Prindi

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel Kiltsi mõisas avati ..... Kas võis olla aastal 1965? Kas mälestustahvel on nüüd juba mitmeid aastaid laos hoiul? 

Krusensternist, Kiltsi mõisast ja siin asuvast koolist on palju infot veebilehtedel, näiteks:  

Meresõitja Adam Johann von Krusensternist (19.11.1770 Hagudi mõis kuni 12. august 1846 Kiltsi mõis, maetud Tallinna Toomkirikusse) saab lugeda näiteks veebilehelt http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern.

http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG
http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG.

Eesti Post, 2003
Krusensternist anti välja mark aastal 2003. 

Eesti Post, 2005
Kiltsi mõisast anti välja postmark aastal 2005. 

1921. aasta sügisest tegutseb Kiltsi mõisas kool (tänase nimega Kiltsi Põhikool). Kooli veebileht - http://kiltsimois.ee/moisakool/

Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.
Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.

 

Artiklid ajalehest "Punane Täht":

 Punane Täht, 5.06.1980.

Artikkel ajalehes "Viru Sõna":

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

Vajalikud mälestustahvli avamise fotod, kutsed, avamise eelteated jms. Kas algselt asus mälestustahvel siseruumides? Fotol vasaku trepi juures seinal? Või kas varasemalt siin uksi ei olnudki? Aga millal tõsteti mälestustahvel välisseinale, peaukse kõrvale?

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

 

Foto: Heiki Koov, august 2007.
Suvel 2007 oli mälestustahvel mõisahoone peasissekäigust vasakul.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.
Oktoobris 2010 asus mälestustahvel kooli laoruumis. 

 

 

Krusensternile on pühendatud mälestuskivi Hagudi mõisas (avati 200. sünniaastapäeval) ja monument Peterburis (avati 100. sünniaastapäeval).

Krusenstern on ka ise vähemalt ühe monumendi loomise juures olnud.

Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.
Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.