Prindi

Lääne-Virumaal/Rakvere rajoonis ilmusid nõukaajal järgmised ajalehed (kontrollida kuupäevi!!):

Viru Sõna nr 1, 18.11.1944.

 

 Punane Täht, 28.12.1952

Mitu tuhat artiklit nendest ajalehtedest on juba siin veebilehel teiste teemade all esitatud. Näiteks palju monumentidega seonduvat infot leidsin ma koduloo rubriigist.

Punane Täht, kuupäev?

Punane Täht, 29.09.1960.

Punane Täht 13.07.1971

 Punane Täht, 26.01.1974.

Punane Täht, kuupäev?

 

Ajalehes "Virumaa Teataja" oli (ja on praegugi) rubriik, kus kirjas tänase kuupäevaga seonduvad tähtsamad sündmused. Sageli olid siin lühiteated ka monumentidest ja nendega seonduvatest teemadest. Vaata näiteid ....

Ajalehes "Punane Täht" oli rubriik "Esimest korda Rakveres ...". Siia olid kogutud huvitavd faktid Rakvere (vaata näidet 22.06.1967 lehest). 

Eks ma kirjutan siia ajapikku põhjalikumalt nendest ajalehtedest. Esialgu vaid mõned huvitavamad artiklid, mis on kuidagi seotud ajalehe/seinalehe vms välja andmisega (koos mõnede täpsustavate kommentaaridega).

 

Tegelikult sobiks nimede muutmise rubriiki ka maakonnaajalehe nime muutumised. Pikemalt on sellest kirjutatud rubriigis http://www.monument.ee/noukaaegne-elu/ajaleht-punane-taht. Kui praegu on maakonnajaleheks "Virumaa Teataja", siis sama nimega anti ajalehte välja ka kolmel varasemal perioodil: 

Virumaa Teataja logo

 

19.11.1966 - ülevaade vanasti ilmunud ajalehtedest:

5.05.1964 - intervjuu ajalehe "Viru Sõna" kunagise vastutava sekretäriga, kes korraldas ajalehe välja andmist kohe peale sõda. Juttu on mitmetest probleemidest ajalehe koostamisel ja trükkimisel.

18.11.1969 - täna 25 aastat tagasi ilmus esimene pealesõjaaegne maakonnajaaleht. Ajalehe peatoimetaja F. Valsbergi kirjutatud artiklis on juttu ajalehe edust: kasvanud on trükiarv (5500 eksemplarilt 21000 eksemplarini) ja rahaline sissetulek, palju on kirjasaatjaid ja kaastöötajaid, paranenud on trükkimisvõimalused.

16.11.1974 - toimetaja J. Vaimets kirjutab ajalehe 30. juubeli puhul ajaloost (esimese lehe teemad, probleemid lehe väljaandmisel, toimetajate nimed) ja tänasest päevast  (tiraaž 23970 eksemplari, mitmel töötajal on ajalehe juures tööstaaži mitukümmend aastat). 

16.11.1974 - 30 aastat ajalehes korrektorina töötanud Leida Sass võrdleb algusaegu tänase päevaga.

 

Kirjasaatjad

Ka eelnevalt mitmes artiklis on väga olulisteks ajalehele info allikateks nimetatud kirjasaatjaid.

13.12.1952 - nädala pärast toimuval kirjasaatjate seminaril arutatakse kirjasaatjate eelseisvaid ülesandeid ja seinalehtede töö korraldamist.

24.01.1959 - Uhtnas toimub kirjasaatjate nõupidamine.

21.03.1957 - Uhtna ja Tudu rahvamajas ning Haljala külanõukogu ruumes toimuvad "Punase Tähe" lugejate-kirjasaatjate nõupidamised.

26.11.1960 - ajalehe juures alustas tegevust kirjasaatjate kool. Esimesel korral räägiti ajakirjanduse tähtsusest, ajalehe valmimisest ja kirjasaatjate liikumisest, kirjanik Osvald Tooming meenutas oma kunagist ajakirjanikutööd.

15.04.1961 - tulekul on järjekordne kirjasaatjate koolitus. jutuks tulevad följetoni ja satiiri lühivormid ja reisimuljed Ungarist.

16.01.1971 - ülevaade eelmisel aastal ajalehe toimetusele saabunud kaastöödest. Alalisi kirjasaatjaid on nüüd üle kahesaja. Toimetusele saabus kirjasaatjatelt üle 2200 kaastöö, milledest umbes 80% avaldati ajalehes. Põhiliselt oli sõnumites juttu spordisündmustest, vähem kultuurielu valdkondadest ja miilitsast, kohtust ning prokuratuurist, haridusest-koolielust jm teemadel. Umbes kümnendik on kaebused puuduste, korralageduste ja hoolimatuste üle (esikohal on rahuolematus liiklus- ja transpordioludega). Toimetusele ei meeldi anonüümsed kaebused.

18.12.1973 - tulekul on kirjasaatjate kokkutulek.

5.05.1974 - kooliõpilane kirjutab, kui väga talle meeldib kirjasaatjate kool.

14.12.1974 - lühiülevaade toimunud kirjasaatjate koolitustest. Järgmine kord kohtutakse ajakirja "Pikker" tegijatega.

2.10.1975 - parimatele kirjasaatjatele anti autasud.

 

Võistluste korraldamine

23.08.1958 - Oktoobrirevolutsiooni 41. aastapäeva ja komsomoli 40. aastapäeva tähistamiseks korraldab ajalehe "Punane Täht" toimetus kirjandusliku omaloomingu võistluse lühijutu, olukirjelduse ja följetoni žanrites.

30.12.1958 - rajooni parima sportlase valimine.

29.11.1960 - algavad kabevõistlused ajalehe "Punane Täht" auhinnale. Osaleda võivad kõik kabehuvilised. Kohtuniku kommentaar.

18.02.1971 - tulekul on Neeruti suusamaraton (meeskonnavõistlus) ajalehe "Punane Täht" rändauhindadele.

22.09.1977 - Oktoobrirevolutsiooni 60. aastapäeva viktoriin. 

 

Teiste asutuste seinalehed

7.02.1956 - Tallinna tänaval asuva valmisriiete poe aknal on esimene number satiirilehest "Siil". Selle koostas ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee kontrollstaap. Lehes on karikatuurid kohalikest huligaanitsejatest.

25.06.1957 - tulekul on asutuste, ettevõtete, kolhooside ja sovhooside seinalehtede toimetajate seminar ja seinalehtede ülevaatus.

14.09.1957 - tsemenditehase "Punane Kunda" järjekordses seinalehes on seitse kirjutist ja kaks karikatuuri.  Ka Kundas on linnaelanikele probleemiks lõngused, kes häirivad linnas töötajate rahu. Karikatuuridel on kujutatud rock'n rolli tantsus väänlevaid sasipäid. Lehe mõte on juba varakult naeruvääristada sellist meie ühiskonnale võõrast käitumist.

1.08.1959 - ilmus järjekordne riikliku autoinspektsiooni häälekandja "Fara". Lehes on jutu kolmest liiklusrikkujast. Neist kõige esimesel kohal olev Kalju Orlov sõitis purjuspeaga BMW-ga (ei ole midagi uut siin maailmas!). Temalt võeti loead ära, aga see teda ei peatanud. Järgmine kord oli ta jälle purjuspeaga roolis ja nüüd ka juba ilma lubadeta. Huvitav, kas artiklis nimetatud BMW on pärit veel EW aegadest või jäänud siia Ameerika sõjaabist või mõne meremehe valuuta eest ostetud?

5.12.1959 - Ubja sovhoos on sellel aastal välja andnud üksteist seinalehte "Tootja". Artikli sisuks on tüüpiline bolševistlik kriitika.

10.12.1959 - Vergi rahvamajas ilmus elav ajaleht "See huvitab ka teid".

4.06.1966 - EKP Rakvere Rajoonikomitee propaganda- ja agitatsiooniosakond korraldab koos ajalehe "Punane Täht"  toimetusega seinalehtede piirkondlikud ülevaatused.

25.07.1968 - ajakirjas "Rabotši-Krestjanski Korrespondent" avati rubriik "Seinalehetoimetajate kool".

22.03.1969 - Uhtna kolhoosis hakati välja andma laualehte "Uhtna Hääl".

26.01.1971 - põhjalikum ülevaade ajalehe "Uhtna Hääl" sisust.

8.04.1972 - ilmus järjekordne Rägavere sovhoosi ajaleht "Meie Elu". 

 

Muud teemad

1.08.1946 - kuna elektrit ei olnud, siis jäi ilmumata 30.07 ajaleht.

15.01.1952 - võimalik, et ainuke venekeelne tekst ajalehes: kuni 15. jaanuarini on võimalik linna ja rajooni asutustel sõlmida prügi ja heitmete äraveo lepinguid. 

3.09.1955 - võimalik, et esimene ristsõna ajalehes.

24.05.1958 - ajalehe toimetuse kirjandusringi liikmed kohtusid kirjanik Osvald Toomingaga.

23.06.1983 - Rakvere rajoonis olid külas Eesti rajoonilehtede toimetajad.

26.05.1984 - rajoonis on külas ajalehe "Kodumaa" toimetus.

7.12.1985 - lugejatelt küsitakse, mida nad lehest arvavad ja edaspidi lugeda tahavad.