Eesti monumentide e-kataloog

Est Rus Eng Ger Fra Spa Por Ita Swe Fin Lit Lat

Lääne-Virumaa kohad

Pooleli!

 Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Mälestustahvel Kiltsi mõisas avati 1965 või 1970. aastal. 

Vajalikud mälestustahvli avamise fotod, kutsed, avamise eelteated jms. 

Kas mälestustahvel on nüüd juba mitmeid aastaid laos hoiul? 

Muinsuskaitseameti arhiivis asuvates dokumentides on kirjas kaks mälestustahvli avamise aastaarvu: 1965 ja 1970. 

Muinsuskaitseameti arhiiv.

Muinsuskaitseameti arhiiv.

Kas algselt asus mälestustahvel siseruumides? Fotol vasaku trepi juures seinal? Või kas varasemalt siin uksi ei olnudki? Aga millal tõsteti mälestustahvel välisseinale, peaukse kõrvale? Kas siit võibki tulla erinevus aastaarvudes: 1965 avati hoones sees ja siis 1970 pandi mälestustahvel välisukse juurde?

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.

Nõukaajal võeti mälestustahvel kohaliku kaitse alla Rakvere rajooni TSN Täitevkomitee korraldusega nr 90-k, 25. aprillist 1969.a. Riikliku kaitse alla aasast 1974. 

Krusensternist, Kiltsi mõisast ja siin asuvast koolist on palju infot veebilehtedel, näiteks:  

Meresõitja Adam Johann von Krusensternist (19.11.1770 Hagudi mõis kuni 12. august 1846 Kiltsi mõis, maetud Tallinna Toomkirikusse) saab lugeda näiteks veebilehelt http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern.

http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG
http://et.wikipedia.org/wiki/Adam_Johann_von_Krusenstern#mediaviewer/Pilt:AJKrusenstern.JPG.

Eesti Post, 2003
Krusensternist anti välja postmark aastal 2003. 

Eesti Post, 2005
Kiltsi mõisast anti välja postmark aastal 2005. 

Krusensterni postmark
Postmark Tallinna Toomkool 700. 

Tallinn-Peterburi liinibuss. Foto. Heiki Koov, august 2015. v
Tallinn-Peterburi liinibuss. Foto: Heiki Koov, august 2015. 

1921. aasta sügisest tegutseb Kiltsi mõisas kool (tänase nimega Kiltsi Põhikool). Kooli veebileht - http://kiltsimois.ee/moisakool/

Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.
Koos koolilõpetajatega on fotole jäänud ka mälestustahvel. Kiltsi Põhikooli arhiiv.

Artiklid ajalehest "Punane Täht":

 Punane Täht, 5.06.1980.

Artikkel ajalehes "Viru Sõna":

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

 • 3.06.2000 - koolis on lahtiste uste päev. Kooli ajaloost. 
 • 23.05.2002 - Koolis tuleb Krusensternile pühendatud konverents, näitus laeva "Lennuk" ümbermaailmareisist, koolist, A. J. von Krusensterni nimelisest MTÜ-st (fondist). 
 • 1.06.2002 - kokkuvõte toimunud konverentsist. Laevade teema postmarkidel. 
 • 20.11.2002 - Eestis valminud ajalooline dokumentaalfilm "Spe fretus - lootusele tuginedes" räägib Krusensterni seiklusrikkast elust. 
 • 9.08.2003 - lossis toimus konverents "200 aastat admiral Adam Johann von Krusensterni ümbrmaailmareisi algusest". 
 • 10.08.2006 - Kiltsis on tulekul ajalookonverents, mis tähistab Vene ümbermaailmareisi lõpetamise 200. aastapäeva. üritused toimuvad ka Tallinnas. Koolist. 
 • 16.08.2006 - kokkuvõte toimunud konverentsist. Raamat Krusensterni suhetest Vene saadikuga Jaapanis. 
 • 19.12.2006 - Venemaal anti välja eriümbrik koos eritempli ja postmargiga seoses ümbermaailmareisi lõppemise 200. aastapäevaga. See on nüüd ka siinse muuseumi kogus. 
 • 6.06.2008 - järgneva kahe aasta jooksul renoveeritakse loss/kool 13 miljoni krooniga. 
 • 14.06.2008 - valmimas on dokumentaalfilm Krusensterni elust. 
 • 31.07.2008 - Krusensterni järeltulija Alexey von Krusenstern külastas Eestit. Tema sugulussidemetest, valmvast dokumentaalfilmist. 
 • 2.09.2008 - mõisas toimuvatest arheoloogilistest väljakaevamistest. 
 • 15.11.2008 - varsti on dokumentaalfilmi esilinastus. 
 • 16.07.2009 - mõisa rekonstrueerimise käigus leiti keldriseinal sajanditetagune grafiti, millel on Malta risti kõral kujutatud ka kunagist mõisasaksa. Mõisa pargi uuendamise vajadusest. 
 • 23.02.2010 - lossi põrandaparketi alt paljastusid ajaloolised kaardid (üle-eelmisest sajandist). Mõte on neid kaarte samas ruumis eksponeerima hakata. Veel ei ole teada kaartide olulisus. Foto. 
 • 20.03.2010 - Norra kontrollijad jäid lossi renoveerimisega rahule. 
 • 29.06.2010 - käesoleval aastal möödub 240 aastat Krusensterni sünnist ning lõpeb ka Kiltsi lossi ulatuslik rekonstrueerimine. Kavas on välja anda põhjalik raamat Kiltsi lossist ja tema omanikest ning korraldada rahvusvaheline konverents. 
 • 1.07.2010 - Kiltsi mõisa tuleb puutöötuba, kus turismi- ja teised huvilised võiksid juhendaja käe all teha puutööd ja korraldada loomelaagreid. 
 • 17.08.2010 - mõisate külastusmängu "Unustatud mõisad 2010" raames on Kiltsi lossi külastanud ligi 700 inimest. Lisaks veel loomelaagrites osalenud. Toimusid kontserdid. 
 • 7.09.2010 - Krusensterni kuuenda põlve järeltulija käis Kiltsi lossis. Tema elust ja tööst. 
 • 27.11.2010 - mõis on renoveritud ja sellel puhul toimub pidulik koosviibimine. Sellel aastal on mõisa külastanud üle 1000 inimese. Kool sai palju ruume korda. Töö käigus tuli välja palju üllatusi (näiteks maalingud, vanad kaardid). 
 • 7.01.2011 - Lääne-Virumaa keskraamatukogus on avatud kaks näitust, mis on pühendatud Krusensternile. 
 • 16.04.2011 - Kiltsi mõisas tehti filmivõtteid maadeavastajate filmi tarbeks. 
 • 29.04.2011 - Ants Hein koostas monograafia Kiltsi mõisast. 
 • 7.07.2011 - valminud on postkaardikomplekt renoveeritud Kiltsi mõisat - 10 postkaarti mõisa vaadetega. 
 • 27.04.2012 - alates suvest on Kiltsi loss turistidele avatud (nii iseseisvalt kui ka giidiga külastamiseks). Koostamisel on mõisakompleksi turismikontseptsioon. Mõtted on kaardilossist ja ka keldriruumide vaimudest, ka lossi arhitektuurse ajaloo tutvustamine. 
 • 16.05.2012 - mõisapargis algasid ulatuslikud korrastustööd (kõnnitee ehitamine, peamiste sissesõiduteede rajamise lõpetamine, murupindade taastamine). Mõisapark on loodus- ja muinsuskaitse all. Eesmärk on taastada Krusensterni aegne vabakujuline inglise stiilis park. 1930ndatel kujundati park kooliaiaks. Nõukogude ajal muudeti pargi üldist kompositsiooni ning suur rõhku pandi juurviljade ja puuviljade kasvatamisele. 
 • 9.06.2012 - Vene telekanal näitab dokumentaalfilmi "Krusensterni purjed".
 • 25.07.2013 - mõisa külastas ajaloolise laeva Krusenstern meeskond. Laeva ajaloost. Tulevasest konverentsist. Laevameeskonna ja Kiltsi põhikooli edasisest koostööst. Fotod laevameeskonnast mõisas. 
 • 1.08.2013 - mõisas toimub konverents, mis on pühendatud Vene impeeriumi esimese ümbermaailmareisi 210. aastapäevale. Konverentsi ettekannetst. 
 • 3.09.2013 - 210 aastat tagasi alanud Krusensterni ja aastatel 2005-2006 toimunud ümbermaailmareisi (laev Krusenstern) ülevaade. Krusensternist filmi teinud Olga Petrakovast.  
 • 16.07.2014 - vald soovib kujundada Kiltsi mõisakompleksi turismiobjektiks, kus on kesksel kohal kaartide ja nende ajaloo tutvustamine. Suvel teevad lossis ekskursioone õpilasgiidid. 
 • 17.10.2014 - Kiltsi mõisapargis tehakse järgmine aasta mitmeid korrastustöid. 
 • 20.01.2015 - Väike-Maarja valla alanud aasta suurematest investeeringuteks. Üks neist on Kiltsi kaardilossi ekspositsiooni kujundamine. 
 • 15.04.2015 - mõisa hakatakse kujundama kaardilossi ja selleks on välja kuulutatud hange Kiltsi mõisa peahoone arhitektuurlise siseprojekti ja näituseala graafilise kujunduse teostuseks. Projekti rahastamisest. 
 • 5.05.2015 - hange Kiltsi mõisa peahoone arhitektuurilise siseprojektile ja näituseala  graafilise kujundusele tunnistati nurjunuks. Kuulutati välja uus hange. 
 • 21.08.2015 - tulevase kaardilossi ekspositsiooni tutvustus. 
 • 3.03.2016 - mõis muutub varsti kaardilossiks. Valminud ja valmiva ekspositsiooni tutvustus. 
 • 20.01.2018 - Kiltsi mõisa oodatakse arutlema maailma kestliku arengu üle. 
 • 17.10.2020 - mõisas tähistati konverentsiga Krusensterni 250. sünniaastapäeva. Admirali elust. 

Kiltsi mõis (Ass), härrastemaja. V. - Maarja khk, ERM Fk 887:428, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/668110.
Kiltsi mõis (Ass), härrastemaja. V. - Maarja khk, ERM Fk 887:428, Eesti Rahva Muuseum, http://www.muis.ee/museaalview/668110

Kiltsi loss. Foto: Helmut Joonuks, 1957. RM F 81:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1991174.
Kiltsi loss. Foto: Helmut Joonuks, 1957. RM F 81:3, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/1991174

Kiltsi mõisa peahoone, eestvaade. Foto: Ene Altoa, 1980. EVM N 269:19, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2928246.
Kiltsi mõisa peahoone, eestvaade. Foto: Ene Altoa, 1980. EVM N 269:19, Eesti Vabaõhumuuseum SA, http://www.muis.ee/museaalview/2928246

 

Foto: Heiki Koov, august 2007.
Suvel 2007 oli mälestustahvel mõisahoone peasissekäigust vasakul.

Foto: Heiki Koov, oktoober 2010.
Oktoobris 2010 asus mälestustahvel kooli laoruumis. 

 

 

Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304 Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304
Kutse Krusensterni mälestustoa avamisele, RM _ 6189 Ar1 1317:10, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2993304

 

Krusensternile on pühendatud mälestuskivi Hagudi mõisas (avati 200. sünniaastapäeval) ja monument Peterburis (avati 100. sünniaastapäeval).

 

Foto: Heiki Koov, januar 2020.
Krusensterni Peterburi monumendi mudel meremuuseumis Paks Margareeta. 

 

Krusenstern on ka ise vähemalt ühe monumendi loomise juures olnud.

Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.
Detail Kiltsi mõisas asuvast näitusest, august 2007.