Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestustahvel Avanduse mõisa seinal avati 30. septembril 1972.

Friedrich Benjamin von Lütke (28. september 1797 Peterburi kuni 20. august 1882 Peterburi) oli saksa päritolu Vene meresõitja, admiral, geograaf, kirjanik, Tallinna sõjakuberner ja Avanduse mõisa omanik. 

Friedrich Lütke, Foto: Gelits, Peterburi, 1860. aastad. AM _ 12840:91 F 13576, Eesti Ajaloomuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2036977.

Friedrich Lütke, Foto: Gelits, Peterburi, 1860. aastad. AM _ 12840:91 F 13576, Eesti Ajaloomuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2036977.

Ta omandas Avanduse mõisa koos Orguse karjamõisaga 11. märtsil 1849. Müüjaks oli Jõhvi haagikohtunik Theodor von Schwebs, tehingu hind 110 000 rubla. Kuna Lütke oli põhiliselt Peterburis, siis tegeles esimesel aastal mõisa majandamisega tema sõber Ferdinand Wrangell. Lütke jaoks omas mõis eelkõige tähtsust suvekoduna, kuigi ta viibis siin ka talviti. Pidevalt elas mõisas tema noorem poeg Nikolai koos oma perega. Vaatamata tema erilisele huvile mere vastu, oli ta ka kursis põllumajandusega. Lütke püüdis parandada talupoegade elu ja lasi ehitada vallale kooli. Ta on maetud Peterburi Volkovi Luteri kalmistule. 

Admiral Fr Lütke elukoht Avandusel, RM F 842:67, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1682532.
Admiral Fr Lütke elukoht Avandusel, RM F 842:67, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1682532.

Lütke elulugu: http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Benjamin_von_Lütke, https://sites.google.com/site/vaikemaarjamuuseum/friedrich-benjamin-lutke"Virumaa Teataja" 31.01.1998, http://pluss.virumaateataja.ee/569584/friedrich-lutke-jouluvana-kes-toi-kooli/. Ka venekeelses kirjanduses on mitmeid artikleid, näiteks http://www.moles.ee/02/Apr/22/15-1.php, aga sageli ei ole neis nimetatud Avanduse mõisa. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 30.07.2016 tutvustatakse maakonna mõisaid. Siin on ka foto Avanduse mõisast ja lühidalt kirjeldatud Lütke elulugu. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 19.04.2001 on juttu Avanduse vallavalitsuse kolimisest mõisahoonesse. Nõukaajal oli siin hoones kolhoosi kontor, lasteaed, söökla. Viimasel ajal aga muusikakool, raamatukogu ja lasteaed. 

Lütke haud Peterburis 
Lütke haud Peterburis asuval Volkovski luteriusu kalmistul, https://www.infotimes.ru/culture/monuments/spe/1750584/

Ajalehes "Punane Täht" 28.09.1972 avaldati põhjalik artikkel Lütke elust ja seostest Avanduse mõisaga. Artikli lõpus teatatakse 30. septembril kell 12 Avanduse mõisahoonel mälestustahvli avamisest ja sellele järgnevast Lütke elutööd tutvustavast konverentsist Simuna Kultuurimajas. Ürituste korraldajateks on Eesti Geograafia Selts, Rakvere Rajooni TSN Täitevkomitee ja Rakvere Rajoonidevaheline Koduloomuuseum.

Ajalehes "Punane Täht" 19.10.1972 on kokkuvõte toimunud üritusest, sh kaks kommentaari mälestustahvli avamisest:

  • Mälestustahvli avas Rakvere rajooni TSN Täitevkomitee aseesimees Randroo.
  • Simuna kooli pioneerid asetasid lilli.

RM F 1077:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640359.
RM F 1077:17, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1640359.

Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/3, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536769.
Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/3, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536769.

Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/1, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536762.
Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/1, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536762.

 Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/2, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536764.
Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvli avamine Avanduse mõisas, MM F 682/2, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536764.

Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvel Avanduse mõisahoone seinal, MM F 682/4, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536770.
Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvel Avanduse mõisahoone seinal, MM F 682/4, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536770.

Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvel Avanduse mõisahoone seinal, MM F 682/5, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536776.
Friedrich Benjamin von Lütke mälestustahvel Avanduse mõisahoone seinal, MM F 682/5, Eesti Meremuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/1536776.

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, mai 2007.