Prindi

Lääne-Virumaal on koolidele pühendatud ca 70 monumenti. Kui siia lisada veel koolides asuvad mälestustahvlid, mis on enamasti selles koolis õppinud või õpetanud inimestele, siis tuleb arv juba palju suurem. Mõnes kohas on mälestuskivi pühendatud nii koolile kui ka külale. Nii tuleb arvuks juba 100 ehk umbes veerand Lääne-Virumaa monumentidest.

 

Järgnev jutt on kirjutatud Lääne-Virumaa nõukaaegse ajalehe "Punane Täht" artiklite põhjal. Kogusin need artiklid, mis oma sõnumis tundusid erilised. Tegelikult on muidugi koolidega seonduvaid artikleid siin veebilehel kordades rohkem, aga need on esitatud konkreetsetele koolidele pühendatud monumentide juures. Näiteks Roela kooli (http://www.monument.ee/vinni-vald/roela-kool) mälestuskivi tutvustuse juures on 55 artiklit ja Rakvere Internaatkooli mälestustahvli (http://www.monument.ee/rakvere-linn/rakvere-internaatkool) kirjeldamisel on abiks 57 artiklit. Lisaks on veel mitmed koolidega seonduvad artiklid koduloouurimise rubriigis (http://www.monument.ee/koduloo-uurimisest),

 

Ma olen koostanud mitu numbrit Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli (veebi)ajalehte. Lehes on rubriik kooli ajaloost. Siia ma olen kogunud hulgaliselt artikleid Mõdriku tehnikumist.   

 

1. Koolide algus

Rakvere III Keskkooli ehk tänase Rakvere Reaalgümnaasiumi algus:

 

Kas mäletate, millal avati Rakvere 38. Kutsekeskkool (tänane Rakvere Ametikool)? Mõned alguse ajaleheartiklid:

 

Kes aga mäletab Väike-Maarjas asunud kutsekooli nr. 27 algusaegu ja mis oli see eriala, mida alguses õpetati? Ajalehe 16.08.1962 andmetel tehakse sügisel algust põllumajandusasutuste jaoks mõeldud elektrikute väljaõppega.

 

7.07.1959 lehes on teade kolme kooli üleminekust 7-klassilisest koolist 8-klassiliseks. Nendeks koolideks on Kohala, Tudu ja Põlula koolid.

 

2. Kutseõpe

Kas tuleb tänasel päeval tuttav selline jutt, et firmad ei leia sobivaid töötajaid ja töötajad ei leia sobivat tööd? Päris palju oli artikleid tänaste kooliõpilaste ehk tulevaste töötajate ettevalmistusest.

Mul on meeles, kuidas ma VIII klassis (1986/87) käisin iga nädal neli tundi n-ö tööd õppimas. Osad poisid olid fotoateljees, mõned mööbliremondis jne. Tüdrukud nähtavasti ka mingites teenindusasutustes. Mina ja veel üks poiss ja kaks tüdrukut aga käisime iga nädal abiks Rakveres Pikal tänaval asunud matusebüroos.

 

3. Šeflus

Igale koolile oli määratud sovhoos/kolhoos või mingi (šeflus)ettevõtte, kellega toimus mitmesugune koostöö. Näiteks käsid õpilased sügisel kolhoosis tööl ja vastutasuks saadi kolhoosist ekskursiooniks buss. Või teine näide - ettevõttes käidi vaatamas, mis moodi tehas töötab. Sageli oli ka nii, et šeffid abistasid kooli remonditöödes või mingite asjade hankimisel. Näiteks 13.03.1958 lehes on juttu, kuidas lihakombinaat kingib Rakvere II 7-klassilisele koolile televiisori. 24.10.1957 lehes on teade Aruküla algkoolist. Siia hangiti hiljuti mitmete organisatsioonide ja isikute koostöös pianiino.

Šefluseks võib pidada ka laste/õpilaste vanemate abitöid. Näiteks 19.05.1964 lehes kutsutakse lastevanemaid appi remonditöödele (4 tundi ühiskondlikkus korras).

 

4. Koolide juubelid ja ajalugu

Ajalehes avaldati palju artikleid erinevate koolide juubelite puhul. Peaaegu kõik need artiklid on siin veebilehel üleval, kui koolile on pühendatud monument. Kui aga monumenti ei ole (näiteks Kundas, Kadrinas või Tapal asuvad gümnaasiumid, ka Rakvere Gümnaasium), siis ma ei hakanud kõiki neid artikleid kopeerima-skaneerima. Mõned näited:

 

5. Õppemaks

Kas keegi oskab täpsemalt selgitada õppemaksude teemat? Igatahes 14.06.1956 lehes on teade, et alates 1.09.1956 on keskhariduse omandamine ilma õppemaksuta.

 

6. Reklaam

 

7. Üleskutsed

Üks 1950-ndate aastate omapäraks oli koolide üleskutsed. Näiteks 21.05.1957 lehes teeb Rägavere 7-klassilise kooli kollektiiv üleskutse teistele rajooni koolidele. Kool võtab endale erinevaid kohustusi (100-protsendiline koolikohustuse täitmine, õppeedukuse ja kasvatustöö parandamine, õpetajad osalevad elanikkonna harimisel, õpilased osalevad ühiskondlikult kasulikus töös, luuakse sõprussidemed naaberkoolidega ja kõige tähtsam - "organiseerida kodulooring, kes võtab oma hoole alla kõik kooli ringkonnas olevad mälestusmärgid, nende korrashoiu, ja asutada kooli muuseum").

 

8. Ajalugu

Mis aastal eemaldati Rakvere I Keskkooli esimese korruse akende ees olnud Teise maailmasõja ajal ehitatud kivimüür. Mäletate, peaukse juures oli üks väike osa müürist veel mitte päris ammu alles? 26.06.1962 lehes on artikkel ja foto sellest müürist. Asi on selles, et müür küll lammutati, aga tükid on endiselt ära vedamata.

 

9. Lastekodud

Ma märkasin väga vähe artikleid lastekodudes toimuvast. Näiteks 19.02.1972 lehes on juttu Saksi lastekodust. Juttu on pioneeride tegemistest, huvialaringidest jms.

 

10. Kirjanduslikud kohtud

18.04.1967 - Tamsalu Keskkoolis toimus kirjanduslik kohus Raimond Kaugveri romaani "Nelikümmend küünalt" peategelase Villem Alavainu üle. Kirjanduslikest kohtutest avaldati tegelikult päris mitmeid artikleid (ka näiteks 30.06.1959 Karepa rahvamajas) ja põhiline alusmaterjal oli seejuures Osvald Toominga raamat "Perekond Kirretid".

 

11. Viktoriin

 

12. Külalised koolis

 

13. Muud teemad