Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestuskivi avati 5. septembril 1998. Siis tähistati Jänedal kooli 80. aastapäeva. Kivi on pärit Seidla mõisa tagant Preesi talu maadelt. Ader kui põllumeeste igipõline sümbol saadi Aravetelt. 

Kas mälestustahvel lõhuti, millal avati uus? Avamiste fotod?

Kivil on näha, et kool on aja jooksul kandnud väga erinevaid nimesid. 1918 asutati Tallinnas Eesti vanim põllumajanduslik keskeriõppeasutus - Põhja-Eesti Põllutöökool. Aastal 1921 toodi see kool üle Jänedale. Arvatavasti enamikele eestimaalastele seostubki koht Jäneda põllumajandusalase koolitusega (eriti just agronoomide väljaõppega).

Artiklid nõukogudeaegsest maakonnaajalehest "Punane Täht":

 • 13.03.1956 - õpilaste vaba aja veetmise võimalustest.
 • 30.06.1956 - kooli õppima kutsumise teade.
 • 27.06.1957 - kooli õppima kutsumise teade.
 • 30.07.1959 - koli tutvustus, õppima asumise info.
 • 14.07.1964 - kooli õppima kutsumise teade.
 • 3.03.1977 - lühidalt koolist ja tublidest lõpetajatest.
 • 5.06.1980 - kooli õppima kutsumise reklaam.
 • 16.07.1981 - algaval õppeaastal saavad keskkooli lõpetanud noored õppida agronoom-maastikukujundajaks. Artiklis ka kaks fotot.
 • 1.03.1983 - lühidalt koolis õppimise ja vaba aja veetmise võimalustest. Artiklis ka kolm fotot.
 • 17.11.1983 lehes on foto uuest õppehoonest.

Punane Täht, 17.11.1983.

 Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 14.08.2008 - tulekul on kooli 90. aastapäev. 
 • 2.05.2015 - koolimaja saab kolmekümneseks - siin on tegelikult juttu hoopis Jäneda põhikoolist. 
 • 11.05.2016 - Jäneda lossi ja selle ümbruse korrastamisest. 
 • 23.04.2016 - Jäneda lossi remondist. 
 • 25.01.2018 - riigi sajanda sünnipäeva puhul talletatakse Jäneda lossi esimese korruse koridori Jäneda põllutöökooliga seotud ja Eesti riigi ajaloos väljapaistvat rolli täitnud inimeste jalajäljed. 
 • 16.08.2018 - tulekul on kooli 100. aastapäeva tähistamise üritus. Selleks ajaks valmib teine osa kooli ajalooraamatust. Ürituse käigus avatakse mälestustahvel koolis õppinud soomepoistele. 

Koolist on juttu ka Georgi Särekanno poolt koostaud raamatutes: 1993 valminud  "Eesti esimene põllutöökool, "Jäneda Põllutöökeskkool 1918-2000". Kooli tegevuse materjalid on kogutud kohalikku muuseumi. 2004. aastal toimus kooli ajalookonverents. Siin otsustati jätkata kooli mitmeköitelise ajaloo väljaandmist. 

 

Palju fotosid nii Jänedast kui siinsest koolist leiad http://www.muis.ee/search. Otsingusse kirjuta sõna "jäneda".

 

1993. aastal möödus 60 aastat Jäneda piiritusemeistrite eriklassi loomisest ja 50 aastat selle sulgemisest. Sellel puhul avati Jäneda viinavabriku seinal mälestustahvel. Millal mälestustahvel lõhuti ja eemaldati?

Jäneda viinavabrikus aastatel 1933-1943 piiritusemeistrite koolitamist tähistav mälestustahvel, EVM N 414:767, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2298843
Jäneda viinavabrikus aastatel 1933-1943 piiritusemeistrite koolitamist tähistav mälestustahvel, foto: Hanno Talving, 2002. EVM N 414:767, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2298843

Jäneda mõisa viinavabrik , EVM N 414:769, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2298852
Jäneda mõisa viinavabrik, foto: Hanno Talving, 2002, EVM N 414:769, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2298852


Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.