Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Foto: Heiki Koov, september 2010.   Foto: Heiki Koov, september 2010.

Loobu koolile on pühendatud kaks mälestustahvlit. Need asuvad erinevate majade küljes (vahemaa pool kilomeetrit):

 • Vasakpoolne tahvel avati 16. juunil 1990 ja on kinnitatud hoonele, kus kool asus aastatel 1850-1970.
 • Parempoolne tahvel avati 3. juunil 1995 Läsna rahvamaja hoonel. Seda tahvlit ei ole päris õige nimetada mälestustahvliks. Avamise hetkel oli see eelkõige mõeldud siin asuva kooli nimetahvlina (kool töötas 1990 ... Kadrina Keskkooli filiaalina).

Loobu Algkool Aaspere vald, RM F 105:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1300403.
Loobu Algkool Aaspere vald, RM F 105:16, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1300403.

 Loobu algkool Aaspere vallas, RM F 105:229, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1312505.
Loobu algkool Aaspere vallas, RM F 105:229, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1312505.

Kas siin on vasakpoolne maja sama, mis ülemisel fotol ja parempoolne majaosa on juurde ehitatud?

Mälestustahvliga senduvalt ilmus ajalehes "Viru Sõna" kaks artiklit: 31.05.1990 loos on juttu peatselt saabuvast kooli 140. aastapäeva tähistamisest (kavas on ka mälestustahvli avamine). 26.06.1990 artiklis on juttu toimunud juubeliüritusest. Siit saame teada:

 • Õpetajaid osales avamisüritusel vähe (ainult pr. Velling, Kiviperk ja Sarapuu), õpilasi oli umbes 85.
 • Avamisüritus algas Läsna rahvamaja juures, kus hoonele heisati rahvuslipp G. Suitsu luuletuse "Tõsta lipp" saatel (esitas pr. M. Joosani).
 • Lühikese avasõna ütles 1938.a. kooli lõpetanud H. Sammelselg.
 • Rongkäigus suunduti pool kilomeetrit eemal asuva koolimaja juurde.
 • Mälestustahvlilt eemaldasid katte õpetaja pr. Velling ja kunagine õpilane hr. M. Epner (tema on ka mälestustahvli autor).
 • Mindi tagasi rahvamajja.
 • Pr. Kivibergi koostatud kava järgi meenutati kooliaega. Kaastegevad olid paljud õpilased.
 • Kohalviibijad olid pahased, et Ilumäe kolhoosi esimees müüs koolimaja erakätesse, sest nüüd on jälle koolimaja väga vaja.
 • Kokkutuleku lõppsõna ütles Kadrina külanõukogu esimees hr. Stern.
 • Õhtul esitas Läsna näitering rahvamajas P. Kilgase komöödia "Vesiroos".
 • Tantsiti akordioni saatel.

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Artiklis "Virumaa Teataja" 16.05.1995 on eelteade 3. juunil 1995 toimuvast kokkutulekust, mille raames tähistatakse 145 aastat Loobu algkooli esmakordsest avamisest, 70 aastat Läsna rahvamaja (seltsimaja) valmimisest-avamisest ja 5 aastat Kadrina Keskkooli filiaalina Loobu algkooli taasavamisest Läsna rahvamajas. Ajalehe "Virumaa Teataja" 10.07.1995 ilmunud artiklis on sündmusest juttu:

 • Kella üheks päeval oli ennast registreerinud üle 120 osavõtja.
 • Avasõnad ütles (Loobu kooli 1938.a. lõpetanud) H. Sammelselg.
 • Mälestatakse viimase viie aasta jooksul manalasse lahkunuid, kes  on kunagi käinud Loobu algkoolis või tegutsenud rahvamajas. 
 • Läsna seltsimaja juubeliplaadilt eemaldab katte Loobu metsaülem Eerik Väärtnõu ja Loobu kooli nimeplaadilt õpetaja-juhataja Ülle Tamm.

Foto: Heiki Koov, august 2007. Foto: Heiki Koov, september 2010.

(Vaata pilte Läsna seltsimajast ja selle mälestustahvlist http://www.monument.ee/kadrina-vald/lasna-seltsimaja).

 • Tervitajate ja kingituste tegijate seas on Kadrina Keskkooli, Kadrina vallavalitsuse ja Loobu metskonna esindajad, ka kunagise Loobu algkooli juhataja pr. Karrik, sama kooli lõpetanud hr. Lehtla jt.
 • Pärast avamisstseremooniat siirdutakse saali kuulama-vaatama Kadrina ja Loobu õpilaste ühist kava.
 • Esinevad kadrina rahvamaja taidlejad. Pr. Kiviperk tutvustas kodu-uurija pr. kaljuvee koostatud Läsna seltsimaja ajalugu.
 • Loobu kooli viieaastasest tegevusest rääkis kooli õpetaja-juhataja Ülle Tamm.
 • USA-s elav apteekri tütar Meeta Mutra rääkis elust võõrsil.
 • Esinesid Läsna seltsimaja isetegevuslased.
 • Albu rahvamaja näitering esitas komöödia "Naised kosjas".
 • Peoõhtu lõpuks esines tantsuks Lahemaa rahvapilliorkester

 Kooli kokkutulekuid on toimunud hiljemgi, näiteks 8. juulil 2000

 • 14.06.2000 - tulekul on kooli 150. aastapäeva tähistamise üritus. 
 • 26.05.2005 - tulekul on kooli 155. aastapäeva (ja rahvamaja 85. aastapäeva) kokkutulek. 
 • 2.08.2008 - peeti külapäeva ja tähistati kooli lõpetamise 50. aastapäeva (?). Ülevaade üritusest, endiste õpilaste mälestused. 

Läsna seltsimajal on veel kolmaski mälestustahvel - see on pühendatud siin 16.05.1928 toimunud esimese metsapäeva kõnekoosolekule, http://www.monument.ee/kadrina-vald/lasna-metsapaev. See tahvel avati 16. mail 2003.

Foto: Heiki Koov, august 2007.  Foto: Heiki Koov, august 2007.