Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.

Järsi küla mälestuskivi avati 17. augustil 2013.

Tänasel päeval ei ela alaliselt Järsi külas enam mitte ühtegi elanikku. Kivi tähistab Järsi küla 760 aasta möödumist esmamainimisest. Siinse ümbruse ajaloost on juttu veebilehel http://metsamoisa.ee/index.php/ajalugu ja Youtubes asuvates filmides "Ülevaade Võhmuta küla ja mõisa ajaloolisest uurimustööst" http://www.youtube.com/watch?v=bjpjeKPgdJE ja "Ajalooline uurimuslik ülevaade Järsi küla ja Metsamõisa mõisast" http://www.youtube.com/watch?v=KQrDkMOM2Vo . Samuti Ründo Mültsi kirjutatud raamatus "Võhmuta ja Järsi külad aegade tuultes".  

 

Mälestuskivi saamist ja avamist korraldas ja rahastas MTÜ Ökokratt. Kaasrahastajaks oli LEADER programm. Sobiv kivi leiti Järsi külast. Mälestustahvli valmistas kiviraidur Andres Allmägi. Kivi asub kolme tee ristumiskohas: üks viib Metsamõisa, teine Võhmuta ja kolmas Aavere poole.

Külade kokkutuleku raames esitleti Ründo Mültsi uut raamatut "Võhmuta ja Järsi külad aegade tuules" ja vaadati küladest tehtud filme. Tehti ka teatrit - mängiti läbi 1805 Karinu mõisas toimunud talurahvaülestõus. Osatäitjad olid kogukonnateatrist. Kõlas muusika, lastele olid eraldi tegemised. Külade päeval osales sadakond inimest. Ettevõtmist korraldati juba neljandat korda.

Kivi avamisest ja külade kokkutulekust oli jutu mitmetes ajaleheartiklites: 

Ajalehes "Kuulutaja" 23.08.2013 - lühidalt toimunud külakokkutulekust ja valminud raamatust. 

Ajalehes "Virumaa Teataja":

  • 10.08.2011 - Järsi, Türje ja Võhmuta peavad külade päevi. Koos arutatakse Järsi küla 760. aastapäeva tähistamise ettevalmistust, mis saab toimuma 2013. aastal. 
  • 24.01.2013 - Järsis arendatakse puhta vee teemaparki. Valmis siinset ümbrust tutvustav film "Paigake Eestimaal - Järsi küla lood". Tänavu möödub 760 aastat küla kirjalikust esmamainimisest. Ajaloolise teetähise märkimiseks on kavas panna teede ristumiskohta mälestuskivi. Augustis peetakse Võhmuta mõisa õuel lähedalasuvate külade kokkutulek. 
  • 28.06.2013 - tulekul on Järsi küla 760. juubel. Omale kohale on paigutatud mälestuskivi. Kivi avatakse pidulikult 17. augustil lähedalasuvate külade kokkutuleku raames. Juubelipeoks ilmub ka mahukas raamat Võhmuta mõisa ja Järsi küla ajaloost. 
  • 27.07.2013 - Tamsalu valda tutvustavas artiklis on juttu Järsi külast: elanikke ei ole, aga ometi tegevus käib (puhta vee teemapark, raamat, film), augusti keskel juubeliüritus Metsamõisa mõisa pargis Järsi külas. Kokkutuleku raames avatakse külakivi. Kivi on juba paigas, aga plaat kivile paigaldatakse vahetult enne kivi avamist. 
  • 23.08.2013 ja veidi lühendatult veebilehel http://www.virumaateataja.ee/1354504/jarsi-kula-sai-vaarika-juubeli-puhul-malestuskivi. lühikokkuvõte toimunud kokkutulekust, raamatu esitlusest, külade filmide vaatamisest, teatrietendusest. 
  • 14.08.2013 - tulekul Järsi, Türje ja Võhmuta ühine kokkutulek Metsamõisa pargis. Esitletakse raamatut ja avatakse külakivi. 
  • 22.03.2014 - pikk artikkel Järsi külas asuvast Puhta Vee teemapargist ja selle arendajast Priit Adlerist. Nimetatud ka mälestuskivi paigaldamist. Mitmed fotod. 
  • 21.04.2018 - küla vanadele taluasemetele ning põldudele istutatakse viljapuud (ploomid, kirsid), kokku ca 100 puud. 

Foto: Priit Adler, august 2013.   Foto: Priit Adler, august 2013.

Kivi avamine oli osaks lähestikku asuvate külade Järsi, Võhmuta ja Türje kokkutulekust (vaata päevakava). 

Foto: Priit Adler, august 2013.   Foto: Priit Adler, august 2013.

Foto: Priit Adler, august 2013.   Foto: Priit Adler, august 2013.

Foto: Priit Adler, august 2013.   Foto: Priit Adler, august 2013.

Foto: Priit Adler, august 2013.   Foto: Priit Adler, august 2013.
Mälestuskivilt eemaldasid katte 87. aastane endine Järsi küla elanik Ilme Edel ning Tamsalu vallavanem Toomas Uudeberg.

 Foto: Priit Adler, august 2013.  Foto: Priit Adler, august 2013.
Fotod: Priit Adler, august 2013.

 

Fotod 2014: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.   Foto: Heiki Koov, juuni 2014.

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.   Foto: Heiki Koov, juuni 2014.

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.   Foto: Heiki Koov, juuni 2014.

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.   Foto: Heiki Koov, juuni 2014.

Foto: Heiki Koov, juuni 2014.