Prindi

Pooleli! Avamise fotod puudu!

Foto: Heiki Koov, august 2014

Rakvere Gümnaasiumi kunagisel koolihoonel Pikk tänav 29 avati mälestustahvel kooli 100. juubeli tähistamise raames 6. oktoobril 2012. 

Põhjalik ülevaade kooli ajaloost on veebilehel http://www.rakgym.edu.ee/koolist/vaade

Koolist on avaldatud maakonnaajalehes palju artikleid. Enamik neist kirjeldavad koolielu uues õppehoones (praeguses koolimajas), näiteks ajalehes "Punane Täht" 11.09.1962 on juttu õppe-tootmisruumide vajadusest või 5.10.1967 lehes on pikem jutt kooli ajaloost. 

a 
Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, EAM Fk 13110.36, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736628

Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, hoovipoolne vaade, EAM Fk 13110.37, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736629.
Rakvere Gümnaasium (Ühisgümnaasium): vana hoone Pikk tn 29, hoovipoolne vaade, EAM Fk 13110.37, Eesti Arhitektuurimuuseum, http://www.muis.ee/museaalview/3736629

Teemakohased artiklid ajalehes "Virumaa Teataja":  

2.10.2012

Virumaa Teataja, 2.10.2012

Virumaa Teataja, 6.10.2012

 

Virumaa Teataja, 31.08.2017

 

Fotod 2014: 

Foto: Heiki Koov, august 2014 Foto: Heiki Koov, august 2014

Foto: Heiki Koov, august 2014