Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2008.

Mälestustahvel avati .........

Kirikuõpetaja Ain Eenmaa teenis Simuna kirikus 15. veebruarist 1974 kuni ........ 1993 (siirdus pensionile).

Lisaks kirikutööle oli ta aktiivne Rahvarindes, Muinsuskaitse Seltsis, valla volikogus jne. Aastal 1999 anti Ain Eenmaale elutöö ja valla elanikele osutatud teenete eest Avanduse valla aukodaniku tiitel ("Virumaa Teataja" 18.03.1999). Eesti Vabariigi 75. aastapäeva puhul autasustas peaminister teda mälestusmedaliga ("Virumaa Teataja" 30.04.1993).

Ta suri 26. veebruaril 2001 ja on maetud Simuna kiriku surnuaeda. Ajalehes "Virumaa Teataja" 1.03.2001 avaldati tema nekroloog. 

Ain Eenmaa väga teguderohkest elust on juttu näiteks: http://www.eestikirik.ee/?p=8093, http://www.v-maarja.ee/?part=html&id=135, https://et.wikipedia.org/wiki/Ain_Eenmaa, "Virumaa Teataja" 30.04.1993.

Aastal 1951 oli kirikus suur tulekahju. Lähedal asunud võitööstusest alguse saanud tuli levis kõva tuulega kõrvalmajadelt lõpuks ka kirikule. Kannatada sai nii kiriku torn kui ka osa katust ("Viru Sõna" 24.10.1989). Tulekahju kustutamist raskendas ühe punategelase keeld kirikut kui usuasutust kustutada. Torni säilinud kiviosa kaeti madala katusega, põlenud katus remonditi.

Foto: Kalle Soovik, 1955. RM F 86:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2001835.
Foto: Kalle Soovik, 1955. RM F 86:3, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2001835.

Kui Ain Eenmaa 1974 Simunasse tuli oli kirik väga halvas seisus. Järgneva kümne aastaga tehti kirikus põhjalik sise- ja välisremont, korrastati kiriku ümbrus. Viimaseks tööks oli kiriku torni taastamine, millega saadi valmis aastal 1985.

1989 peeti Ain Eenmaa juhtimisel kiriku 770-aastast juubelit ("Viru Sõna" 5.10.1989).

Ain Eenmaa oli ka Simuna Vabadussõja monumendi taastamise idee üks algatajaid ja osales Väike-Maarja Vabadussõja ausamba taasavamisel ("Viru Sõna" 13.06.1991).

Ain Eenmaa on kirjutanud ajalehte artikleid, näiteks

 

? ? 

 

Tänased fotod:

Foto: Heiki Koov, august 2008. Foto: Heiki Koov, august 2008.

Foto: Heiki Koov, august 2008. Foto: Heiki Koov, august 2008.