Prindi

Pooleli! Vaja uuemad fotod!

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Mälestusmärk püstitati Struve heade sõprade Friedrich Lütke ja Ferdinand Wrangelli poolt 1849. 

Helmut Joonuksi koostatud raamatus "Pedja jõgi" on kirjas nii: "Avanduse küla ja Simuna aleviku vahel on lõuna pool maanteed lagedal põllul 1,2 m kõrgune punakashall kivisammas. Aastatel 1816-1855 teostati rahvusvahelise kuulsusega astronoomi ja geodeedi, Tartu ning Pulkovo observatooriumi asutaja Fr. G. W. Struve juhtimisel meridiaanekaare mõõtmist, mille eesmärgiks oli maakera ümbermõõdu ja kuju täpne kindlaksmääramine. Sel otstarbel kaeti ulatuslik maa-ala Lapimaalt kuni Doonauni tiheda triangulatsioonitornide võrguga. 1827. aastal mõõtis Struve Simuna lähedal tasasel maa-alal 4,5 km pikkuse baasise, mille üks lõpp-punkt oli Võivere tuuleveski õuel ja teine kohal, kuhu 1849.a. püstitati nimetatud mälestusmärk."

Mälestusmärk on riikliku kaitse all http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=5753.

Baasise teine lõpp-punkt asub Võivere tuuleveski õuel (http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski, https://www.facebook.com/Mittetulundus%C3%BChing-V%C3%B5ivere-Tuuleveski-132009123523408/).  

Meridiaanikaare mõõtmisest on juttu: http://et.wikipedia.org/wiki/Struve_geodeetiline_kaar 

Friedrich Georg Wilhelm Struvest loe http://et.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Georg_Wilhelm_Struve

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja": 

Virumaa Teataja, 19.08.2017

Algselt oli siin vähema jutuga infotahvel. 

Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Nüüd on põhjalikum info. 

Foto: Heiki Koov, september 2010.   Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, september 2010.  Foto: Heiki Koov, september 2010.

 

Võivere tuuleveski on nüüdseks korrastatud ja sealne otspunkt kenasti tähistatud, 

Foto: http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski
http://www.visitpandivere.ee/vaatamisvaarsused/92-voivere-tuuleveski 

Varasemad fotod Võivere otsapunktist ja tuulikust: 

Foto: Heiki Koov, mai 2007.  Foto: Heiki Koov, mai 2007.

? ?