Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

 Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestustahvel esimese tsemenditehase pudelahjul teatab, et 21. oktoobril 1995 möödus 125 aastat tsemenditootmise algusest Eestis. Tahvel asub kesklinna poolt sõites Jaama tänaval, vasakul pool teed, enne Kunda jõge. 

Kas mälestustahvel avati firma juhtkonna ja külaliste osavõtul ilma suurema pidulikkuseta veidi hiljem?  

Mälestustahvli avamise fotod Kunda Nordic Tsemendi arhiivist:

Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv. Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv.

Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv. Foto: Kunda Nordic Tsemendi arhiiv.

Pudelahju juurest sõideti Kunda sadamasse. 

 

Kunda tsemenditehasest on hästi palju fotosid veebilehel http://www.muis.ee/search (Nimetus väljale kirjuta sõna "kunda"). 

Kunda tsemenditehas oli Venemaal vanuselt kolmas (esimestena hakkasid toodangut andma tehased Poolas ja Riias).

 • Esimese tehase rajamist alustati Kundas 1870. Järgmisel aastal saadi toodangut 68 tonni.
 • Tehase esimene laiendamine algas 1876 (suurendati pudelahjude ja jahvatuskivide arvu). 1879 anti juba 8300 tonni ja 1890 19000 tonni toodangut aastas.
 • Teise tehas ehitus lõpetati 1899. Töölisi oli nüüd tehastes koos abitöölistega kokku 700.
 • Kolmas tehas rajati 1910-1912. Toodangut hakkas andma ajakohaste pöördahjudega tehas. 1913 suvel oli tehases tööl 677 töötajat.
 • Neljas tehas ehitati aastetel 1959-1965. 1961 valmisid kaks 150 meetri pikkust pöördahju ja 1965 läks käiku kolmas tootmisliin. 1971 andis tehas toodangut 965 000 tonni.

 

Tsemenditootmisest võib lugeda näiteks:

Kundas on veel kaks tsemenditehasega seotud monumenti:

Ajalehes "Punane Täht" 26.12.1972 on juttu tehasele EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu poolt seinaplaadi üleandmisest.

Tsemenditehase tegemistest on maakonnaajalehtedes "Viru Sõna" (1944-1950), "Punane Täht" (1950-1988) ja "Virumaa Teataja" (alates 1993) avaldatud palju artikleid, mõned näited:

1. Tehase ajaloost:

 • 18.11.1944 ja 25.11.1944 tehase ajaloost, sakslaste okupatsiooniajast. 
 • 21.05.1959 - ülevaade tehase algusaegadest (järjejutu esimene osa?).
 • 20.08.1959 - valmis tehase söökla.
 • 13.08.1960 - kaks fotot: tehase eilne ja tänane päev.
 • 13.08.1960 - tehase ehitus ja tootmistulemused kuni aastani 1914.
 • 13.08.1960 - tööliste streigist 1883.
 • 13.08.1960 - töötingimustest aastatel 1905 kuni Esimese maailmasõjani. 
 • 13.08.1965 - nõukogude perioodi algusest.
 • 23.09.1961 - Ubja põlevkivikaevanduse algusaastatest (möödus 35 aastat kaevanduse rajamisest). "Uudisleht" 15.02.1938 kehvadest töötingimustest.
 • 27.08.1968 - põhjalik ülevaade tsemenditootmise algusest Venemaal kuni Esimese maailmasõja eelse ajani.
 • 27.08.1968 - tehase tegevusest peale Esimest maailmasõda kuni tehase natsionaliseerimiseni aastal 1940.
 • 19.09.1964 - aastal 1944 toimunud sündmustest (kui sakslased taganesid ja tahtsid tehase õhku lasta) ja ka tänapäevasemat juttu (sh linnas toimuvast).
 • 3.10.1970 - lühidalt tehase ajalooline ülevaade ja võrdlus tänase ja algse tehase vahel. 
 • 28.08.1971 - tehase 100. sünnipäev, ajalooline ülevaade, fotod.
 • 14.12.2001 - tehase logomuutus. Tulevikuplaanidest. 
 • 22.05.2010 - ilmus raamat tsemendi tootmise ajaloost. 
 • 31.05.2012 - tehase tegevusest viimase kahekümne aasta jooksul. 
 • 27.04.2016 - tehase erastamisest 1991. 

 2. Kunda tsemenditehase muuseumist:

 • 8.04.1967 - eelteade käesoleval aastal muuseumi avamisest.
 • 4.11.1967 - eelteade homsest muuseumi avamisest.
 • 2.12.1967 - kokkuvõte muuseumi avamisest, stendidest. "Virulane" 15.11.1924- tehas suleti.
 • 10.10.1970 - Kunda tsemenditehase 100. juubeli näitusest Eesti NSV Riiklikus Ajaloomuuseumis.
 • 29.12.2004 - muuseumisse on üles seatud pöördahi. Tehase ajaloost. 

 3. Tsemendi tootmisest ja tootmistulemustest:

 • 11.06.1959 - kavas on aastaks 1965 suurendada tsemenditoodangut kuus korda. Kaks fotot.
 • 25.08.1959 - foto uue tsemenditehase ehituselt. Lühidalt lähiaastate plaanidest.
 • 4.05.1967 - tehasele määrati üleliidulises võistluses juba neljandat kvartalit järjest NSV Liidu Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi  ning Ehitusmaterjalide Tööstuse Tööliste Ametiühingute Keskkomitee rändpunalipp ja esimene preemia.
 • 16.03.1967 - tehase kohustused Suure Oktoobri juubeliaastaks.
 • 8.04.1967 - palju toodangut üle plaani.
 • 28.11.1970 - plaanid täituvad ennetähtaegselt.
 • 28.08.1971 - tootmise ratsionaliseerimisest.
 • 21.09.2006 - ehitatakse uut ahjuliini. Kolmanda ahjuliini käivitamise tulemusel peaks ettevõtte klinkritoodang suurenema kolmandiku võrra. 
 • 24.05.2007 - tehas laiendab tootmist. Tolmuemissioon on võrreldes varasema ajaga väga väike. 
 • 26.06.2008 - tsemendipöördahjudes hakatakse jäätmeid põletama. 
 • 28.03.2009 - majandusraskustest tulenevalt on nõudlus tsemendile langenud. 
 • 27.05.2009 - toodang on langenud, keskkonnaprobleeme on vähem. 
 • 4.05.2010 - tsemendilahingust ehk riigi nõudest tõsta tehase toodang mitmekordseks 1980-ndate algusel. Tehase ajaloost.
 • 12.05.2010 - põhjalik ülevaade tsemenditootmisest.  
 • 5.06.2010 - tehas vajab uusi lubjakivikaevandusi. 
 • 27.08.2010 - tsemenditehas vajab uut lubjakivikaevandust. 
 • 24.11.2010 - tehase tegemisest, tulevikust, tööohutusest. 
 • 4.12.2010 - tehase koostööst ministeeriumiga. 
 • 3.06.2011 - tolm ja müra on muutumas probleemiks, sest seadmed on amortiseerunud. 
 • 13.06.2012 - tsemenditootjad kuulutasid mürale sõja. 
 • 3.08.2016 - tehas sai üle miljoni euro toetust. 
 • 1.02.1018 - tehasele väljastati ISO energiajuhtimise sertifikaat. 
 • 5.06.2018 - tehasesse investeeritakse 2,2 miljonit eurot, mille tulemusena väheneb õhusaaste, süvendatakse sadamat jm. 

 4. Tehase töölistest:

5. Toodangu ekspordist:

 • 4.08.1966 - eksporditakse Ungarisse.
 • 29.02.1964 - eksporditakse Aafrikasse, Venemaale, Lätti.

 6. Neljanda tehase käikuandmisest:

 • 15.07.1965 - kolmanda tehnoloogilise liini käikuandmise miiting.
 • 17.07.1965 - kolmanda tehnoloogilise liinikompleksi ehitajate autasustamine.
 • 17.07.1965 - EKP Keskkomitee ja Ministrite Nõukogu õnnitlus ehitajatele.
 • 21.07.1965 - valmis kolmas pöördahi.

7. Kunda-Rakvere raudteest: 

 • 6.03.1941 - Rakvere-Kunda reisirongi/dresiini kasutajad on mures, sest puudub täpne sõidugraafik. 
 • 17.01.2001 - raudtee ajaloost seoses 100. juubeliga. 
 • 10.05.2002 - raudtee põhjalik remont. 

Tsemenditehase asutaja haud Kunda kalmistul (2015):

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.  Foto: Heiki Koov, juuni 2015.

Foto: Heiki Koov, juuni 2015.

 

Fotod 2007-2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, juuli 2007.