Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Monument avati rahvusvahelisel õpetajate päeval - 5. novembril 2012 (samal aastal ka Haljala kooli asutamise 325. aastapäev). 

 

Monumendi püstitamise idee ajendiks oli 322 aastat tagasi Forseliuse seminarist Haljalasse koolmeistriks tulnud Jaak. Teda peetakse Virumaa esimeseks õpetajaks. 

Kelle idee? Eesti Pedagoogika Ajaloo Seltsis sündinud idee? (12.07.2011).

Korraldustoimkond: Haljala vald, Haljala gümnaasium, Lääne-Viru maavalitsus.

Suur ja väike märk, rinnaehis?

Mittetulundusühing Õpetaja Autähis, 30.04.2010 registreeritud. 

 2009 kevadel algatas Haljala gümnaasium mõtte püstitada Haljalasse ausammas Eesti õpetajale. 

Lääne-Viru maavalitsus kutsus üles panema kirja õpetajatest lugusid. Tähtaeg: 24.02.2010. 

Sellel monumendil on päris oma veebileht http://eestiopetaja.haljala.ee/ (saamislugu, tegijad, avamise fotod jms). 

Lisafotod: kümned kavandid, 

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja" on väga põhjalikult kajastatud autähise saamislugu. Kokku avaldati mitukümmend artiklit, fotod ja karikatuuri. 
Kõik ei ole ainult autähisest, lisasin siia ka seostuvaid artikeleid. 

5.10.2004 - üks hea näide artiklist, kus kirjeldatakse endise väga hinnatud õpetaja (Floriida Lahi, 90. sünnipäev) tegemisi, meenutusi. 


3.06.2009 - Haljala gümnaasiumis toimus autähise ideekonkurss. Kokku esitatakse kümneid erinevaid kavandeid. Žürii liikmed: Mati Karmin, Kristjan Sisa, Avo Seidelberg ja Marge Lepik. Kooli direktor Kaido Kreintaal. 
6.06.2009 - karikaturist Indrek Tegelmanni õpetaja ausamba kavand. 
Virumaa Teataja, 6.06.2009
2.10.2009 - tulemas on rahvusvaheline õpetajate päev ja algas ka hea õpetaja kuu, kõik on oodatud õpetaja autähise üle kaasa mõtlema. Artikli autor on ise õpetajaks õppinud ja meenutab viimast lennukokkutulekut. 
2.10.2009 - hea õpetaja omadused (seoses õpetajate päevaga)
3.10.2009 - maavanema tervitus seoses õpetajate päevaga/õpetajate kuuga. 
10.10.2009 - president külastab Haljala kooli, esineb siin loenguga ja tutvub Mati Karmini loodud esialgse autähise kavandiga. 
17.10.2009 - haridusminister Tõnis Lukas tänab autähise mõtte algatajaid ja ka ideed koguda õpetajatest lugusid. 
20.10.2009 - president avas eelmisel päeval loenguga "Tagasi kooli" nädala ja rääkis õpetajaametist. Ta tutvus ka autähise ideekavandiga. esialgne kavand on olemas. Selle tegi skulptor Mati Karmin. Autähisel on tahvlimotiiv (ariklis ka foto), kus ühel pool on aabitsakukk ja teisel pool peegel, ümber munakividest ala, kus peal ilmakaared. Haljala gümnaasiumi õppealajuhataja Inge Laiv soovitas Haljala risti üles panna teeviidad Kadrina emakeelesambale ja Rakvere hariduskivile. Pedagoogikadoktor Lembit Andresen plaanib Haljalasse pedagoogikamuuseumi. Loomisel on autähise veebileht. 
26.11.2009 - vaja on teha tihedamat koostööd eesti ja vene õpetajate vahel, autähisega asjad ei lõppe (konverentsid, fond, selts?), monumendi ehitamine ca 300.000 krooni (väga esialgne summa), loodetakse koguda eraisikute annetustega.
10.12.2009 - Lääne-Virumaa koolide õpilased hakkavad märkide müümisega koguma autähise ehitamiseks raha. Võimalik osta väiksem või suurem märk. Kõik ausamba loomisega seotud isikud saavad kanda punast rinnaehist. Esialgu on müügitööst huvitatud üheksa õpilast. Foto. 
16.12.2009 - valmis autähise veebikodu eestiopetaja.haljala.ee. Siin on juttu ideest ja näha autähise valmimise kulgu ja tulema peaksid ka ajaloolised huvitavad andmed. Annetusi on laekunud 3150 krooni. 
18.12.2009 - ajalehe peatoimetaja Aarne Mäe kirjutab tema parimatest õpetajatest. Autähise põhifaktid. 
x-2009 - Haljala gümnaasiumi, Haljala vallavalitsuse, Lääne-Viru maavalitsuse, Eesti Lastekaitse Liidu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja B.G. Forseliuse seltsi pöördumine Eesti avalikkuse poole seoses Haljalasse rajatava ausambaga. Juttu senisest tööst, põhjustest miks just Haljalasse ja tulevikust. 
22.01.2010 - Virumaa Teataja ajakirjanik Eevi Kuht meenutab kooliaegu ja õpetajate olulisust inimese kujunemisel. Autähise põhifaktid. 
27.01.2010 - autähise märkide müüjad osalesid koolitusel. Müügist on juba kogutud 700 krooni. Üldse on annetustena kogutud 7750 krooni. 
29.01.2010 - Virumaa teataja ajakirjanik Eva Klaas meenutab kooliaega.
3.02.2010 - artiklis "Eesti Päevalehes" antakse teada, et kavanda on valmis, hinnakalkulatsioon samuti (300 000 krooni), alanud on toetusmärkide müük, 
12.02.2010 - väike foto ja lühidat juttu autähisest. 
15.02.2010 - Virumaa teataja ajakirjanik Kadri Haavajõe meenutab kooliaega.
9.03.2010 - maavalitsuse algatatud õpetajatest lugude kirjutamine tõi kokku üle 100 töö. Autähise veebilehel saab valida parimat kirjatööd. Annetusi on autähise rajamiseks laekunud 44.659 krooni (sellest 30.000 krooni Eesti Haridustöötajate Liidult). Märkide müügist on laekunud üle 1500 krooni. 
19.05.2010 - aasta jooksul toimunu vahekokkuvõte (artiklid õpetajast, märkide müük-parimad müüjad), Annetused+märkide müük=86270 krooni. 
10.06.2010 - Haljala gümnaasiumi õpilased käisid asutustel abitöödel, et kogude autähise püstitamiseks raha, rahaliselt on toetanud ka Rootsi Haridustöötajate Liit, kokku on kogutud üle 100.000 krooni. 
22.10.2010 - märkide müügist: kogutud üle 10.000 krooni. Autähis läheb maksma kuni 500.000 krooni. Suur märk maksab 25 ja väike märk 10 krooni. MTÜ Õpetaja Autähis loodab autähise avada oktoobris 2011 (Eesti kool 325. aastapäev, oktoobris on õpetajakuu), kui ei jõua, siis on avamine 2012 aastal. Kogutud on 137000 krooni. MTÜ korraldab Sõmerul õpetajateemalise foorumi. 
22.12.2010 - haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas eraldas 85.000 krooni autähise rajamiseks, annetuskastis oli 2240 krooni, annetusi on praeguseks laekunud 143807 krooni, (sh märkide müügist 9.940 krooni), millele lisandub eelnevalt viidatud 85.000. 4. jaanuaril toimub kohtumine kunstnik Mati Karminiga, kelle hinnangul maksab monumendi maapealane osa 238.000 krooni, ümbruse planeerimise ja valgustuse osas lubas aidata Haljala vald. valmis loodetakse saada 2011. aasta õpetajate päevaks või järgmiseks aastaks. 
4.02.2011 - autähise kavand hakkab kokku saama. 
12.07.2011 - idee on kiirelt toetust leidnud. Haridus- ja teadusministeerium on andnud 85.000 krooni. Monumenti rajava MTÜ ja Haljala vallavalitsus on omavahel riidu läinud ja võimaliku monumendi asukohana pakutakse Sõmerut. Artiklis tuletatakse meelde, et Porkunis juba on õpetajale pühendatud monument "Porkuni ema" (http://www.monument.ee/tapa-vald/porkuni-ema). Rääkige asjad selgeks ja tehke monument ikka Haljalasse. 
10.08.2011 - autähise algatustoimkonna avalik kiri, kus selgitatakse senist tööd, Haljala vallavalitsusega tüllimineku põhjuseid ja põhjendatakse, miks Sõmeru on autähise jaoks veel parem koht, kui seda on Haljala. Autähise maapealse osa tegemiseks on raha koos ja skulptor Mati Karmin on tööga alustanud. 
25.10.2011 - autähis tuleb siiski Haljalasse, suusõnaline kokkulepe MTÜ ja valla juhtide vahel on olemas, võimalik avamise päev on 5.10.2012, käib projekteerimine (AS KEK Invest, tähtaega 15.12.2011), skulptuur on antud töösse OÜsse Põlva Metall, ehitustööd tehakse kevadel, maapealse osa lõppmaksumus on 9140 eurot ja kiviosa 6960 eurot, annetusi on kogunenud 12833meurot, puudu on veel 3200 eurot. 
22.03.2012 - avalik arutelu enne ehitustööde algust, kirjeldus tulevasest autähisest, selle asukohast, valgustusest, turvalisusest jms, ka sponsoritest.
2.05.2012 - Haljala rahvamajas toimus heategevuslik ausmba toetusüritus: teater, rahvatants, heategevuslik oksjon, märkide-meente müük, osalejaid oli vähe. 
29.05.2012 - alates maist on toimunud ehitustööd, avamine 5.10. Foto.
6.06.2012 - ülevaade autähisele nurgakivi panekust. Foto.
6.10.2012 - ülevaade autähise avamisüritusestja mitmed fotod:

  • Osalesid: peapiiskop Andres Põder, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum, MTÜ Eesti Õpetaja Autähis liige ja Haljala gümnaasiumi kunagine direktor Kaido Kreintaal, Haljala vallavolikogu esimees Margus Punane, lisaks veel paljud teised haridustöötajate esindajad, toetajad ja kaasaelajad. Puudusid: haridusmininister Aaviksoo ja ka president Ilves ei saanud tulla. 
  • Sõna võtsid peapiiskop Andres Põder, kantsler Janar Holm.
  • esines Eesti Õpetajate Meeskoor, Haljala gümnaasiumi segakoor.
  • Koolimajas oli fotonäitus autähise saamisloost.
  • Külalistele pakuti lõunasööki. 

15.12.2012 - aasta tegude konkurss, kandidaadiks on ka autähise rajamine. 
25.01.2013  -Haljala vallavolikogu otsustas anda aasta tegija aunimetuse Margus Punasele suure panuse eest autähise püstitamisel.
Virumaa Teataja, 25.01.2013. 
20.07.2013 - lühike ülevaade autähise saamisloost. 
4.10.2014 - Haljala kool ja Lääne-Virumaa maavalitsus kutsuvad kõiki virulasi koguma ja talletama lugusid tuntud õpetajatest, koolijuhtidest, tähtaeg - õpetajate päev 2015. parimatest lugudest tehakse raamat. 
9.05.2015 - Haljala kool otsib lugusid legendaarsetest õpetajatest. Kõik tööd pannakse üles autähise veebilehelet http://eestiopetaja.haljala.ee/  
22.09.2015 - autähisele paigaldati töökindlam ledvalgustus. 

  

Fotod 2015:

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.