Prindi

Foto: Vinni NST arhiiv.

Foto: Vinni NST arhiiv.

 

Esimesed neli vaskplaati fašismiohvrite nimedega kinnitati Tööpunalipu ordeniga NLKP XXV kongressi nimelise Vinni Näidissovhoostehnikumi ametiühingu klubis asunud mälestusstendile 27. oktoobril 1984. Täiendavalt avati nimeplaate 4. mail 1985, novembris 1985 (?) ja 22. mail 1987. Stend hävines 90-ndate alguses.

 

Uus klubi Vinnis. RM F 893:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660740.

Uus klubi Vinnis. RM F 893:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1660740.

 

Nimekiri koostati Vinni NST territooriumilt pärit isikutest, kes hukkusid aastatel 1941-1945. Muidugi siin olid ainult need tegelased, keda tol ajal peeti n-ö nõukogude võimu eest hukkunuteks. Mälestusstendil olnud mitmed nimed peaksid olema ka Viru-Jaagupis asuval leinamüüril, http://www.monument.ee/vinni-vald/viru-jaagupi-leinamuur.


Esimesed neli nimeplaati avati 27. oktoobril 1984. Sellel kuupäeval tähistati Vinni sovhoosi tegevuse taasalustamise ja Eesti NSV fašismist vabastamise 40. aastapäeva. 

Pioneerid ja Tartu hävituspataljoni võitlejad Johannes Kallaste haual (Rakveres Lilleoru tee ääres asuval kalmistul). Vinni NST arhiiv.

Pioneerid ja Tartu hävituspataljoni võitlejad Johannes Kallaste haual (Rakveres Lilleoru tee ääres asuval kalmistul). Vinni NST arhiiv.

 

Kas see on Johannes Kallaste ümberlükatud hauaplaat (Rakveres Lilleoru tee ääres asuval kalmistul)? Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Kas see on Johannes Kallaste ümberlükatud hauaplaat (Rakveres Lilleoru tee ääres asuval kalmistul)?

 

Ürituse toimumise kava:

Osalejad: kutsutud külalised, langenute omaksed, Viru-Jaagupi 8-klassilise Kooli pioneerid.

 

Foto: Vinni NST arhiiv.

Foto: Vinni NST arhiiv.4. mail 1985 toimus teine mälestustahvlite avamine. See oli pühendatud Suures Isamaasõja saavutatud suure võidu 40. aastapäevale. Seekord avati palju uusi nimetahvleid, sest hukkunute väljaselgitamisega tegelesid nüüd ka Viru-Jaagupi 8-klassilise Kooli jäljekütid õpetaja Aliise Vaasma juhendamisel. Otsingutes osalesid ka Vinni NST töötajad jt huvilised ("Punane Täht" 18.05.1985).

Osvald ja Konstantin Põiklikust ja nende isast ja õdedest on juttu artiklis "Punane Täht" 15.09.1987.

Kulina noorsooühingu (Ü.E.N.Ü.) liikmed. Esireas: vasakult esimene Osvald Põiklik. Paremalt esimene Hans Kuriks. Vinni NST arhiiv.

Kulina noorsooühingu (Ü.E.N.Ü.) liikmed. Esireas: vasakult esimene Osvald Põiklik. Paremalt esimene Hans Kuriks. Vinni NST arhiiv.

 

Osvald Põiklik, RM F 1337:65, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1372326. 

Osvald Põiklik, RM F 1337:65, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1372326.

 

Avamisüritus:

Foto: Vinni NST arhiiv. Foto: Vinni NST arhiiv.

Foto: Vinni NST arhiiv. Foto: Vinni NST arhiiv.

Foto: Vinni NST arhiiv.

Fotod: Vinni NST arhiiv.Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 68. aastapäeva eel (nov 1985?) lisati uusi nimetahvleid ("Punane Täht" 13.01.1987):

 

Neljas tahvlite avamine toimus 22. mail 1987. See toimus Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 70. aastapäevale pühendatud kodu-uurimisalase päeva "Kedagi pole unustatud, midagi ei unustata" ürituse raames (päevakava). Samal päeval avati ka Puka metsas mälestuskivi Hans Kuriksile ja Johannes Täksile (http://www.monument.ee/vinni-vald/puka-hans-kuriks-ja-johannes-taks). Lisatahvlite ja mälestuskivi avamisest on juttu ajalehes "Punane Täht" 2.06.1987 (siin on ka avamise foto).

 

Avati kaks uut nimetahvlit:

Mälestustahvlite avamisel kõneles August Kondoja. Külalistena osalesid üritusel hukkunute omaksed, sõbrad, tuttavad. Vabariiklikust Rahukaitsekomiteest osales üritusel komitee esimehe asetäitja Meta Vannas. Samuti on kohal Virumaa komsomoliveteran Tamara Stepanova.

 

Kokku oli stendil 28 nimeplaati.

 

Nõukogude võimu kokku varisedes paigutati mälestusstend klubihoone laoruumi. Kuna laoruumi katus sadas läbi, siis hävines suur osa Vinni NST arhiivist.

 

Kulina noorsooühingu  (Ü.E.N.Ü.) liikmed. Esireas: vasakult esimene Osvald Põiklik. Paremalt esimene Hans Kuriks.