Prindi

Nõukogudeaegses maakonnalehes "Punane Täht" oli põllumajandus väga oluliseks teemaks. Võib liialdamata öelda, et vähemalt pool ajalehe mahust oligi sellel teemal kirjutatud. Kirjutada oli kogu aeg millegist, mis seostus võitlusega suurte saakide nimel: ettevalmistused, külv, heinategu, saagi koristus, tööde lõpetamine, tehnika hooldustööd, kokkuvõtted, jälle ettevalmistused ... ja nii terve aasta ja ka järgmised aastad.

Põllumajandusele, metsandusele ja maaparandusele pühendatud Lääne-Virumaa monumendid (32 tk) on kokku kogutud lehele http://www.monument.ee/pollumajandus-mets-maa. Ka nende monumentide kirjelduste juues on hästi palju artikleid (mis on analoogsed siin esitatutele).

Jagasin põllumajandusega seonduvad artiklid kolme gruppi:

1. Kolhoosi- või sovhoosikorda ülistavad artiklid

Ma soovitan vaadata ka http://www.monument.ee/vaike-maarja-vald/aburi-kolhoos-uus-elu. Siin on juttu Väike-Maarja lähedal Aburis 2. aprillil 1948 asutatud Virumaa esimese kolhoosi mälestustahvlist. Suurem osa jutust ja paljud fotod on kolhoosi tegemiste kajastamisest tolleaegses ajakirjanduses. 

2. Rägavere sovhoosis toimuvast

Ma ei hakanud iga kolhoosi kohta materjale koguma. Tahan siinsete mõnede artiklitega näidata, kui omapärastel teemadel artikleid avaldati. Miks Rägavere sovhoos (asus Ulvis ja Põlulas)? Minu vanaisa oli seitsmekümnendatel aastatel sovhoosi peazootehnik ja praegugi on mul mitmeid tuttavaid, kes sealsete tegemiste vastu huvi tunnevad.

 

3. Kõik muud põllumajandusega seonduvad artiklid (eesrindlikkest töövõtest, uutest seadmetest, probleemidest jms ehk kõik ikka selleks, et saada suuremat saaki väiksemate kulutustega. Näiteid on nii Eestist kui ka teistest vennasvabariikidest.

Punane Täht, 23.05.1953.

Punane Täht, 10.07.1954.

Punane Täht, 20.11.1954.

Punane Täht, 19.05.1956.

Punane Täht, 10.08.1957.

Punane Täht, 8.12.1960.

Punane Täht, 17.10.1963.