Prindi

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel avati ...suvel 2001. Tahvli avasid kolmandasse klassi minev Liis ja viiendasse klassi minev Liina Klammer.

Avamise fotod ja ülevaade avamisüritusest?

Eriti põhjalik ülevaade Viru-Jaagupi koolist veebis avaldatud brošüüris "Viru-Jaagupi koolilugu", https://www.vinnivald.ee/documents/1431677/2196217/Viru-Jaagupi+kool.pdf/3b71f95e-cf0f-4812-a625-725bd6ea0a22. Koolimaja saamislugu ja selle esimest juhatajat on siin kirjeldatud järgmiselt: 

"Viru-Jaagupi Noorsoo Kasvatuse Seltsi Kool avati esialgu endises Kehalas kõrtsis 1.septembril 1907.a.ühe klassiga.

Uue koolimaja ehitusraha saamiseks koguti annetusi kogu kihelkonnast, pandi toime näitusmüüke ja loteriisid ning korraldati pidusid. Koolimaja projekti valmistas esimene koolijuhataja Julius Kalkun.

1908.aasta kevadel pandi pidulikult nurgakivi ja maja valmis 1908 oktoobri lõpus.

Raskustest hoolimata ehitati suur kahekordne kivihoone küllaltki lühikese ajaga - poole aasta jooksul. Ümbruskonna inimesed aitasid materjali tasuta veoga. ”Koorem koorma järele veeti elanikkude poolt suure ja ruumika koolimaja ehitamiseks materjalid kokku, ilma et keegi selle eest tasu oleks küsinud” kirjutati 19.06.1928. aasta ”Virulases”.

Koolimaja valmimisega täitus ümbruskonna inimeste suur soov, mille väljendas Jaan Metsik: ”Annaks taevas ,et mõnigi Viru-Jaagupi kihelkonna mees ehk poisijõmpsikas võiks öelda: ”Mul on tee hariduse allikate juurde lahti, mul pole tarvis iga mehe ees hariduse pärast punastada.”

Kool kujunes 3-klassiliseks kõrgemaks algkooliks. Koolimaja oli ruumikas kolmeklassilise kooli jaoks. Kolm klassiruumi asusid II korrusel; samas olid ka poiste magamistuba (praegune saal), riietehoid ning õpetaja elutuba. Koolimaja I korrusel asusid klassijuhataja jaoks ruumikas 3-toaline korter, kooli kantselei, tuba ühele õpetajale, tütarlaste magamistuba, köök ning sahvrid.

Õpetajatele maksti palgaks 300-400 rubla, koolijuhatajale 500-600 rubla. Lisaks sellele prii küte ja valgustus. Anti kasutada aiamaa.

Esimeseks koolijuhatajaks sai Julius-Osvald Kalkun-Kaljuvee (1869-1940), kes sai tuntuks mitmekülgse tegevuse kaudu: õpetaja, õpikute autor, teadlane. Ta jõudis R.Meieryst varem Kaali kraatri meteoriitse tekke oletuseni. Õpetaja Kaljuvee oli ka muusikamees-koorijuht, juhatades Viru-Jaagupis asutatud laulukoori, laulis ise Eesti Meeskooris ja oli viimase auliige."

 

Viru-Jaagupi koolist on aja jooksul ilmunud maakonnalehes "Punane Täht" mitmeid artikleid:

"Virumaa Teataja" artiklid: 

Virumaa Teataja, 23.01.2008.

 

Viru-Jaagupist raamat - "Viru-Jaagupi läbi aegade" (Vinni Vallavalitsus 2004, autorid Aliise ja Taavi Vaasma).

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.