Prindi

Pooleli!

Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Mälestuskivi avati 26. mail 1990.

Simuna kooli veebilehel http://www.simunakool.ee/index.php/home/ajalugu on juttu siinsete koolide ajaloost, põhjalikumalt aga Simunas asuvast koolist:

Simuna kandi ajalooga on tegelenud tuntud kodu-uurija Heino Ross, kes arhiivimaterjalide põhjal on tõestanud, et kooliharidust anti Simuna kihelkonnakoolis (tol ajal Katkuküla kool) juba 1690. aastal. Tema poolt kogutud andmetel, mis on kogutud kooli kroonikasse, põhinebki järgnev tagasivaade kooli ajaloole. Kooli asutajaks oli pastor Schvieger, esimeseks köstriks aga tõenäoliselt Elias Reinhold. 1698. aasta visitatsioonis märgitakse ära laste head lugemisoskust. 1754. aastal mainitakse köstrina Andreas Jecki, tema järglasena Otto Steini. 1786.a. paiku kooli töö seiskub mõneks ajaks, kuid sel perioodil luuakse kihelkonda mitmed külakoolid. Esimese külakoolina asutati 1756.a. Lasinurme, siis 1786.a. Padu, Salutaguse, Muuga, Paasvere, Salla, Selli, Tammiku, Käru, Kissa, Rahkla, Rakke, 1787.a. Koila, Sootiigi, Hirla, Kurtna koolid.

Tuntud koolimehe Villem Normanni (1812-1906) tegevus algas 1832.a. mil ta tuli kihelkonnakooli köstriks. Tema ajal sai kool 1836.a. uuesti ametliku kinnituse ja töötas pidevalt 52 aastat. Selle ajaga andis kool täiendava hariduse 563 õpilasele, kellest 99 sai koolmeistriks. V. Normann oli ka kirjamees ja õpikute autor, Simuna esimese talurahva laulukoori looja 1832.aastal. Tema eestvedamisel luuakse veel 6 külakooli: 1837.a. Rohu ja Venevere, 1838.a. Avanduse ja Edru, 1852.a. Mõisamaa, 1884.a. Nadalama. Seega tekkis kihelkonda 22 kooli. Normanni kool lõpetas tegevuse 1886.a.venestussurve tõttu.

Järgmiseks koolielu edasiarendajaks oli Noorsoo Kasvatuse Selts, kelle majandamisel alustas Simunas tegevust kõrgem kool 1907.a. Mihkel Leesmanni majas Juhan Juksare juhatamisel. Selle kooli lõpetanu võis töötada vallakooli õpetajana või vallakirjutajana ning valdas vene ja saksa keelt. Noorsoo Kasvatuse Seltsi poolt ehitati ka 1908.a. koolimaja, kus toimus pidevalt õppetöö kuni 1997. aastani.

 

Mälestuskivi asubki kohas, kus kunagi asus Katkuküla kool. Kivi tagaküljel on kõikide ülejäänud 24 kooli nimed ja tegutsemise aastad, millised kunagi Simuna kihelkonnas on olnud. Kivi avamine toimus 26. mail 1990, kui tähistati 300 aasta möödumist siinse paikkonna koolihariduse algusest. Mälestuskivi ja selle ümbruse kavandas ja teostas Simuna kooli 1947. a lõpetanu Rein Rääk. Mälestuskivi ümber istutati iga kooli auks puu (millal istutati- kas enne avamist, avamisürituse ajal?).

 

"Simuna kool 300" ürituste eelteade "Viru Sõna" 22.05.1990, ülevaade toimunud juubeliüritusest "Viru Sõna" 12.06.1990.

Simuna koolide ajaloost: "Viru Sõna" 11.07.1989.

"Virumaa Teataja" 23.05.2015 artiklis antakse teada, et tulekul on Simuna hariduselu 325. aastapäeva kokkutulek. Lühiülevaade siinse koha hariduse ajaloost. 

 

Vaata ka http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/simuna-katkukula-kool-koolis ja http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/simuna-wilhelm-normann

Foto: Heiki Koov, august 2008. Foto: Heiki Koov, september 2010.

 

Fotod 2010-2015: 

 

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Foto: Heiki Koov, september 2010. Foto: Heiki Koov, september 2010.

Foto: Heiki Koov, mai 2007. Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Foto: Heiki Koov, mai 2007.

Foto: Heiki Koov, juuli 2015.  Foto: Heiki Koov, juuli 2015.