Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, august 2007.

Mälestuskivi kurttummade kooli asutajale Ernst Sokolovskile avati kooli 100. sünnipäeva tähistamise üritustel 3. juunil 1967. 

Kivi asukoht Google logo kaardil: 59.18671, 26.19656.

Nõukajal oli kivi kohaliku kaitse all Rakvere Rajooni TSN TK korraldusega nr 90-k, 25.04.1969. 

Õpetaja Ernst Sokolovski, ERM Fk 530:11, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/648260.
Õpetaja Ernst Sokolovski, ERM Fk 530:11, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/648260.

Ernst Sokolovskist (1833-1899) on juttu https://et.wikipedia.org/wiki/Ernst_Sokolowsky

Foto: Heiki Koov, mai 2019.  Foto: Heiki Koov, mai 2019.  Foto: Heiki Koov, mai 2019.
Ernst Sokolovski haud Vändra kalmistul. 

Vändra ja Porkuni kurtide koolist võib leida päris palju infot, näiteks:

Kurttummade kool asutati Vändras 1866 (kool avati pidulikult 11. detsembril 1866). Kooli mõtte algataja oli Vändra pastor Ernst Sokolovski. https://et.wikipedia.org/wiki/Ernst_Sokolowsky andmetel andis kooli põhikapitaliks parun Krüdener 1000 kuldrubla. Kooli ülalpidamiseks asutas Sokolovsky "Hephata" seltsi. 

Kaja, 27.09.1925
"Kaja" 27.09.1925

Kuni aastani 1920 oli tegemist annetustest ja korjanduste varal ülalpeetava erakooliga. Nüüd muudeti kool riigikooliks ja see allus haridusministeeriumile. Koolimaja Vändras oli jäänud kitsaks ja ministeerium hakkas otsima koolile uut asukohta.

Foto: Heiki Koov, mai 2019.  Foto: Heiki Koov, mai 2019.

Foto: Heiki Koov, mai 2019.
Vändras asuv vana koolimaja. 

Sobivad ruumid leiti Porkunis. Peale kapitaalremonti (sh paigaldati keskküte ja veevärk) endises mõisahoones koliti Vändra Kurttummade Kool kogu inventari, õpilaste ja pedagoogidega siia üle. Kool sai endale Porkuni järve saarel asuvad hooned, pargi, järved, karja- ja heinamaa ning põllu. Kooli pidulik avamine toimus 5. jaanuaril 1925. Porkuni Kurttummade Kooli asus õppima 104 last. Aastal 1955 valmis uus õppehoone (vana maja jäi internaadiks).

Porkuni, RM F 100:190. Foto: Carl Sarap 1930-1940. Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/954198.  
Porkuni, RM F 100:190. Foto: Carl Sarap 1930-1940. Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/954198

"Virumaa Teataja", 30.01.1935.
"Virumaa Teataja", 30.01.1935. 

 

Eelteade Porkuni Kurtide Laste internaatkooli 100. aastapäeva aktusest, mälestuskivi avamisest ja kontserdist avaldati ajalehes "Punane Täht" 3.06.1967

Ernst Sokolovski mälestuskivi avamise päevast  on juttu ajalehes "Punane Täht" 8.06.1967. Kokkuvõtlikult olid pidupäeva tähistamine järgmine:

 • 3. juunil 1967 oli ilus päikeseline ilm.
 • Külalisi oli palju. Osalesid Eesti NSV Ülemnõukogu esimehe asetäitja Ansberg, haridusministri asetäitja Tohver, külalised Lätist, Leedust, Tartust, Pärnust ning Saaremaalt. Ka kooli endised kasvandikud.
 • Aktuse avas kooli direktor V. Kuriks, kes tervitas kõiki juubelipeo külalisi. 
 • Vabariigi teeneline õpetaja E. Lätt tegi ettekande kurtide kooli 100 aastasest tegevusest.
 • Direktori asetäitja O. Saarep kõneles pikemalt kooli tänapäeva õppest ja kasvatusest. Koolis on 127 õpilast.
 • Eesti NSV Ülemnõukogu esimehe asetäitja Ansberg andis juubilarile üle südamlikud tervitused EKP Keskkomitee ülesandel ning Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Ministrite Nõukogu nimel. Ansberg andis kooli direktorile üle Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja (pedagoogide tubli töö eest). Direktor V. Kuriks ja õpetaja E. Lätt said teenelise õpetaja aunimetuse. Aukirju ja kingitusi said ka teised kooli töötajad. 
 • Tervitussõnu laususid Eesti NSV haridusministri asetäitja Tohver, EKP Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Niisuke, ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee II sekretär Ragozkina, Läti ja Leedu kurtide kooli esindajad jt.
 • Eesti Kurtide Ühingu tegevusest rääkis esimehe asetäitja M. Migasto.
 • Pärast aktust avati mälestuskivi tekstiga „Ernst Sokolovskile — eesti kurtide kooli asutajale. 1866-1966”. Teksti raius kivisse kurt kiviraidur Herbert Lepp.
 • Mälestuskivi avamisele järgnes kontsert Kaieallikal. Kontserdi vaheajal oli külalistel võimalik tutvuda samal hommikul trükist tulnud kogumikuga “Sada aastat eesti kurtide kooli“.
 • Õhtul oli pidusöök kutsutud 170 külalisele.

 

Kooli kõrval asuvas paemuuseumis on kaust kooli fotodega. Ühel fotol on direktorile autasu rinda kinnitamine ja teisel eemaldab direktor katte mälestuskivilt.

Foto: 1967, Paemuuseum.

Mälestuskivi oli kohaliku kaitse all Rakvere Rajooni TSN TK korraldusega nr 90-k, 25. aprillist 1969. 

Nõukaaegsed artiklid maakonnaajalehest:

"Viru Sõna":

 • 8.08.1947 - kool on õppeaasta alguseks remonditud. 
 • 25.02.1950 - Porkuni kool korraldas suusavõistlused. 

"Punane Täht":

 • 10.06.1978 - õpilane kirjutab põhjalikult koolis toimuvast.
 • 12.05.1981 - ülevaade koolis toimuvast.
 • 14.09.1982 - foto koolimaja ees asuvast O. Ehelaiu skulptuurist "Metskits".
 • 19.07.1983 - foto koolimajast, näha on ka mälestuskivi.

Uuemad artiklid ajalehest "Virumaa Teataja":

 • 5.10.2001 - kooli õues oli mitu aastakümmet pronksist kitseskulptuur. See varastati (arvatavasti metallivaraste poolt) ära 1998. aasta juunis ja leiti nüüd Ida-Virumaalt üles ja toodi Porkunisse tagasi. Foto. 
 • 11.06.2005 - lõppev õppeaasta oli koolile 80. tegevusaasta. Ülevaade kooli ajaloost, tänasest päevast ja siia õppima asumise tingimustest. 
 • 12.08.2005 - praegused hooned ei ole kooli jaoks sobivad. Idee on ehitada Porkunisse uus koolimaja ja õpilasküla. 
 • 29.04.2006 - mitmed riigikoolid tehakse korda (sh Porkuni ja Vaeküla koolid). 
 • 21.10.2006 - valitus on otsustanud ehitada aastatel 2008-2009 uus koolikompleks. Ehituse maksumus on ca 58 miljonit krooni. 
 • 1.12.2006 - valitus on otsustanud ehitada aastaks 2008 või 2009 uus koolihoone. Jaanuaris algavad projekteerimistööd. 
 • 2006?? - kooli öövalvur räägib oma tööst. 
 • 29.03.2008 - toimus uue planeeritava koolihoone detailplaneeringu avalik arutelu.
 • 12.04.2008 - riigieelarve alalaekumise tõttu lükkub edasi Porkuni ja Vaeküla koolihoonete ehitus. 
 • 11.04.2009 - 2010. aasta sügiseks ehitatatakse valmis Porkuni kool ja renoveeritakse Vaeküla kool. 
 • 30.01.2010 - mis saab mõisahoonest, kui valmib uus koolimaja? Remont on väga kallis. Kas tuleb siia näiteks hooldekodu või loodushariduskeskus?
 • 21.04.2010 - varsti algavad uue koolihoone ehitustööd. Ülevaade uuest koolikompleksist. 
 • 5.08.2010 - kooli uuele hoonele pandi nurgakivi. Valmis saab hoone järgmisel aasta suvel, maksumus 53 miljonit krooni (+ käibemaks). Projekti autor on U-Disain OÜ, arhitekt Uko Künnap. Foto.  
 • 7.08.2010 - tulekul on kooli vilistlaste, endiste õpetajate ja töötajate kokkutulek. 
 • 26.08.2010 - uue kooli ehitusega ollakse graafikus. Direktor kirjeldab uut koolikompleksi. 
 • 17.08.2011 - õppeaastat alustatakse uues koolikompleksis. 
 • 17.08.2011 - koolihoone ehitus on jäädvustatud fotokroonikasse. 
 • 19.07.2011 - põhjalik ülevaade uuest koolimajast. Fotod.
 • 2.09.2011 - koolipere läks pidulikult vanast majast uude. Uue koolimaja ehitusest. Fotod. 
 • 19.10.2011 - uuendatakse kooli staadioni. Foto. 
 • 10.12.2011 - tulekul on kooli jõululaat. 
 • 29.02.2012 - uus koolikompleks valmis  eelmisel sügisel, siis nüüdseks on ka enamik sisutusest uue vastu välja vahetatud. 
 • 3.05.2012 - koolis olid külalised sõpruskoolidest Rootsist, Poolast, Belgiast ja Inglismaalt. Ülevaade koos tegemistest. Foto. 
 • 22.05.2012 - erivajadustega lasteaialaste rühma tulevik on küsimärgi all. 
 • 26.09.2012 - Gerd Kanteri osavõtul avati kooli harjutus- ja treeninguväljak. Fotod. 
 • 26.01.2013 - kaks kooli õpilast sõidavad eriolümpiale. 
 • 21.01.2015 - endine koolihoone (ehitatud 1950. aastatel) ja internaat (1874. aastal valminud mõisahoone) on müügis. Tehinguni loodetakse jõuda veebruaris. 
 • 10.06.2017 - koolis avati tunnetussein. 
 • 15.03.2020 - tähistati kooli 95. sünnipäeva. 

 

 Porkuni Kurtide Laste Kool. Foto: Enno Kapstas, 1966. RM Fn 1543:1814, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2225837.
Porkuni Kurtide Laste Kool. Foto: Enno Kapstas, 1966. RM Fn 1543:1814, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2225837

Porkuni mõisa peahoone, vaade. Foto Olev Kõll, 1980ndad. EAM Fk 8606, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2635718.
Porkuni mõisa peahoone, vaade. Foto Olev Kõll, 1980ndad. EAM Fk 8606, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2635718

Porkuni koolimaja, vaade. Foto Olev Kõll, 1980ndad. Arhitekt Raul-Levroit Kivi, EAM Fk 8715, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2640647.
Porkuni koolimaja, vaade. Foto Olev Kõll, 1980ndad. Arhitekt Raul-Levroit Kivi, EAM Fk 8715, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/2640647

Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv. 

Porkuni koolimaja. Foto: Enno Kapstas, 1989. RM Fn 1543:1069, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2169322.
Porkuni koolimaja. Foto: Enno Kapstas, 1989. RM Fn 1543:1069, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2169322

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.