Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

 Foto: Heiki Koov, november 2007.

Hans Kuriksi mälestustahvel avati 9. mail 1965 (algul oli siin tammepakk, millele tähed sisse põletatud, millal pandi praegune tahvel?).

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.
Mälestuskivi avati 22. mail 1978.

Vaatamata kivi asukoha tutvustusele on seda metsast üsna raske leida. Asukoha koordinaadid Google logo kaardil on: 59.20505, 26.61058.

Johannes Täksi elulugu ja foto?

Ajalehes "Punane Virumaa" 10.12.1940 on juttu Arkna põllunduskooli lõpuaktusest, kus esineb ka Johannes Täks. 

Lahingutegevuse jõudmisel Virumaale (30. juuli 1941) viidi Vinni sovhoosi kari Puka metsa varjule. Loomadega oli kaasas mitmed hooldajad. Juuli lõpus läks Vinni sovhoosi direktor Johannes Täks töölistele metsa palgaraha viima. Mingil põhjusel lasksid metsavennad ta maha.

 

Hans Kuriks sündis 23. mail 1887 Lahu külas Kalmu talus (sellel ajal Järvamaa, nüüd Rakke vald).

Temast on juttu ka http://www.monument.ee/vinni-vald/kulina-kool ja http://www.monument.ee/vinni-vald/vinni-fashismiohvrid.

Hans Kuriksi sünnikoht. Vinni NST arhiiv.
Hans Kuriksi sünnikoht. Vinni NST arhiiv.

 

Aastal 1906 lõpetas ta Paide linnakooli ja hakkas tööle õpetajana. Ühe aasta oli ta Edru algkoolis ja siis kaks aastat Sargvere algkoolis ja Valgas. I maailmasõja ajal teenis Vene armees orkestrandina (1914-1917). Seejärel oli Jamburgis eesti kooli õpetaja. 1920 tuli Virumaale. Algul oli Pikaküla (Purdi) algkooli juhataja ja alates 1926 Kulina algkooli juhataja. Siin oli ta väga tuntud kui aktiivne kooli arendaja ja ühiskonnategelane.

"Punane Virumaa" 12.12.1940 on juttu tema lavastatud teatrietendusest. 

"Punane Täht" 25.11-4.12.1986 avaldati viis artiklit Kulina koolist ja selle kunagisest juhatajast Hans Kuriksist.

Hans Kuriks. Vinni NST arhiiv.
Hans Kuriks. Vinni NST arhiiv.

 

Ajaleheartiklites "Punane Täht" 30.03.1961 ja 6.07.1965 on juttu Kuriksi tegevusest nõukogudeaegses teemakäsitluses.

 

Sõja puhkedes 1941. aasta suvel tekkis metsavendade laager ka Puka metsas ("Viru Sõna" 9.07.1991 ja 17.07.1993. Rahulike elanike tapmisest ei ole neis artiklites juttu). Kas siinse metsavendade salga juhi Hugo Allisma memuaarides on sellest juttu?. 31. juuli õhtul 1941 viisid metsavennad Kuriksi koolist Puka metsa ja lasid ta maha. Nõukogudeaegne kirjandus nimetas põhjuseks metsavendade kartust, et ta võib nende laagripaiga punavõimudele teada anda. Üheks kartuse/kättemaksu põhjuseks võis olla ka Hansu abikaasa Liidia osalemine kaasistujana nõukogude rahvakohtus. Põhjused Hans Kuriksi hukkamiseks võisid olla ka hoopis lihtsamad, näiteks isiklik kadedus  vms põhjused (kuna Kuriks oli Kulina kandis ikka väga populaarne ja tunnustatud koolijuht).

 

Kes, millal, kuidas ja kus täpselt laibad leidis? Siin on vastuolud andmetes! Kas nad tapeti erinevatel aegadel ja erinevate laipade leidjad omavahel ei kohtunud?

  • Hans Kuriksi ja Johannes Täksi surnukehad leidsid Vinni sovhoosi lüpsjad/karjatalitajad Aino Štšugoreva ja Leida Leinart jt. Laibad olid peidetud hagude alla. Kuna leidjatest keegi Kuriksit ei tundnud, siis jäi tema esilagu tundmatuks. Kuhu maeti Johannes Täks? Hans Kuriks maetigi tema leidmise kohta. Kas ta on endiselt sinna maetud? Kuriksi hukkumis- ja matmiskoht saadi teada alles 1965 kui Vinni sovhoos ühines siis Viru-Jaagupi sovhoosiga. Nii kohtusid ka kahe majandi kodu-uurijad.
  • Aga artiklis "Punane Täht" 30.03.1961 on juttu, et Kuriksi laiba leidja (tema endine koolipoiss) tundis kooli juhataja kohe ära. 

 

Ajalehe "Punane Täht" 2.06.1987 andmetel tähistati Kuriksi hukkamis- ja matmispaik 9. mail 1965. Idee algatajaks oli Kulina kooli direktor Arnold Allik. Ajalehe "Punane Täht" 6.07.1965 andmetel oli  mälestustähiseks kõrge kuhi põllukive (kohale tõi Kulina kooli V klass), mille otsas tammepakk, kuhu oli põletatud tekst: "SIIN MÕRVATI 1941. A. JUULIS KULINA KOOLI JUHATAJA HANS KURIKS".

 

9.05.1965. Vinni NST arhiiv.
9.05.1965. Vinni NST arhiiv.

 

Millal pandi uus mälestustahvel?

Puka, mälestustahvel, RM F 1329:19, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421211.
Puka, mälestustahvel, RM F 1329:19, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421211.

 

Foto: Helmut Joonuks, 1978. Muinsuskaitseameti arhiiv.
Foto: Helmut Joonuks, 1978. Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Suur mälestuskivi avati Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäevale pühendatud kodu-uurimisalase päeva "Kedagi pole unustatud, midagi ei unustata" ürituste raames 22. mail 1978 (vaata päevakava). Mälestuskivi avamine algas kava kohaselt kell 14. Ajalehe "Punane Täht" 2.06.1987 andmetel:

  • Osalesid ümbruskonna rahvas, hukkunute sugulased.
  • Sõnavõtuga esinesid: Vinni sovhoosi parteikomitee sekretär Enno-Aare Mähar, Aliise Vaasma, Arnold Allik, August Kondoja, Meta Vannas, Roela ja Viru-Jaagupi kooli pioneerid.
  • Kõlas nukker muusika.
  • Katte eemaldasid Kulina kooli endine direktor Arnold Allik ja Vinni sovhoosi direktor Heino Kallaste.
  • Artiklis on ka öeldud, et õhtul anti medal "Hans Kuriks 100" kolmele Hans Kuriksiga seotud isikule: medal saadeti tema haigevoodis olnud tütrele Veera Veltbachile ning anti tänutäheks Arnold Allikule ja Aliise Vaasmale.

Vinni NST ajaloo uurija ja endine sovhoosi parteijuht August Kondoja on meenutanud, et mälestuskivi toodi kohale nõukogude piirivalve helikopteriga. Põhjuseks oli siia halb ligipääs ja kivi suur raskus.

 

Foto: 22.05.1987. Hans Kuriksi sugulased mälestuskivi avamisel. Vinni NST arhiiv.
Foto: 22.05.1987. Hans Kuriksi sugulased mälestuskivi avamisel. Vinni NST arhiiv.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, november 2007.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.