus kodu-uurimiskonverents ja raamatu "Minu kodu lugu" esitlus. 
  • 30.04.2015 -  MTÜ Roela Kodukant on välja andnud kolm ja valmimas on veel kaks raamatut Roela ja selle lähema ümbruse kodu-uurimistöödest. 
  • 27.02.2016 - Roela kandi viienda koduloolise raamat esitlus. Ülevaade raamatu peatükkidest. 
 
Fotod 2012: (midagi lisati veel kivile?)

Foto: Heiki Koov, august 2012.  Foto: Heiki Koov, august 2012.

Foto: Heiki Koov, august 2012.  Foto: Heiki Koov, august 2012.

Foto: Heiki Koov, august 2012.  Foto: Heiki Koov, august 2012.

Foto: Heiki Koov, august 2012.