Prindi

 Suures Isamaasõjas langenute mälestussammas Rakveres Suvorovi Väljakul, RM F 91, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2023029.
Suures Isamaasõjas langenute mälestussammas Rakveres Suvorovi Väljakul. RM F 91, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/2023029.

Esialgne monument oli puust. Kas see püstitati siia kohe peale esimesi matmisi 1940?  Kas sõja ajal monument lõhuti või see püstitatigi alles peale sõda?

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Praegune monument avati 6.11.1951.

 

Monument asub Kastani puiestee ääres (teisel pood teed on Rakvere staadion ja spordihall). Nõukogude ajal kandis park algul 21. juuni väljaku (kas on ikka õige fakt?) ja hiljem Suvorovi väljaku ja Kastani puiestee Gagarini puiestee nime.

Eelkõige on monument tuntud, kui ausammas neile punasõduritele ja parteitöötajatele, kes hukkusid Teises maailmasõja ajal Rakveres ja lähimas ümbruses. Tegelikult on aga siia (väidetavalt) maetud ka varasematel aegadel hukkunud  punategelasi.

Nõukogudeaegse käsitluse sündmustest Rakveres septembris 1944 (punavägede sissetung) on kirjas näiteks raamatus "Vabastamislahingutes" ("Eesti Raamat, 1966, lk. 238-239) ja ajalehes "Punane Täht" 20.09.1975.  

Kaasaegne käsitlus sündmustest Rakveres 7. augustil 1941 (sakslaste saabumine) ja varasematel päevadel on ajalehes "Viru Sõna" 30.07.1991. Ajalehes "Virumaa Teataja" 3.08.2006 on juttu 6. augustil 1941 Karitsa ümbruses toimunud lahingust, mis avas sakslastele tee Rakverre. 

 

Kes on siia maetud

Nii nagu vennashaudadega sageli, ei ole ka siin täpselt teada, kui palju inimesi ja kes on hauda maetud. Vanadest ajalehtedest saab lugeda vähemalt kahest matmisest:

Monumendil on ka mitmed nimed (nt 305. lennuväediviisi meeskonnad), aga tõenäoliselt on nemad tegelikult maetud kuhugi mujale. Näiteks Krjuki ja Loktionovi kohta on Suures Isamaasõjas hukkunute andmebaasis (http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=9558991) kirjas, et nad jäid teadmata kadunuks 30.08.1944 (ei saabunud tagasi lahingulennult).

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  

Muinsuskaitseameti arhiivi andmetel: Eesti NSV sõjakomissariaadi andmetel on vennashauda maetud 9 sõdurit. Mälestussambal on jäädvustatud 11 nime, neist 5 sõjakomissariaadi nimestikus mitteleiduvat.

Raamatus "Rakvere" on lk 38 ja 39 juttu siia maetutest?

Rakvere II Keskkooli (vene kool) punased jäljekütid on püüdnud leida infot Rakvere vabastamisel hukkunud punaarmeelaste kohta. Ajalehes "Punane Täht" 23.05.1972 ja 18.05.1974 andmetel on kindlaks tehtud mitmed hukkunute nimed, neist neli on artiklis nimetatud: Komar, Tšistjakov, Otšerendjuk, Anatoli Gusjev.

Ajalehes "Punane Täht" 15.03.1975 on pikem jutt Nõukogude Liidu kangelasest Nikolai Klotškost, kes oli pommituslennukite grupi komandör. Tema juhtimisel pommiti ka Rakvere ja Tapa raudteejaama.  Kuigi tema jäi sõjas ellu, siis arvatavasti paljud temaga koos lennanud hukkusid.

 

Monumendi saamislugu

Vennashaua monumendi puhul on tegemist arhitekt Alar Kotli projekteeritud nn vennashaua tüüpmonumendiga. Sarnane monument on ka Narvas, Pikasillas ja Saaremaal Torgus. Kas ka Kingissepas Venemaal?   

Foto: Heiki Koov, juuni 2009. Foto: Heiki Koov, august 2010.  Torgu vennashaud, foto: Heiki Koov, mai 2014. Kingissepa vennashaud, Venemaa. Foto. Eesti Ajaloomuuseum ????

Narva vennashaud 

 Pikasilla vennashaud

Torgu vennashaud

Kingissepa vennashaud, Venemaal. Foto: Eesti Ajaloomuuseum???

 Arhitekt Kotli ei teinud mitte ainult Saaremaa dolomiidist ausamba joonise, vaid põhjalikult oli kavandatud ka ümbritsev park. Eesti Arhitektuurimuuseumis on alles pargi ja monumendi joonised. 

Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.
Eesti Arhitektuurimuuseumi kogu.

 

Väga võimalik, et Rakvere vennashaua monument oli maakonnas ainuke, kus suuremate ürituste puhul põles igavene tuli. 

 Foto: Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

 Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

 Muinsuskaitseameti arhiiv.
Muinsuskaitseameti arhiiv.

 

Monumendi avamine

Ajalehes "Punane Täht" 31.12.1950 kirjutab Rakvere Linna Täitevkomitee esimees Veera Kivistik suurtest ülesannetest aastaks 1951. Üheks eesmärgiks on püstitada vennashauale uus ja korralik ausammas (sellele artiklile viitab ka "Virumaa Teataja" 28.12.2000 artikkel "Virumaa Teataja 50 aastat tagasi"). Ajalehes "Punane Täht" 6.11.1951 antakse teada täna kell 17 algavast fašistide poolt mõrvatute kalmul mälestussamba avamisest. Ajalehes "Punane Täht" 10.11.1951 on ülevaade toimunud uue monumendi avamisest:

Ajalehes "Virumaa Teataja" 13.03.2006 teatab muuseumi vanemteadur Odette Kirss, et 1960. aastatel korraldas Nõukogude-aegne sõjakomissariaat sinna tahvlite paigaldamise, kuhu kanti n-ö Rakvere vabastajate nimed. Siia nad aga maetud ei ole.  

 

Üritused monumendi juures

Nõukogude ajal toimus monumendi juures mitmesuguseid üritusi. Eriti palju osavõtjaid oli muidugi Võidupüha (9. mail) tähistamisel. Siin toimusid ka paljud muud linna- ja rajooni suuremad rahvakogunemised: Suure Oktoobrirevolutsiooni, Nõukogude Armee aastapäeva, Võidupüha, rajooni ja linna vabastamise tähtpäeva, koolide pidulikud sündmused, laulupäevade ja muude ürituste tseremooniad.

Foto: arhiiv???
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Foto: arhiiv???
SA Virumaa Muuseumid.

 

Foto: arhiiv???
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

SA Virumaa Muuseumid.
SA Virumaa Muuseumid.

Mälestusmärk Rakveres, RM F 975:1, SA Virumaa Muuseumid, <a href=
Mälestusmärk Rakveres, RM F 975:1, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1663784.

Foto: arhiiv???
Foto:??

Mitmetes arhiivides on säilinud fotosid monumendi juures toimunud üritustelt. Ajalehes "Punane Täht" ja "Viru Sõna" avaldati mitmeid ürituste eelteateid ja kokkuvõtteid, näiteks:

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Vene Gümnaasiumi arhiiv.

1982, Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
1982, Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

 Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.
Rakvere Reaalgümnaasiumi arhiiv.

Mälestussammas Rakveres. Foto: Riho Lahi. RM F 191:51, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1982073.
Mälestussammas Rakveres. Foto: Riho Lahi. RM F 191:51, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1982073.

 Mälestussammas Rakveres, RM F 956:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1658647.
Mälestussammas Rakveres, RM F 956:6, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1658647.

Rakvere, mälestussammas nõukogude sõduritele, 1980. aastad. RM F 1329:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421186. 
Rakvere, mälestussammas nõukogude sõduritele, 1980. aastad. RM F 1329:2, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1421186.

Mälestusmärk Rakvere vennaskalmistul. , RM F 857:53, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1649734.
Mälestusmärk Rakvere vennaskalmistul. , RM F 857:53, SA Virumaa Muuseumid, http://www.muis.ee/museaalview/1649734.

Foto: arhiiv???
 ???

 

Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3410, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349780.  
Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3410, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349780

Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3411, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349781.    
Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3411, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349781.   

 Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3412, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349782.
Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3412, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349782.  

Foto: Enno Kapstas, vaade miitingule kogunenud asutuste esindajatele, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977,  RM Fn 1543:3414, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349784. 
Foto: Enno Kapstas, vaade miitingule kogunenud asutuste esindajatele, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977,  RM Fn 1543:3414, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349784.

Enno Kapstas, sõjaväelaste esindajad Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977,, RM Fn 1543:3415, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349785.
Foto: Enno Kapstas, sõjaväelaste esindajad, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3415, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349785.  

Foto: Enno Kapstas, asutuste esindajad lillekorve toomas, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3410, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349780.
Foto: Enno Kapstas, asutuste direktorid ja parteijuhid miitingul, Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva miiting vennaskalmistul, 3.11.1977, RM Fn 1543:3416, Virumaa Muuseumid SA, http://www.muis.ee/museaalview/2349786

 

Monument tänastes uudistes (artiklid ajalehest "Virumaa Teataja")

Rakvere vennashaua monumendiga seonduv on ka viimastel aastatel ületanud uudisekünnise. Uudised saab suures piires jagada mitmesse gruppi:

Virumaa Teataja, 13.09.2006.

Mälestusüritused 9. mail:

Virumaa Teataja, 12.05.2009.

Virumaa Teataja, 10.05.2014.

Virumaa Tataja, 10.05.2017

Virumaa Teataja, 10.05.2018

 

Monumendi rikkumised ja korrastamised: 

Virumaa teataja, 13.09.2006.

Virumaa Teataja, 12.05.2018

Virumaa Teataja, 12.12.2019

 Muud artiklid:  

 Fotod 2008-2010: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, aprill 2008.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 Foto: Heiki Koov, aprill 2008.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010. Foto: Heiki Koov, juuni 2010.  

 

Üks koduloouurija väidab, et vennashaua monument on asukohta vahetanud. Algselt oli see olnud Kastani puiesteest kaugemal ehk rohkem ringtee poole. Ma isiklikult kahtlen selles. On küll eemal trepiastmed, aga ma pole üldsegi kindel, et need astmed just monumendiga on seotud. 

Foto: Heiki Koov, august 2017.  Foto: Heiki Koov, august 2017.   

Foto: Heiki Koov, august 2017.