Prindi

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Mälestuskivi Roela kooli endises asukohas avati 4. juunil 1994.

Roela kooli ajaloost on juttu kooli veebilehel http://www.roela.edu.ee/yld/kooli-kroonika. Mõned olulisemad faktid koos viidetega ajaleheartiklitele:

Roela kool 1915. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.   
Roela kool 1915. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

Roela algkool. RM F 105:132, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305195.
Roela algkool. RM F 105:132, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1305195.

 

Roela algkool. RM F 105:338, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328050.
Roela algkool. RM F 105:338, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1328050.

Roela kool u. aastal 1950. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.
Roela kool u. aastal 1950. Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

Järgnevad artiklid on ajalehest "Punane Täht":

Foto: Heiki Koov, august 2010. Foto: Heiki Koov, august 2010.

Foto: Heiki Koov, august 2010.

 
Ajaleheartikleid koolist, näiteks: "Viru Sõna" 29.10.1992 (pikaaegsest õpetajast Helgi Moorist), "Virumaa Teataja" 20.11.1999 (20 aastat Roela uut koolimaja), 20.11.1999 (igasugu fakte koolist), 30.06.2017 (koolimaja saab soojapidavamaks).

 

Kooli ja Ferdinand von Wrangelli seostest on juttu veebilehel http://www.monument.ee/vinni-vald/roela-ferdinand-von-wrangell.

 

4. juunil 1994 tähistati Roela kooli 150. aastapäeva. Juubeliürituste raames avati mälestuskivi kohas, kus Roela kool asus aastatel 1900 kuni 1968. Ajalehe "Virumaa Teataja" 9.06.1994 andmetel toimus mälestuskivi avamine järgmiselt:

Foto: Asser Tralla. Vasakult teine endine õpetaja Hannela Mosin (Viira), kuues endine direktor Jakob Kiik, üheksas endine õpetaja Saara Golomb ja kümnes endine direktor Ervin Kukk. Kes on ülejäänud? Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.  Foto: Asser Tralla. Nemad olid siin majas kunagi õpetajad, vasakult: Mall Moor (lisaks õpetajaametile oli ka 1950-date lõpus ja 60-date aastate alguses pioneerijuht), Hannela Mosin (Viira), Neida Jalakas (matemaatikaõpetaja), Boris Kivik (eesti ja saksa keele õpetaja), Jakob Kiik, Helgi Moor (algklasside õpetaja), Maret Tralla, Saara Golomb, endine direktor Ervin Kukk ja Milvi Klei (algklasside õpetaja). Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.
Foto: Asser Tralla. Nemad olid siin majas kunagi õpetajad, vasakult: Mall Moor (lisaks õpetajaametile oli ka 1950-ndate lõpus ja 60-date aastate alguses pioneerijuht), Hannela Mosin (Viira), Neida Jalakas (matemaatikaõpetaja), Boris Kivik (eesti ja saksa keele õpetaja), Jakob Kiik, Helgi Moor (algklasside õpetaja), Maret Tralla, Saara Golomb, endine direktor Ervin Kukk ja Milvi Klei (algklasside õpetaja). Ferdinand von Wrangelli nimelise Roela Lasteaed-Põhikooli arhiiv.

 

Tänased fotod: 

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010. Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.