Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Foto: Heiki Koov, juuli 2012.

Assamalla külakivi avati 7. juulil 2012.

Assamalla külast on juttu näiteks veebilehel http://www.eestigiid.ee/?CatID=281&ItemID=1399 või brošüüris "Assamalla" (Eduard Leppik, 1996) ja "Assamalla läbi aegade" (Assamalla raamatukogu koostatud kodulooalane kogumik, 2000). 

Järgnevalt on kasutatud Assamalla endise raamatukogu juhataja Meeli Kunturi koostatud infomaterjale. 

Raamatukogus on albumis juttu mälestuskivi saamisloomist, lisaks on veel hulgaliselt fotosid sealses arvutis. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Mälestuskivi saamislugu

Miks mitte 2011?

Algselt oli juba aastal 2011 kavas korraldada ümbruskonna külade praeguste ja endiste elanike kokkutulek. Kokkutulek jäi siiski toimumata, sest mõned kohalikud aktiivsed külaelanikud läksid omavahel tülli. Tüli põhjustajaks oli 1941. aastal toimunud sündmustest erinevad arusaamad ühe endise politseikonstaabli tegevuses. 

Külarahva hulgas oli siiski kokkutuleku mõte juba laialt levinud ja palju poolehoidjaid leidnud, pakuti uusi ideid ja lubati kaasa aidata. 

Lisaks kõige suuremale organiseerijale Meeli Kunturile olid suureks abiks ka Viivi Griffel ja Mai Maasing ja teised n-ö raamatukogu aktiivi liikmed. Rahvas soovis lisaks külakokkutulekule ka tähtsa aastaarvu tähistamiseks püstitada külakivi.

Mõtet toeatasid ka kunstnik Riina Runnel ja ajakirjanik Andres Pulver, kelle suvemaja asub Kullengal. Riina pidi kujundama ürituse logo, mis kujutab Kalevipoja hobust. Andres Pulver pidi kirjutama sketši, mida ta Kalevipojana ette kannab. 

 

Assamalla ja hobune? Rahvuseeposes "Kalevipoeg" hukkus Kalevipoja hobune Assamallas ja tema kehaosadest tekkisid ümberkaudsed mäed (künkad).  

  1. Eduard Leppiku koostatud brošüüri "Assamalla" (algselt 1996, avamisüritusele jagati brošüüri koopiaid) kaanel oleva hobuse joonistas Meeli Kuntur, kes kasutas selleks kunstnik Kristjan Raua illustratsioone. 
  2. Kivi avamist ettevalmistav töörühm arvas, et raamatu hobusega sarnane hobune võiks ka kivile tulla. Lõpliku kuju plaadil kujutatud Kalevipoja ratsule andis kiviraidur Elvart Silvere. 
  3. Leili Pall põletas 120 mälestusmedalit, milledel kujutatud Kalevipoja hobuse pea ja vastav teksti ta ise kujundas.  

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu  Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Kivi leidmine

Nõukaajal oli siit ühe kilomeetri kaugusele Klaasingu künkasse kuhjatud erineva suurusega põllukive. 3. mail 2012 käisid Meeli Kuntur, Valve Kaljula ja Saime Kimmel neid kive vaatamas ja pildistamas. Siin oli ka üle kahe meetri kõrguseid kive. Ühe traktoriga ei saanud neid kive siia tuua ja kahe traktori töö tellimiseks ei jätkunud raha. 

Saime Kimmel. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Valve Kaljula. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Saime Kimmel, Valve Kaljula 

Kui veel jaanipäeval vohas tulevase külakivi asukohas hein ja nõgesed, siis niitja Anton Väli, riisujate Tamara Olonen koos lastega ja autojuht Villu Kunturi abil saadi heinast lahti, Magda Mätlik kitkus nõgeseid. Nii saadigi plats korda. 

Anton Väli. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Tamara Olonen. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Anton Väli, Tamara Olonen

Sobiva kivi juhatas kätte Reet Talur. Kivi asus endisele "Hansujüri" ühistule kuulunud maal. Sirje Uutma valis välja kivi uue asukoha. Kivi sõidutas kohale ja pani püsti Toomas Tähiste. Kivi aitasid õigesse asendisse saada ja aitasid ümbrust korrastada Anu Aas, Kalev Ränk ja Mai Maasing. 

Sirje Uutma (keskel, prillidega) kivi ootamas. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Sirje Uutma (keskel, prillidega) kivi ootamas. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Pudelisse suletud kirjale andsid allkirja kõik kohalolijad ja pudeli pani kivi alla Kelly Tähiste koos ema ja isaga. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Pudelisse suletud kirjale andsid allkirja kõik kohalolijad ja pudeli pani kivi alla Kelly Tähiste koos ema ja isaga. 

Suurema töö tegijad. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Suurema töö tegijad. 

Kalev Ränk ja Anu Aas. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Kalev Ränk ja Anu Aas. 

Mai Maasing. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Mai Maasing

 Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

 Kiviraidur Elvart Silvere valmistas plaadi ja kinnitas selle kivile. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Kiviraidur Elvart Silvere valmistas plaadi ja kinnitas selle kivile.

 Leili Pall tõi linnast 10 õitsvat pegooniat ja istutas need kivi ette. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Leili Pall tõi linnast 10 õitsvat pegooniat ja istutas need kivi ette. 

 

Infostendid

Juba jaanuaris 2012 hakati raamatukogus läbi vaatama ja süstematiseerima seda infot, mida Assamalla kohta omati. Nii selgus ka see, mida on vaja arhiividest juurde otsida. Avamisürituseks valmis kaks 1,7 m2 stendi, ühel oli erinevat infot: kohalik koolimaja, õpetajate nimekiri ja pildid,  siitkandist pärit inimeste tutvustus ja nende kirjutatud raamatud, millega on varasemalt tegeletud, pildid vanadest ehitistest, info endistest valla/külanõukogu töötajatest (vald likvideeriti 1959), teisel stendil oli info Vabadussõjas langenutest. Lisaks stendidele koostati ka kümme kausta uurimistöödega, mis kajastasid Assamalla elu-olu ja inimesi. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Avamisüritus

Avamisüritust reklaamiti: 

1. Vikerraadios loeti reklaamklippi ette kahel korral nädalas kahe nädala jooksul. 
2. Virumaa Teataja kaks kuulutust: 

  • 6.07.2012 (ka 7.07.2012 ajalehe veebiväljaandes http://www.virumaateataja.ee/900132/assamalla-saab-kulakivi/) - kivi avamise eelteade. Üritus algab laupäeva keskpäeval. Esinevad kohalikud taidlejad, külalised Porkunist ja Kadilast, Assamalla ja lähiümbruse külade endised ja praegused elanikud. 
  • 10.07.2012 - kokkuvõte ja foto avamisest. Assamalla ja ümberkaudsete külade rahva kokkutulekuga tähistati Assamalla esmamainimise 770. aastapäeva. Assamalla ja Kullenga küla on nimetatud esmakordselt 1231. aastal "Taani hindamisraamatus", kuigi küla tegelikuks vanuseks on hinnatud paar tuhat aastat. Avamisel osales sadakond inimest. Mälestati lahkunuid, meenutati olnud aegu, jälgiti meelelahutusprogrammi. Kohal käis Kalevipoeg. 

3. Tamsalu Ajaleht avaldati kaks teemakohast artiklit:  

  • mai 2012 artikkel Assamalla küla ajaloost
  • juuni 2012 teade mälestuskivi avamisest, ülevaade ürituse ajast ja kavast. 

 

 Külalisi oli tulnud üle Eesti. Registreerimislehel oli 175 nime. 

Avamisürituse teade. Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Vihmase ilma korral oleks üritus toimunud endises vallavalituse hoones, mis nüüdseks juba mitmeid aastaid seisab tühjana. Ilm oli õnneks ilus ja üritus toimus õues. 

 Avamisürituse fotode autor: Toomas Uudeberg. 

 Foto: Assamalla raamatukogu
Mai Maasing (paremal) aitas osalejaid registreerida. 

Külakivi avamist juhtis Tarmo Tähiste (jun), kes õpib praegu Tallinnas ja võtab seal osa Salme Kultuurikeskuse isetegevusest. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Tarmo Tähiste ja siinne aktiivne koduloouurija Viivi Griffel alustasid "Lipumarsi" muusika saatel raamatukogu eest liikumist ja siirdusid Assamalla Vabadissõja mälestustahvli juurde. Viivi käes oli põlev küünal, Eesti lippe kandsid Kalev Ränk ja Andreas Part. Auvalves marssisid Getriin Tarkusep ja Birgit Aas. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Tarmo Tähiste tervitas mälestustahvli ette kogunenud inimesi, rääkis Assamalla küla pikast ajaloost ja meenutas mälestusmärgi osa meie lähiminevikus. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu
Viive Griffel tutvustas neid Vabadussõjas langenuid, kelle nimed on kantud mälestustahvlile. 

Foto: Toomas Uudeberg.  
Magda Mätlik luges mälestustahvli juures Karl Eduard Söödi luuletust "Laul langenud kangelastele": 
"Võitluses ägedas tuli
Eestile lunastustund.
Haudade põhja teil tänu,
kangelasvennad! head und."
Foto: Toomas Uudeberg. 

Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu Foto: Heiki Koov, 2017 / Assamalla raamatukogu

Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu

Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu

Foto: Assamalla raamatukogu
Mairi Luige torupillimuusika saatel liiguti külakivi juurde. Ansambel "Porkuni viisiratas" esitas: "Eesti lipp", "Tuhanded külad", "Et õitsema jääks rukkilill".  

Ka külakivi juures toimunud üritust juhtis Tarmo Tähiste. Ta rääkis sellest, kui oluline on tunda oma kodukoha ajalugu ja jõuda oma juurte juurde.  

"Laena mulle kannelt, Vanemuine!" - sellised on meie rahvuseepose esimesed read. Ka külakivi juures algas üritus kandlemänguga. 

 Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu
Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu
Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu
Foto: Toomas Uudeberg.  Foto: Assamalla raamatukogu  
Külakivilt katte eemaldamise au kuulus küla vanematele elanikele Ella Esinurmele (vasakul kepiga) ja Magda Mätlikule. 

 

"Jää õitsema aegade meres,
riik Põhjala riikide peres,
sa Eesti, mu kodumaa"

Need read on Magda Univeri luuletusest "Su Põhjamaa päikese kullast", mida avamisüritusel luges ette Magda Mätlik. Assamalla küla 770. juubelisünnipäeval kõlas see nagu vanne ja tõotus, et vaba Eestimaa jääb püsima ja küla elab edasi. 

Viivi Griffelile kuulub idee istutada külakivi avamise päeval kivi juurde tamm ja teha seda loitsimise saatel. Tammeistik oli Viivi koduaias tõrust üles kasvatatud. 

"Kasva tamme, sirgu tamme,
tuult ja tormi trotsima,
meie kivi valvama,
oma küla valitsema!"

Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu
Pealtvaatajad kordasid seda loitsu ja Kalev Ränk (vasakul) ja Andreas Part alustasid tamme istutamist. 

Siis astus mikrofoni ette väike Annaliisa Part ja hakkas laulma sellest, kuidas laps kasvab. Esinemissoov oli lapse enda poolt tulnud ja ka lauluvalik oli tema tehtud. Tema isa istutas laulu aeg puud. 

Foto: Assamalla raamatukogu

 

 Foto: Assamalla raamatukogu
Kalevipojana esines ajakirjanik Andres Pulver. 


 Foto: Assamalla raamatukogu
Tamsalu kultuurimaja kapell "Lustipill" Sirje Luige juhendamisel. 

Foto: Assamalla raamatukogu 
Porkuni "Viisiratas" esitas: "Valgus koduaknas", "Lapsepõlve laulumaa", "Vana veski", "Kodukotus". 

Foto: Assamalla raamatukogu
Rakvere Esteetika ja Tantsukooli grupp. Tantsutüdrukud "Rock this party" - "Tõmbame selle peo käima". 

Foto: Assamalla raamatukogu 
Maria Olonen esitas kaks laulu: Koit Toome "Mere lapsed" ja Getter Jaani "Me kõik jääme vanaks". 

Foto: Assamalla raamatukogu
Kadila näitering "Üllatus" esitas näidendi "Naabrivalve". 

Foto: Assamalla raamatukogu Foto: Assamalla raamatukogu
Tarmo Tähiste esitas kitarri saatel mitu laulu ja saatis ka Maria Oloneni laulmist. 

Foto: Assamalla raamatukogu
Tantsutüdrukud  FBD esitasid tantsukava "Lihtsalt saledaks". 

Foto: Assamalla raamatukogu
Kadila näitering "Üllatus" esitas etenduse "Pruut ja peigmees". 

 Foto: Assamalla raamatukogu

Foto: Assamalla raamatukogu
Vallavanem Toomas Uudeberg kõnet pidamas. 

 Foto: Assamalla raamatukogu
Assmalla külakivi avamisest osavõtjate ühispilt. 

Foto: Assamalla raamatukogu
Vasakult Anu Aas, Mai Maasing, Leili Pall, Viivi Griffel ja Meeli Kuntur. Suurüritust korraldati vähese rahaga, ühiskondlikus korras. 

 Foto: Toomas Uudeberg.

 

Fotod peale avamist: 

Foto: Heiki Koov, juuli 2012.  Foto: Heiki Koov, juuli 2012.

Foto: Heiki Koov, juuli 2012.  Foto: Heiki Koov, juuli 2012.

Foto: Heiki Koov, juuli 2012.  Foto: Heiki Koov, juuli 2012.

Foto: Heiki Koov, juuli 2012.