Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, juuli 2010.

Mälestuskivi avati 14. juunil 2009 (juuniküüditamise aastapäeval, 14.06.1941). 

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 25.03.2009 on teade: 26. märtsil toimuval represseeritute mälestusõhtu üheks osaks on jalutuskäik tulevase represseeritute mälestuskivi asukohta. Mälestuskivi loodetakse püstitada sellel aastal. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 16.06.2009 on teade mälestuskivi avamisest:

  • Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikssoni sõnul on Võsu mälestuskivi oma sõnumiga üks esimesi omatolisi. 
  • Mälestuskivi üks põhiinitsiaator oli Mari-Anne Helias. Tema arvates oli niisugust paika juba ammu vaja.
  • Kokku on Võsult kommunistliku režiimi ohvreid 78. 

 

Siinse monumendi foto on ajalehes "Virumaa Teataja" 3.06.2023, kus ajalooõpetaja Egon Mets selgitab küüditamiste olemust ja küüditamiste mäletamise vajadust. Küüditamisega seonduvad artiklid on paigutatud Rakveres asuva represseeritute monumendi "Okaskroon" tutvustuse juurde: http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-represseeritud-okaskroon.  

Ajalehes "Virumaa Teataja" 25.02.2016 on teade Vihula valla elutööpreemia andmisest Mari-Anne Heljasele. Tema on kirjutanud Võsust raamatu ja tema oli ka kommunismiohvrite mälestusmärgi paigaldamise eestvedaja ja hooldaja.  

Foto: Heiki Koov, august 2010.
Mälestusüritus 12. juulil 2010. 

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2010.

Foto: Heiki Koov, juuli 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2010.