Prindi

Peatükis "Kas monumendid?" on juttu probleemidest monumentide valikul siia e-kataloogi. Just kalmistutel asuvad mälestuskivid on sageli "piiripealsed" - mida neist võtta ja mida jätta? 

Järgnevalt hoopis mõned näited ajaleheartiklitest, millede sisu on kalmistute või matmistega seotud. 

Omapärane teade avaldati 16.03.1982 lehes pealkirjaga "Kalmistupäeva- ja matusekõnede võistlus". Konkursi korraldas EKP Rakvere Rajoonikomitee propaganda- ja agitatsiooniosakond ning rajooninõukogu täitevkomitee kultuuriosakond. Loe kindlasti seda artiklit. Võistlustööd pidi esitama 15. maiks, aga nähtavasti ei saabunud neid piisavalt palju. Igatahes 15.05.1982 lehes on teade, et võitlustööde esitamise tähtaega on pikendatud 1. juunini. Kahjuks hilisemates ajalehtede ma ei märganud kokkkuvõtet esitatud töödest või auhinnasaajate nimesid.

9.07.1987 - kalmistupühal käinud naisterahvas ei ole rahul sellega, et seal müüdi apelsine (defitsiitne kaup tekitas muidugi koheselt pika järjekorra). 

Lääne-Virumaal tuntud olnud matustel kõneleja Endel Räitsak kirjutab 11.09.1982 lehes leinakommetest ja nende kommete täitmisega kaasnevatest probleemidest. 

Maakonna kultuurimälestiste kaitse inspektor ja tuntud kodu-uurija Helmut Joonuks kirjutab samuti kalmistukultuurist mitu artiklit: