Prindi

Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Mälestustahvel Rakvere Internaatkoolile (praegusel Rakvere Ametikooli hoonel, Piiri 8) avati 1. juulil 2006. Avamine toimus kooli 50. juubeli tähistamise raames.

Kokkutuleku auks kirjutas Sulev Kool artikli ajalehte "Virumaa Teataja" 1.07.2006

Hea ülevaate kooli ja koolimaja ajaloost annab Harald Rahupõllu ettekanne (pdf) 2015. aastal toimunud konverentsil (pühendatud hoonete 100. aastapäevale). 

Avamisürituse fotod:

Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kooli lipu taha on end peitnud vilistlaskogu esimees Alex Trope.Lillekimbuga kunagise direktori Tiit Aruste selja taha on kogunenud iga lennu esindaja alates 1961.a. 1.lennust (järjekorras Sulev Põldoja, Tõnu Maripuu, Rein Reivelt. Volli Kalam, Rein Sillar, Arvo Tambur jt.
Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kooli lipu taha on end peitnud vilistlaskogu esimees Alex Trope. Lillekimbuga kunagise direktori Tiit Aruste selja taha on kogunenud iga lennu esindaja alates 1961.a. 1.lennust (järjekorras Sulev Põldoja, Tõnu Maripuu, Rein Reivelt. Volli Kalam, Rein Sillar, Arvo Tambur jt.

Foto: autor???  Mälestustustahvli avamine 1.06.2006.

Foto: ??? Õie???

Foto: autor???  Mälestustustahvli avamine 1.06.2006.

Foto: ??? Õie ???

Foto: Ene Kruusmaa, mälestustahvli avamine 1.06.2006. Kõneleb viimane direktor Tiit Aruste, lipuga kooli vilistlaskogu esimees Alex Trope.
 Foto: Ene Kruusmaa, mälestustahvli avamine 1.06.2006. Kõneleb viimane direktor Tiit Aruste, lipuga kooli vilistlaskogu esimees Alex Trope. 

Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kõigist 19-st lennust on üks esindaja.
Foto: Rein Laumets (RIK VI lend, 1966). Kõigist 19-st lennust on üks esindaja. 

Mälestustahvli avamise video (alates 19:35) https://www.facebook.com/video.php?v=578275752304368&set=o.553709148097857&type=2&theater.

Tahvli autor: Silver Ervart (?

Peale tahvlilt katte eemaldamist esines sõnavõtuga viimane direktor Tiit Aruste, kes meenutas lühidalt kahte eelmist direktorit ja rääkis pikemalt kooli likvideerimisest. 

Rakvere Internaatkooliks olnud hoone minevikust on juttu Rakvere Õpetajate seminari mälestuskivi tutvustuse juures, http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-opetajate-seminar.

Hästi palju huvitavat infomaterjali ja fotosid on veebilehtedel http://www.hot.ee/rakvereik/, http://web.zone.ee/rakvereik/ ja eriti palju (ja kogu aeg tuleb juurde) Facebooki lehel https://www.facebook.com/groups/RAKVEREIK/?fref=ts

Nõukogudeaegses maakonnaajalehes "Punane Täht" ilmus koolielu tutvustavaid artikleid üsna sageli. Suurtes piirides saab artikleid jagada kahte gruppi:

1. Ametlikumad artiklid:

2. Koolielu tutvustavad artiklid:

Ajalehes "Viru Sõna" 13.02.1993 oli artikkel toredatest juhtumistest koolis.

Artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":

Ajalehes "Punane Täht" 11.08.1979 on artikkel, milles teatatakse 1.09.1979 tööd alustavast Rakvere Sanatoorsest Metsakoolist. Kooli asukohaks on endine Rakvere Internaatkool. Artiklis on juttu kooli õppima asumise tingimustest.

Sanatoorne kool kuigi kaua ei tegutsenud. Juba 9.07.1981 lehes on artikkel Rakvere 38. Kutsekeskkooli loomisest. Tulevikus saavad siin väljaõppe mööblitislerid, lukksepaseadistajad, remondilukksepad, lukksepp-elektrikud, õmbleja-motoristid. Esimene vastuvõtt, kus õppima tulevad 8-klassilise haridusega noored, tuleb järgmise aasta sügisel. 1981 sügisel võetakse õppima ühe aastasele kursusele lukksepp-elektrikuid ja maalreid. Need õppijad on ka abiks kooli kordategemisel. Siin artiklis on ka juttu riigi suurtest plaanidest seoses kutseharidusega. 1.08.1981 - esimene õppima kutsumise reklaam (erialad, vajalikud dokumendid). 4.09.1982 - kool alustas tööd kutsekeskkoolina. Ülevaade esimesest koolipäevast.

 Vaja uuemaid fotosid. 

Foto: Heiki Koov, aprill 2007. Foto: Heiki Koov, aprill 2007.

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.

 

Pink paigutati koolimaja ette 31. juulil 2019 ja tahvlike kinnitati 17. augustil 2019 toimunud kooli kokkutulekul. Pingi mõtte algataja oli III lennu vilistlane Ants Parm. Kulud kaeti vilistlaste annetustest.  Fotode autor?

Foto: autor? Foto: autor?

Foto: autor? Foto: autor?

Foto: autor?

Fotod august 2021: 

Foto: Heiki Koov, august 2021.  Foto: Heiki Koov, august 2021.

Foto: Heiki Koov, august 2021.

 

Seonduvad monumendid: 

Foto: Heiki Koov, juuni 2010.   Foto: Heiki Koov, juuni 2010.