Prindi

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestuskivi avati 6. juunil 1991. See toimus ürituste "Virulaste päevad 1991" raames.

 

Kiviga tähistatakse siin asunud koolimaja asukohta. Tammiku kool (kui asutus) tegutses ka aastatel 1932 - 1969. Selleks ehitati uus koolimaja siit mõned kilomeetrid Roela poole (tänase Obja küla territooriumil).

 

Kooli ajaloost on kirjutatud raamatus "Kus küngas, seal küla" (Vinni 1998). Eriti põhjaliku ülevaate saab aga kivi avamisel esinenud Ain Juhkami ettekandest (ca 8mb). 

Tammiku kool 25.05.1928. a. Erakogu.
Tammiku kool 25.05.1928. a. Erakogu.

 

Uus Tammiku koolimaja Obja külas

Komisjoni liikmed olid (kes-kus on fotol???) haridusosakonna juhataja E. Rosenberg, koolinõunik M. Meos, vallavanem M. Soone, vallasekretär J. Ment, hoolekogu liikmed Jaan Soone ja Mihkel Käba. RM F 1188, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1538737.
Komisjoni liikmed olid (kes-kus on fotol???) haridusosakonna juhataja E. Rosenberg, koolinõunik M. Meos, vallavanem M. Soone, vallasekretär J. Ment, hoolekogu liikmed Jaan Soone ja Mihkel Käba. RM F 1188, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1538737.

 

Foto: Tammiku algkooli maja, foto on tehtud umbes aastal 1950. Roela lasteaia arhiiv.
Foto: Tammiku algkooli maja, foto on tehtud umbes aastal 1950. Roela lasteaia arhiiv.

 

RM F 105:339, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328059.
RM F 105:339, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328059.

 

RM F 105:340, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328567.
RM F 105:340, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328567.

 

Artiklid ajalehtedest "Viru Sõna" ja "Punane Täht": 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Taastamistööde käigus muudeti hoone välisilmet. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Taastamistööde käigus muudeti hoone välisilmet. Vaata ka http://www.monument.ee/vinni-vald/obja-imbi-valgemae.

 

 

Mälestuskivi avamine

Mälestuskivi avamine vana koolimaja asukohas toimus  ülemaailmsete virulaste päevade raames peetud Roela kodukandinädalal. 6. juunil 1991 oli kuulutatud kooli päevaks (kutse). Päev algas mälestuskivi avamisega Tammiku koolile. Roela koolis oli avatud õpilastööde näitus ja vaadata sai ka õpilaste esinemisi. Õhtu jätkus vilistlasballiga. Üritusest on juttu "Viru Sõna" 18.05.1991 (eelteade), 2.07.1991 (kokkuvõte Roela kodukandinädalast), 31.08.1991 (kokkuvõte virulaste päevadest).

 

Asser Tralla fotod mälestuskivi avamisest:

Foto: A. Tralla
Katte eemaldasid kooli vilistlased Linda Nirgi ja Hermilde Linno.

 

Foto: A. Tralla
Lilled endisele õpetajale A. Allikale viivad Jana Kiili ja Merike Mägedi. (kas lilled viidi kalmistule?)

 

Foto: A. Tralla
Lilled endistele õpetajatele Angerjärvele ja Nurgale viivad Hermilde Linno ja Endla Neelokse. (kas lilled viidi kalmistule?)

 

Foto: A. Tralla
Nemad on õppinud siin koolis. Sama foto on ka ajalehes "Viru Sõna" 15.06.1991

 

Foto: A. Tralla
Tamme istutavad kooli vilistlased Hilda Eliste, Arnold Vahi ja Arnold Nirgi.

 

Foto: A. Tralla
Kooli ajaloost andis ülevaate Ain Juhkami (kus kohas - klubis, koolis?).

 

 

Fotod 2010: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.