Prindi

Pooleli!

Igas ajalehes "Punane Täht" oli sporditeadete rubriik (vaata näiteid allpool). Vahel harva oli ka ülevaateid matkadest. Mõlemast leiad näiteid ka mitmete koolide mälestuskivide tutvustuste juurest. Matkamist võib samuti pidada koduloouurimiseks.  

Artiklid matkadest ja ekskursioonidest väljaspool Eestit on paigutatud Reisijutud rubriiki. Tegelikult ka Velikije Luki ja Kuramaa monumentide tutvustuste juurde on lisatud mitmeid matkajutte nimetatud kohtadesse. 

20.08.1972 lehes on hea artikkel matkast mööda Eestit: Palamuse, Luua, Alatskivi, Koosa, Kavastu, Kastre, Elva (kindral Potapovi mälestusmärk). Kahjuks ei ole arusaadav, kes on matkajad.  

26.06.1975 - artiklis soovitatakse mitmeid toredaid kohti meie maakonnas, kuhu teha väljasõit või minna jalgsi (järved ja muud ilusad kohad, ka mitmed monumendid). Üle poole artiklist võtab aga enda alla kriitika lõhkujate ja lagastajate aadressil. Nende "töö" tulemuseks on rikutud näiteks bussiootepaviljonid ja suunaviidad. 23.07.1964 - soovitus matkata Neerutisse.

 

Poliitpropagandaga seonduvad matkad

Nõukogude ajal korraldati sageli rahvamatku (põhiliselt 9. mai ehk Võidupüha puhul). Neist võtsid osa enamasti koolide õpilased, aga ajalehekuulutusi vaadates, olid matkama oodatud kõik huvilised. Sihtkohtadeks olid Suure Isamasõjaga seonduvad paigad, näiteks Loksa vennaskalmistu, Loksa lahingupaik, Vilgu teeristi lähedal asuv punaarmeelase haud, Rägavere lahingupaik, enamik vennashaudu jms kohad.  Lisaks matkamisele oli päevakavas veel mitmeid ettevõtmisi: miiting ja pärgade panek vennashaual, veteranide külastamine, luuremängude mängimine, orienteerumisvõistlused, teatejooksud, korjati ravimtaimi. Kasutusel olid käiseembleemid (hind 5 kopikat). Osavõtt oli massiline (näiteks 9. mail 1965 matkas 8784 huvilist). Ajalehes "Punane Täht" avaldati mitmeid matkade eelteateid või kokkuvõtteid (näiteks 29.04.19656.05.1969, 7.05.197012.05.1970).

22.09.1964 - Rakvere rajooni fašistidest vabastamise aastapäeva tähistamiseks korraldatud rahvamatkal osales üle kolme tuhande huvilise. Külastati ka mitmeid monumente. Artikli juurde on lisatud foto Rakvere vennashauamonumendist. 

Konkurssiga "Tunne oma kodumaad" tähistati Suure oktoobri 50. aastapäeva. Ajalehes "Punane Täht" 17.03.1966 on juttu osalemise tingimustest. Põhiline on muidugi ürituse raames punategevuse uurimine ja jäädvustamine. Vähemalt üks matkagrupp külastas Rägavare lahingupaika.

Septembris 1968 toimus kommunistlike noorte motomatk "ÜLKNÜ 50" . Sõideti marsruudil Rakvere - Haljala - Varangu HEJ - N. piirivalveväeosa (arvatavasti Mahus) - Kunda vennashaud - Raudkatku (Alice Tisleri lapsepõlvekodu) - Viru-Nigula vennashaud - Toomika (perekond Lokotaride elukoht)  - Viru-Jaagupi (vennashaud?) - Väike-Maarja (vennashaud?) - Loksa vennashaud. Mitmes kohas olid pidulikud miitingud, monumentide juurde asetati lilli ja pärgi. Motomatkast on ülevaade ajalehes "Punane Täht" 21.09.1968.

16.02.1978 - eelteade matkasarjast "Tunne oma kodukolhoosi", mille viimane etapp toimub 19.03 Aburisse, kus avatakse Virumaa esimese kolhoosi mälestustahvel (http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/aburi-kolhoos-uus-elu).

 Matkasid koos väiksemate võistlustega korraldati ka muudel põhjustel (näiteks pioneerielu huvitavaks muutmiseks, "Punane Täht" 10.10.1970).

 

2. Koolide ja kodulooringide korraldatud matkad

Tegelikult võib ka tavalisi klassiekskursioone koduloouurimiseks nimetada. Olid ju paljud lapsed esimest korda koduümbrusest kaugemal ja tutvuti sealsete paikade olulisemate vaatamisväärsustega (sh monumentidega):

Punane Täht, 22.08.1957.

 

Asutuste, majandite ja ettevõtete korraldtud matkad: 

 

 

 

Artiklid malest on tervituseks minu kunagistele malesõpradele ja ratsutamisartiklitega tervitan minu ratsutamishuvilisi klassiõde ja klassivenda. Kui juba nimed on artiklites, siis järelikult saadi võistlustel kõrgeid kohti!

Mõned spordi ja puhkuse veetmise artiklid

Punane Täht, 2.11.1971.

Punane Täht, 15.10.1981

Punane Täht, 26.05.1984.

 

Mujale tõsta:

23.08.1958 - Oktoobrirevolutsiooni 41. aastapäeva ja komsomoli 40. aastapäeva tähistamiseks korraldab ajalehe "Punane Täht" toimetus kirjandusliku omaloomingu võistluse lühijutu, olukirjelduse ja följetoni žanrites.