Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, august 2007.

Mälestustahvel Läsna seltsimaja seinal avati 16. mail 2003.

 

Veebilehel http://www.metsaselts.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2003&catid=44:toimunud-ettevotmised&Itemid=84 on 2003 aasta sündmuste juures kirjas: "16. mail tähistati Loobu metskonnas esimese metsapäeva 75ndat aastapäeva. Peatus tehti esimesel metsapäeval rajatud männipuistus, kuhu püstitati mälestuspost. Pärast istutustöid koguneti Läsna Rahvamajja, kus avati mälestustahvel."

Foto: Andres Kalman, mai 2013.    Foto: Andres Kalman, mai 2013.
Fotod: Andres Kalman, mai 2013.

Üritusest ilmus artikkel ajalehes "Virumaa Teataja" 17.05.2003. Siit saame teada:

  • Metskonnas toimus metsaistutuspäev (nii nagu 75 aastat tagasi), kus osales ka keskkonnaminister Villu Reiljan ja Kadrina Keskkooli õpilased ja Pärnu üksiku jalaväepataljoni ajateenijad.
  • Mälestustahvli avasid Loobu endised ja praegused metsaülemad.
  • Arutlusel olid paljuski samad teemad, mis 75 aastat tagasi: Eesti metsade seis, riiklik metsapoliitika, suur üleraie ja liiga vähe uusi istandusi.
  • 16. mail 1928 kuulutas riigivanem Jaan Tõnisson välja esimese metsapäeva Eesti Vabariigis. Eeskuju võeti Ameerika Ühendriikidest, kus selliseid päevi on korraldatud juba aastast 1874. Sarnaseid päevi korraldati ka teistes riikides. Eestis oli metsapäevade eestvedaja Eesti Metsateenijate Ühing ja Loobu osakonna esimees Ferdinand Sikka.

Loobu metskonnast on juttu ajalehes "Punane Virumaa" 10.12.1940 ja 29.03.1941 - tublidest metsatöölistest. 

Kunda metsapäeva puuskulptuurist vaata http://www.monument.ee/viru-nigula-vald/kunda-metsapealinn

Ka nõukogude ajal korraldati igal kevadel metsapäevi. Koolinoorte ja asutuste töötajate kaasamisega istutati uut metsa, ilupuid ja põõsaid, tehti hooldustöid, rajati uusi parke, toimusid loengud ja vestlused. Mõned näited artiklitest ajalehes "Punane Virumaa": 

  • 17.05.1941 - kevadel on üks kuu nn metsakuu, millal koolid, organisatsioonid, käitised, kolhoosid, sovhoosid jne teostavad mitmesuguseid metsanduslikke üritusi, peamiselt uue metsa rajamist ja puude istutamist linnade, tööstuspiirkondade, käitiste ja ühiskondlike hoonete ümbrusse ning ebatootvatele aladele. Põhjalik ülevaade ja juhend.  
  • 17.05.1941 - 2 - pühapäeval, 18. mail toimub üleriigiline metsapäev. Kõik on oodatud osalema. Palermos toimub näidistööd. 
  • 20.05.1941 - kokkuvõte Palermo metsa toimunud metsaistutamise hoogtööst. Külma ilma tõttu oli osalejaid vähe. 

"Punane Täht" 9.05.1957 - metsapäevad on tulekul. Eesseisvad tööülesanded. 

 

Läsna rahvamajal on veel kaks mälestustahvlit:

Foto: Heiki Koov, september 2010.   Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto. Heiki Koov, september 2010. Foto. Heiki Koov, august 2007.