Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestuskivi avati lahingule (8.09.1941) järgnenud päevadel. 

 

Metsnik Kaarel Kasesalu (9.12.1906-8.09.1941). Väike-Maarja muuseumi kogu.

Metsnik Kaarel Kasesalu (9.12.1906-8.09.1941). Väike-Maarja muuseumi kogu.

Lahingust on juttu kivi lähedal asuval infotahvlil, https://sites.google.com/site/vaikemaarjamuuseum/lebavere-lahinghttp://kultuur.elu.ee/ke483_uudevald.htm 

"Virumaa Teataja" 30.11.2011 lehes on foto mälestuskivist ja koduloouurija Aseal Truupõld kirjeldab siinset metsavendlust ja kes kirjutas ka teemakohase raamatu "Sind surmani". 

Mälestuskivi tähistab kohta, kus hukkus metsnik Kaarel Kasesalu. Kivi tähistab ka lahingu aega ja kohta ja on mälestuseks kõigile Lebavere küla elanikele, kes kannatasid või hukkusid punase terrori punase terrori läbi ja kelle matmiskoht pole teada.

Septembris 1942, lahingu 1. aastapäeval avati pidulikult siia suunav mälestuskivi.

1949 kevadel peitis metsavaht Eduard Ustav kivi maasse, et ära hoida selle lõhkumist punategelaste poolt.

Lahingu 55. aastapäeval, 7. septembril 1996, avati mälestuskivi uuesti ("Virumaa Teataja" 3.09.1996).

Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Kivi õnnistab pastor Tauno Teder. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Kivi õnnistab pastor Tauno Teder. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Kõneleb Erni Tamm. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Kõneleb Erni Tamm. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Koori juhatab Sirje Sõnum. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Koori juhatab Sirje Sõnum. Väike-Maarja muuseumi kogu.

 Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Mälestuskivi taasavamine 7.09.1996. Väike-Maarja muuseumi kogu.

 Foto: Ellu Moisa, 8.09.2001. 60 aastat lahingust. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Foto: Ellu Moisa, 8.09.2001. 60 aastat lahingust. Väike-Maarja muuseumi kogu.

Foto: Ellu Moisa, 8.09.2001. 60 aastat lahingust. Väike-Maarja muuseumi kogu.
Foto: Ellu Moisa, 8.09.2001. 60 aastat lahingust. Väike-Maarja muuseumi kogu.

 

"Virumaa Teataja" 9.09.2011 - meenutatakse Lebavere lahingu 70. aastapäeva. 

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Esimene teeviit asub Väike-Maarjast Simuna poole liikudes, siis enne Avispead.

 

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Teine teeviit on juba kivile üsna lähedal. Edasi tuleb minna mööda rohtunud rada.

 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.