Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2010.

Mälestuskivi ja selle kõrval kasvav tamm on pühendatud kooli endisele direktorile, kelle eestvõttel ehitati praegune koolihoone.

Millal mälestuskivi avati, avamise fotod? Ka fotod Juhan Haamerist? 

Kas võib olla, et see mälestuskivi avati 31.10.1970, kui toimus Rakke kooli kokkutulek? Vt "Punane Täht" 24.10.1970. Kas tema poeg on endine Kadrina kooli direktor Otto Amer http://www.monument.ee/kadrina-vald/kadrina-otto-amer?

Juhan Haameri nekroloog ajalehes "Punane Täht" 20.09.1962:

 • Sündis 21. jaanuaril 1911 kehviktalupoja perekonnas Novosibirski oblastis Tatarski rajoonis Uueküla külanõukogus Arukülas.
 • Lõpetas kohaliku algkooli.
 • Lõpetas iseseisvalt õppides Tomski II astme nõukogude parteikooli 1933. 
 • Töötas lühikest aega ÜLKNÜ Novosibirski Kraikomitees, hiljem kolhoosinoorsoo koolis ja mittetäielikus keskkoolis juhatajana.
 • Osales Suures Isamaasõjas.
 • Peale sõda töötas Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi juhtivate töötajate kursuste direktor ja ajalooõpetaja Kehtna Põllumajandustehnikumis.
 • 1946-1951 töötas Abja Keskkooli direktorina.
 • 1952 lõpetas mittestatsionaarselt Leningradi Herzeni nimelise Pedagoogilise Instituudi.
 • Peale instituudi lõpetamist oli direktoriks Põltsamaa keskkoolis ja Roela 7-klassilises koolis (ajalehes  "Punane Täht" 31.12.1953 kirjutab ta Roela kooli kehvast õppeedukusest ja sellega võitlemisest).
 • Rakke 7-klassilisse Kooli tuli ta 1954. Kool reorganiseeriti keskkooliks 1958.
 • Juhan Haamer jätkas direktori ülesannete täitmist kuni ootamatu haiguse tagajärjel kaotas töövõime.
 • Juhan Haamer suri 15. septembril 1962. 

Ta on maetud Rakvere Linnakalmistule. 

Koolimaja avamisest on filmis https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/4863/.

Rakke kooli ajaloost http://entsyklopeedia.ee/artikkel/rakke_g%C3%BCmnaasium1.

 Rakke keskkooli direktori Haameri mälestustamm, RM F 1084:81, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Rakke keskkooli direktori Haameri mälestustamm, RM F 1084:81, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1644990.

 Rakke Keskkool. Foto: Helmut Joonuks, 1962. RM F 1175:40, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Rakke Keskkool. Foto: Helmut Joonuks, 1962. RM F 1175:40, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2308180.

Rakke uus koolihoone. Foto: G. Loss, 1960. http://www.ra.ee/fotis/index.php?type=2&id=102798

 Stend Rakke muuseumis. Foto: Heiki Koov, juuli 2010.
Rakke koolimaju tutvustav stend kohalikus muuseumis.

Endine koolimaja. Foto: Heiki Koov, august 2010.
Endine koolimaja.

 Foto Rakke muuseumist.
Foto Rakke muuseumist.

Rakke koolist avaldati nõukogudeaegses maakonnaajalehes "Punane Täht" ainult mõned üksikud artiklid:

 • 13.11.1962 on juttu koolis toimuvast tootmisõpetusest ja -praktikast.
 • 23.04.1963 kirjutatakse jüriöö aastapäeva tähistamisest orienteerumisvõistlusega.
 • 29.11.1979 on ülevaade Rakke kooli 120-aastasest ajaloost.

Ajalehes "Virumaa Teataja": 

 Fotod 2010: 

Foto: Heiki koov, august 2010. Foto: Heiki koov, august 2007.

Foto: Heiki koov, august 2010 Foto: Heiki koov, august 2010.