Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, juuli 2010.

Mälestuskivi avati 14. juunil 2009 (juuniküüditamise aastapäeval, 14.06.1941). 

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 25.03.2009 on teade: 26. märtsil toimuval represseeritute mälestusõhtu üheks osaks on jalutuskäik tulevase represseeritute mälestuskivi asukohta. Mälestuskivi loodetakse püstitada sellel aastal. 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 16.06.2009 on teade mälestuskivi avamisest:

  • Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikssoni sõnul on Võsu mälestuskivi oma sõnumiga üks esimesi omatolisi. 
  • Mälestuskivi üks põhiinitsiaator oli Mari-Anne Helias. Tema arvates oli niisugust paika juba ammu vaja.
  • Kokku on Võsult kommunistliku režiimi ohvreid 78. 

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" 25.02.2016 on teade Vihula valla elutööpreemia andmisest Mari-Anne Heljasele. Tema on kirjutanud Võsust raamatu ja tema oli ka kommunismiohvrite mälestusmärgi paigaldamise eestvedaja ja hooldaja.  

 

Foto: Heiki Koov, august 2010.
Mälestusüritus 12. juulil 2010. 

 

Foto: Heiki Koov, juuli 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2010.

Foto: Heiki Koov, juuli 2010.  Foto: Heiki Koov, juuli 2010.