Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Roela Põhikooli kodulooliste uurimistööde andmetel:

Mälestuskivi Roela ümbruses töid teinud maaparandajatele avati 1970.

Kuna Nõukogude Liidus oli pidev toiduainete puudus, siis probleemi leevendamise üheks abinõuks oli uute põllumajandusmaade kasutuselevõtt. Maaparandustöid tehti Roela sovhoosi maadel aastatel 1960-1980. Tööd finantseeriti riigieelarvest. 

Roela sovhoos oli üle-Eesti tuntud eesrindliku linnukasvatusmajandina. Nii käis siin palju külalisi. Kuna keskuse ümbrus ja tiik olid korrast ära, siis telliti Rakvere EPT-lt mahukad maaparandustööd: Saara külast kuni Puka külani. Tööde lõppemisel paigaldas Rakvere EPT siia suure kivi ja Roela sovhoos, direktor Uuetalu initstiatiivil, lisas mälestustahvli.

Tahvlil on tekst: "Täname EPT Rakvere maaparandajaid. Roela sovhoos 1970".

 

Fotod 2010:

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.  Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Kas siin on ka kunagi mingi tahvel olnud?

 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.